Incident Management

Bijzonderheden op auto(snel)wegen

Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij rekeninghoudend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

Incident Management vindt niet plaats op alle wegen in Nederland. Er zijn zogeheten IM-wegen aangesteld, bestaand uit alle rijkswegen, diverse provinciale wegen (of delen ervan) en verschillende gemeentelijke wegen (of delen ervan).

Foto: Coen Fourdraine

Meer over Incident Management

Klik hier voor meer informatie over Incident Management in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over de stichting Incident Management.

Vertraging en files op wegennet Nederland

Klik hier voor kaart met vertragingen op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet in Nederland.

Vertraging en files op wegennet Vlaanderen

Klik hier voor kaart met vertragingen op het hoofdwegennet in Vlaanderen.

Bergers op wegennet Nederland

Klik hier voor kaart met meldingen voor bergers op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet in Nederland.

Hectometerpalen op wegennet Nederland

Klik hier voor locaties hectometerpaaltjes op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet in Nederland.

Matrixborden op hoofdwegennet Nederland

Klik hier voor geactiveerde matrixborden op het hoofdwegennet in Nederland.

Strooi activiteiten op wegennet Nederland

Klik hier voor het live volgen van strooi activiteiten op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet in Nederland.

error: Content is protected !!