Afkortingen

Afkortingen hulpdiensten

A

A1 Spoedvervoer
A2 Gepaste spoed / direct vervoer
ABH Adembescherming Haakarmbak
AC Algemeen Commandant en/of Actiecentrum (Sectie)
AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (voorheen ROGS)
ANWB Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
AOV Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid
APV Algemene politieverordening
AT Arrestatieteam
AL Autoladder
AVLS Automatische voertuig locatie systeem

B

B1 Besteld vervoer met verpleegkundige
B2 Besteld vervoer
BAS Berichten aan de Schipperij
BAZ Berichten aan Zeevarenden
BB Bedrijfsbrandweer
BBM Bijzonder Brandweer Materieel
BDPH Bron Dompelpomp Haakarmbak
BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Bft Beaufort (maat voor de windkracht)
BIPT Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BLS Basic Life Support
BMH Bijzonder Materieel Haakarmvoertuig
BO Basis Ontsmetting
BOH Basis Ontsmetting Haakarmbak
BRV Brandweervaartuig
BRZO Bedrijven met Risico op Zware Ongevallen
BST Berging- en Sleepdienst Theunisse Dintelsas
BZK (ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C2000 Digitaal (versleuteld) communicatiesysteem hulpdiensten
CA Calamiteiten Coördinator
CACO Calamiteiten Coördinator
CBRN (e) Chemisch, Biologisch, Radioactief, Nucleair (explosief)
CCB Crisis en Conflict Beheersing
CCC Communicatie en Coördinatie Centrum (van het KWC)
CdL Commissaris der Koning
CG Coastguard
CG01 Coastguard 01 / vliegtuig Kustwacht
CG06 Coastguard 06 / SAR-helikopter Den Helder
CG08 Coastguard 08 / SAR-helikopter Den Helder
CG10 Coastguard 10 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
CG12 Coastguard 12 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
CMIJ Centrale Meldpost IJsselmeergebied
CMV Centraal Meldpunt Vrachtwagens
COH Commando Haakarmbak
COPI Commando Plaats Incident (vanaf GRIP 1)
CRAS Centrale Registratie Afhandeling Schade
CRIB Centrale Registratie en Informatie Bureau
CTO Collegiaal Team Opvang
CVE Coördinator Verkennende Eenheden (voorheen Meetplanleider)

D

DA Dienstauto
DB Dienstbus
DCS Digital-Coded Squelch
DECO Decontaminatie
DIA Directe inzet ambulance (A2)
DP Dompelpomp
DPA Dompelpomp Aanhanger
DPH Dompelpomp Haakarmbak
DPHS Dompelpomp Haakarmbak Specialistisch
DMC Duik Medisch Centrum
DSC Digital Selective Calling
DSI Dienst Speciale Interventies
DV Dienstvoertuig

E

EZ-AT Economische Zaken – Agentschap Telecom

F

FRB First Responder Brandweer

G

GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GGD Gemeenschappelijke (of Gemeentelijke) Gezondheids Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
GHz Giga Hertz
GM Gereedschap/Materieel
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRIP 1 Bronbestrijding. Incident van beperkte omvang. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig.
GRIP 2 Bron- en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.
GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.
GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken.
GRIP 5 Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken. Betrekking op meerdere regio’s.
GSA Gevaarlijke Stoffen Aanhanger
GSH gevaarlijke Stoffen Haakarmbak
GOH Grootschalige Ontsmetting Haakarmbak

H

HA Haakarmvoertuig
HAO Hoofd Afdeling Operaties
HCom Hoofd Communicatie Bevolkingszorg (Communicatieadviseur ROT)
HEMS Helicopter Emergency Medical Service
HF Hoog Frequent / High Frequency
HIN Hoofd Informatie
HO Hoofd Officier
HON Hoofd Ondersteuning
HOvJ Hoofd Officier van Justitie
hPa Hectopascal
HV Hulpverleningswagen
HVA Hulpverlening Aanhanger
HVC Hulpverlening Container
HVH Hulpverlening Haakarmbak
HW Hoogwerker
Hz Hertz

I

IBGS Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ICT Medewerker ICT
IFV Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
ILM Interim Landelijk Mobilofoonnet 
IM Incident Management
IM Informatie Management
IMC Informatie Manager COPI Grip 1
IMO Informatie Manager OT Grip 2
IV Informatie Voorziening

J

JRCC Joint Rescue Coördination Centre

K

kHz Kilohertz
KHV Kusthulpverlening voertuig (KNRM)
KM Koninklijke Marine
KMAR Koninklijke Marechaussee
KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
kPa Kilopascal
KTS Korte Termijn Schengen
KVT Kazerne Volgorde Tabel
kW Kilowatts
KWC Kustwachtcentrum

L

LCM Landelijk Centraal Meldpunt
LCMS Landelijk Crisis Management Systeem
LMO Landelijke Meldkamer Organisatie
LOCC Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum
LPA Landelijk Protocol Ambulancezorg

M

MAA Medical Air Assistance
MAYDAY Noodverkeer
MEDEVAC Medische evacuatie
MHz Megahertz
MKA Meldkamer ambulancezorg
MKB Meldkamer Brandweerzorg
MIK Maritiem Informatie Kruispunt Zeebrugge
MKP Meldkamer Politiezorg (OC)
MMT Mobiel Medisch Team
MPa Megapascal
MPL Meetplanleider
MRCC Maritime Rescue Coördination Centre
MSRR Maritime Search and Rescue Region
MVKK Maritiem Vliegkamp De Kooy (bij Den Helder)

N

NAP Normaal Amsterdams Peil
NCC Nationaal Crisiscentrum / Nationaal Coördinatiecentrum
NCP Nederlands Continentaal Plat
NCTb Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
NRK Nederlands Rode Kruis

O

OC Operationeel Centrum (politiemeldkamer)
OD Officier
OL Operationeel Leider
OM Openbaar Ministerie
OMS Openbaar Meldsysteem
OPMET Operational Meteorological
OSC On Scene Coördinator (leidinggevende bij SAR actie)
OVD Officier van Dienst

P

PANPAN Spoedverkeer
PBA Poederblus Aanhanger
PBH Poederblus Haakarmbak
PD Plaats Delict
PF Portofoon
PM Personeel/Materieelvoertuig

Q

.

R

RAV Regionale Ambulance Voorziening
RBT Regionaal Beleidsteam
RCC Regionaal Commando Centrum
REDNED Reddingsbrigade
RESCUE 06 / CG06 Coastguard 06 / SAR-helikopter Den Helder
RESCUE 08 / CG08 Coastguard 08 / SAR-helikopter Den Helder
RESCUE 10 / CG10 Coastguard 10 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
RESCUE 12 / CG12 Coastguard 12 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
RMA Radio Medisch Advies
RMD Radio Medische Dienst (KNRM)
RNLAF Royal Netherlands Air Force
ROT Regionaal Operationeel Team (vanaf GRIP 2)
RV Redvoertuig

S

SAA Noodstroom Aggregaat Aanhanger
SAH Noodstroom Aggregaat Haakarmbak
SAR Search and Rescue
SB Schuimblusvoertuig
SBA Schuimblus Aanhanger
SBH Schuimblus Haakarmbak
SECTIE Actiecentrum
SEH Spoed Eisende Hulp (ziekenhuis)
SGBO Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
SI Snel Inzetbare eenheid
SIS Snelweg Incident Scenario
SIS 1.0 Verstoring van het verkeer
SIS 2.1: Brand (klein: bermbrand, 1 personenauto)
SIS 2.2: Brand (middel: vrachtwagen / 2-4 personenautos)
SIS 2.3: Brand (groot: bermbrand, 1 personenauto)
SIS 2.4: Brand (zeer groot: bermbrand, 1 personenauto)
SIS 3.1: Ongeval/Hulpverlening (klein: 1-2 personenautos, mogelijk met beknelling/gewonde)
SIS 3.2: Ongeval/Hulpverlening (middel: 3-4 autos / vrachtwagen met beknelling/gewonden)
SIS 3.3: Ongeval/Hulpverlening (groot: 4-5 autos / 2-3 vrachtwagens / autobus met beknellingen/gewonden)
SIS 3.4: Ongeval/Hulpverlening (zeer groot: meer dan 6 autos / meer dan 4 vrachtwagens / dubbeldekkerbus met beknellingen/gewonden)
SIS 3.5: Ongeval/Hulpverlening (compagnie: kettingbotsing / meer dan 15 voertuigen met beknellingen/gewonden)
SIS 4.1: Gevaarlijke stoffen (ongeval met lekkende brandstoftank)
SIS 4.2: Gevaarlijke stoffen (ongeval vrachtwagen met lekkende lading / tankwagen in brand)
SIS 4.3: Gevaarlijke stoffen (ongeval 2 vrachtwagens met lekkende lading / 2 tankwagens in brand)
SIS 4.4: Gevaarlijke stoffen (ongeval meer dan 2 vrachtwagens met lekkende lading / meer dan 2 in brand)
SIS 5..: Ordeverstoring
SIS 6.1: Waterongeval (ongeval auto/vrachtwagen: auto/cabine/persoon boven water)
SIS 6.2: Waterongeval (ongeval auto/vrachtwagen: auto/cabine/persoon onder water)
SLH Slangen Haakarmbak
SLHS Slangen Haakarmbak Specialistisch
SO Slangen Opneem apparaat (voorheen HRU)
SSB Single Sideband
STH Specialisme Technische Hulpverlening
SV Schuimvormend Middel
SVA Schuimvormend Middel Aanhanger
SVH Schuimvormend Middel Haakarmbak

T

TBO Team Brandonderzoek
TIS Trein Incident Scenario
TIS 1.1: Verstoring treindienst (klein / zeer beperkt)
TIS 1.2: Verstoring treindienst (middel / beperkt)
TIS 1.3: Verstoring treindienst (groot / ernstig)
TIS 1.4: Verstoring treindienst (zeer groot / zeer ernstig)
TIS 2.1: Brand (klein / zeer beperkt)
TIS 2.2: Brand (middel / beperkt)
TIS 2.3: Brand (groot / ernstig)
TIS 2.4: Brand (zeer groot / zeer ernstig)
TIS 3.1: Aanrijding, botsing & Ontsporing met slachtoffers (klein / zeer beperkt)
TIS 3.2: Aanrijding, botsing & Ontsporing met slachtoffers (middel / beperkt)
TIS 3.3: Aanrijding, botsing & Ontsporing met slachtoffers (groot / ernstig)
TIS 3.4: Aanrijding, botsing & Ontsporing met slachtoffers (zeer groot / zeer ernstig)
TIS 4.1: Gevaarlijke stoffen (klein / zeer beperkt)
TIS 4.2: Gevaarlijke stoffen (middel / beperkt)
TIS 4.3: Gevaarlijke stoffen (groot / ernstig)
TIS 4.4: Gevaarlijke stoffen (zeer groot / zeer ernstig)
TIS 5.1: Verdacht gedrag, verdacht voorwerp, bommelding, (bom)explosie (klein / zeer beperkt)
TIS 5.2: Verdacht gedrag, verdacht voorwerp, bommelding, (bom)explosie (middel / beperkt)
TIS 5.3: Verdacht gedrag, verdacht voorwerp, bommelding, (bom)explosie (groot / ernstig)
TIS 5.4: Verdacht gedrag, verdacht voorwerp, bommelding, (bom)explosie (zeer groot / zeer ernstig)
TK Trekker / Truck
TR Trekker / Truck
TS Tankautospuit

U

UBA Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw
UGS Uitgangsstelling
UHF Ultra Hoge Frequentie / Ultra High Frequency
USAR Urban Search and Rescue

V

VC Verkeerscentrale
VEB Verkennende Eenheden Brandweer (voorheen WVD)
VERON Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
VHF Very High Frequency
VL Voorlichting / Voorlichter
VLOED Hoogwater
VTS Vessel Traffic Services
VTS-SG Vessel Traffic Services Scheldegebied
VRZ Vlaamse Radio Amateurs vzw
VRZA Vereniging van Radio Zend Amateurs
VW Vrachtwagen
VZA Verzorging Aanhanger
VZH Verzorging Haakarmbak

W

WAWA Waterwagen
WAS Waarschuwing- en Alarmering Systeem
WIS Water Incident Scenario (Deltaregio)
WIS 1.1 Mens / dier in nood (Watersporter in problemen)
WIS 1.2 Mens / dier in nood (Schip in nood)
WIS 1.3 Mens / dier in nood (Persoon overboord/vermist)
WIS 1.4 Mens / dier in nood (Ongeval / Gewonde)
WIS 1.5 Mens / dier in nood (Ziekte aan boord)
WIS 1.6 Mens / dier in nood (Neergestort vliegtuig)
WIS 2.1 Verontreiniging oppervlaktewater (Versmering)
WIS 2.2 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof opgelost in water)
WIS 2.3 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof drijft op water)
WIS 2.4 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof zinkt)
WIS 2.5 Verontreiniging oppervlaktewater (Kust / oever)
WIS 3.1 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Hinderlijke lucht)
WIS 3.2 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen brandbare stof)
WIS 3.3 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen chemische stof)
WIS 3.4 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen radioactieve stof)
WIS 3.5 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Ontstaan gaswolk)
WIS 3.6 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Lekkage transportleiding)
WIS 3.7 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Aantreffen explosief)
WIS 3.8 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Gedumpte onbekende stof)
WIS 4.1 Brand / explosie (Pleziervaartuig)
WIS 4.2 Brand / explosie (Binnenvaartschip)
WIS 4.3 Brand / explosie (Rondvaartboot)
WIS 4.4 Brand / explosie (Zeeschip)
WIS 4.5 Brand / explosie (Cruiseschip / Ferry)
WIS 5.1 Ordeverstoring (Pleziervaartuig)
WIS 5.2 Ordeverstoring (Partyboot)
WIS 5.3 Ordeverstoring (Activisten op een vaartuig)
WIS 5.4 Ordeverstoring (Cruiseschip / Ferry)
WIS 5.5 Ordeverstoring (Stremming vaarweg / sluis)
WIS 5.6 Ordeverstoring (Sluis / Aan de kant)
WIS 6.1 Ecologisch incident (Aangespoelde dieren)
WIS 6.2 Ecologisch incident (Veel zieke/dode dieren in het water)
WIS 6.3 Ecologisch incident (Giftige algen in het water)
WIS 6.4 Ecologisch incident (Botulisme)
WIS 7.1 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Aanvaring in de vaarweg)
WIS 7.2 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Stranding in de vaarweg)
WIS 7.3 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading drijvend / gezonken)
WIS 7.4 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Stranding oever / strand / rand vaarweg)
WIS 7.5 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading aangespoeld op oever of strand)
WIS 7.6 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading vermist)
WKA Waterkanon Aanhanger
WO Waterongevallen voertuig
WOV Waterongevallen voertuig
WT Watertank(wagen)
WTH Watertank Haakarmbak
WVD Waarschuwings- en Verkenningsdienst (thans CVE)
WKA Waterkanon Aanhanger
WO Waterongevallen voertuig
WOV Waterongevallen voertuig
WT Watertank(wagen)
WTH Watertank Haakarmbak
WVD Waarschuwings- en Verkenningsdienst (thans VEB)

X

.

Y

.

Z

ZULU Interne eenheidsnaam Politie helikopters
ZULU Universal time

Aanvullende afkortingen

-2 2 mans bezetting
-4 4 mans bezetting
-4V 4 mans bezetting
-6 6 mans bezetting
-6D 6” duim slangen
-8D 8” duim slangen
-10D 10” duim slangen
-12D 12” duim slangen
-A Ambulancezorg
-B Brandweerzorg
-Bz Bevolkingszorg
-BO Basis Ontsmetting
-DC Decontaminatie
-G Groot
-G Geneeskundige Zorg
-GP Gaspak team
-GS Gevaarlijke Stoffen
-I Instorting
-IB Industrie Brandbestrijding
-K Klein
-LO Logistiek
-M Middel
-MA Medische Assistentie
-N natuurbrand
-NS 1.5 KV normaal spanning spoor
-OTO Opleiden Trainen Oefenen
-P Politiezorg
-PA Patiënten vervoer
-PL peleton
-PLB peleton basisvoorziening
-PLG peleton grootschalig watervoorziening
-PLL Peloton Logistiek & Ondersteuning
-PLN Peloton Natuurbrandbestrijding
-PLR Peloton Redding & Technische HV
-PLS Peloton Specialistische Blussing
-PLU Peloton USAR
-Rail ProRail / Spoorwegen
-RES Reserve
-RH Redteam Hoogteverschillen
-RTV Ramp terrein verlichting
-RWS Rijkswaterstaat
-S Specialistisch
-SVM Schuim Vormend Middel
-T Terreinvaardig
-TD Technische Dienst

error: Content is protected !!