Codes politie

Codes politie en bewakingsdiensten

Onderstaande codes waren in het verleden te beluisteren via de politiefrequenties.

1Overvalmelding
100-oaoOpsporen, aanhouden en overbrengen
100-oavOpsporen, aanhouden en voorgeleiden
100-oaibOpsporen, aanhouden en in bewaring stellen
100-oaOpsoren en aanhouden
100Aanhouden i.v.m. ernstig feit
1000Persoon of goederen staan niet gesignaleerd
101Doorrijding
102Doorrijding met drank
103Doodrijding met doorrijding
104Doodrijding met doorrijding en drank
105Auto te water met dode(n)
106Doodrijding met een dier
107Doodrijding met tram of bus
108Doodrijding met dienstvoertuig
11Aanrijdingen
110-ongewOngewenste vreemdeling, aanhouden
110-vrZonder visa-machtiging, aanhouden
111Aanrijding met letsel
112Aanrijding met letsel en drank
113Doorrijding met letsel en drank
115Auto te water met letsel
116Aanrijding met een dier met letsel
117Aanrijding met tram of bus en letsel
118Aanrijding met letsel met dienstvoertuig
119Aanrijding met mogelijk letsel
120-ohOnherroepelijk vonnis, aanhouden
121Aanrijding
122Aanrijding met drank
123Doorrijding
124Doorrijding met drank
125Auto te water
126Aanrijding met een dier
127Aanrijding met tram of bus
128Aanrijding met dienstvoertuig
13Gladde banden
131Overtreding tegen openbare orde
132Rijverbod
133Onder invloed gaan rijden
137Discriminerende opmerkingen
14Parkeren
14aOvertreding verkeerswet
141Parkeerproblemen
141aOpenlijke geweldpleging
142Fout parkeren
144In- en/of uitrit geblokkeerd
145Fout parkeren op bushalte
146Fout parkeren op taxistandplaats
147Laad- en/of loszone bezet
149Grafschending
15Diverse verkeersproblemen
150Aanhouding inzake rijverbod
151Verkeerslicht defect
152Gat in rijbaan of trottoir
153Lekke waterleiding
154Loslopende dieren
155Stagnatie in verkeer
156Brug sluit niet
157Begeleiding zwaar transport
157cBrandstichting
158Opstakel(s) op rijbaan
170Vernieling van gebouwen
173Inzameling van geld/goed, met/zonder vergunning
173aVerontreiniging oppervlaktewater
174Zonder vergunning handelen of waar aanbieden
177Overtreding tegen openbaar gezag
18Definitief intrekken van rijbewijs
180Aanhouding op groeps- of postbureau
191Overige verkeerszaken
192Lekkende benzine- of gastank
200-ovpOpsporen verblijfplaats, niet aanhouden
201Verdachte omstandigheden bij perselen
202Verdachte omstandigheden, overige
203Inbraak woningen
204Inbraak bedrijven
205Inbraak scholen
206Overige inbraken
207Automaat wordt gekraakt
208Parkeermeter wordt gekraakt
209Inbraak opnemen
21Diefstal met uitzondering van voertuigen
210In kennis stellen van vonnis, niet aanhouden
211Diefstal vanaf openbare weg
212Diefstal uit bedrijven
213Diefstal, overige
214Iemand zit vast inzake diefstal
215Tanken zonder te betalen
22Alarm met uitzondering van brandalarm
220Poging tot aanranding
221Overvalalarm
222Inbraakalarm
223Buitenalarm
224Kluisalarm
225Valsheid in geschrifte
23Diefstal van of uit voertuigen
231Diefstal en verdachte omstandigheden bij voertuig
236Diefstal fiets
237Diefstal aanhangwagen/caravan
238Zedenmisdrijven
239Poging tot exhibitionisme
240Jeugdigen gebruiken voor pornografie
242Verkrachting
246Aanranding
249Ontucht met minderjarige
25Vernieling (strafrechtelijk) op heterdaad
250Voorzichtig, aandacht, wacht op instructies
251Vernieling strafrecht
252Vernieling van ruit
260Gegevens centrale inlichtingendienst
261Belediging
270Voertuig niet APK gekeurd
280Voertuig niet verzekerd
282Vrijdheidsberoving
285Bedreiging
287Misdrijf tegen het leven gericht
289Moord
29Overige misdrijven tegen goederen
3Overtreding radio- en telefoniewet
30Echtscheidingsproblemen
300Goederen staan gesignaleerd
301Mishandeling van diverse aard
303Aantreffen gesignaleerde goederen
307Dood en lichamelijk letsel door schuld
310Poging tot diefstal
311Gepleegde diefstal
312Diefstal met bedreiging of geweldpleging
315Stroping
316Huishoudelijk- en huwelijksmoeilijkheden
317Afpersing, bedreiging en bedrog
326Oplichting
350Vernielingen of beschadigen van voertuigen
351Overige vernielingen
360Rijden zonder rijbewijs
387Poging tot doodslag
390Moord of poging daartoe
391Overige misdrijven tegen goederen
4Vuurwapengevaarlijk
40Overval/Beroving
400Drugshandelaar
401Overval
402Gijzeling
403Beroving
404Tasjesroof
405Zakkenrollerij
406Aanranding en/of verkrachting
407Vrijheidsberoving
41Openlijk geweld met vechten
410Drugsgebruiker
411Openlijk geweld
412Vechten
413Steekpartij
414Schietpartij
415Bedreiging met geweld
416Heling
42Lastig vallen/aanranding
420-mbMulderzaak buitengebuik stellen voertuig
421Voyeur
423Hinderlijk persoon
424Straatschenderij, baldadigheid
426Ordeverstoring, openbare dronkenschap
428Brandstichting
429Steun aan rassendiscriminatie
43Assistentie
430-mgMulderzaak met MG & MB
430aNaaktrecreatie buiten toegestane gebieden
431Assistentie collega
435Opgeven valse naam of titel
441Oplichting
450Schietpartij
453Openbare dronkenschap
455Kwelling van dieren
49Misdaden tegen personen
491Overige misdaden tegen personen
50Openbare orde
500In bezit van vuurwapen (machtiginghouder)
501Wandelaar onder invloed
502Verdovende middelen
503Prostituee
504Dierenmishandeling
505Gebruik dienstwapen
510Vuurwapen
511Baldadige jeugd
512Crossen
513Vernieling
514Baldadigheid met vuur
515Baldadigheid met vuurwerk
516Baldadigheid met sneeuw en ijs
517Baldadigheid met kerstbomen
518Voetballende jeugd
52Bemoeienis met horeca
52cKenteken vervallen
520In bezit van illegaal vuurwapen
521Geluidshinder horeca
522Sluitingstijd horeca
523Moeilijkheden horeca
524Vechtpartij horeca
525Vechtpartij horeca met vuurwapen
53Kraken en bezetten
531Kraken en bezetten van woning
532Kraken en bezetten van gebouw
533Kraken en bezetten van openbare gebouwen
534Ontruiming kraakpand
54Brand-bommelding-ontploffing
541Kleine brand binnen
542Kleine brand buiten
543Automatische brandmelding
544Brand middelmatige omvang
545Grote brand
546Gaslekkage, gaslucht
547Bommelding
548Ontploffing
55Calamiteiten rampendreiging
551Verkeersramp
552Aanvaring/stranding
553Spoorwegongeval
554Vliegtuigongeval
555Ongeval gevaarlijke stoffen
556Kaping
557Aantreffen explosieven
558Plunderingen
559Ontsnapping uit de gevangenis
56Milieu overlast
562Waterverontreiniging
563Luchtverontreiniging
564Bodemverontreiniging
571Hoogwaterregeling en dijkbewaking
58Algemene politieverordering, bijzondere wetten
581Algemene politieverordering, vreemdelingendienst
582Illegaal vuurwapenbezit
583Bijzondere wetten
584Straathandel
585Straatmuziek
586Illegaal verblijf
59Openbare orde
591Overige openbare orde
592Stormschade
593Opening Staten Generaal
594Demonstratie
595Aardschok of aardbeving
60Ongeval/onwelwording/onnatuurlijke dood
600Heler
601Onwel worden
602Onwel buitenshuis
603Onwel binnenshuis
604Bedrijfsongeval
605Vermoedelijke onnatuurlijke dood
606Poging tot zelfmoord
61Bemiddeling
61aVoertuig niet APK gekeurd
611Burengerucht
612Moeilijkheden buiten
613Moeilijkheden binnen
614Blaffende hond
615Knop naar links, geluidsoverlast
616Huisvredebreuk
617Wateroverlast, lekkage
62Moeilijkheden met openbaar vervoer
621Moeilijkheden met trein/tram/bus
622Moeilijkheden in taxi
63Hulpverlening
631Bewoner geeft geen gehoor
632Overbrengen bericht
633Overbrengen goederen
634Persoon is de kluts kwijt
635Gewond dier
636Redding uit zee
69Vorm van hulpverlening
691Overige hulpverlening
70Dienstverlening
700Veroordeeld tot TBR
701Aanvraag assistentie (m.u.v. code 431)
702Wegsleepregeling
703Wegsleepregeling spits
704Technisch onderzoek
705Overbrengen verdachte
706Overbrengen voertuig
707Overbrengen goederen
709Overige dienstverlening
72Onderzoek eigen initiatief
721Onderzoek eigen initiatief (status 8)
8Rijden onder invloed
800Met proefverlof
801Informatieaanvraag
81Staat van politiealarm (SPA)
811Staat van politiealarm in eigen gemeente
812Staat van politiealarm buiten eigen gemeente
82Zoekopdracht aan meldkamer
821Bericht aan alle eenheden
89Opsporingsactiviteiten
891Overige opsporingsactiviteiten
900Onverzekerde auto
910Geen geldig kenteken
920Geen rijbewijs
930Nog openstaande bekeuring
AntonAutodiefstal
Artikel 8Rijden onder invloed van alcohol/drugs
BernhardBrom- of fietsdiefstal
Code bruinKoffie is klaar
DirkVerdovende middelen
FerdinandVals geld / Valsheid in geschrifte
GerardGeweldsdelicten
GolfUitzien naar geweldpleger
HendrikHeling
IzaakInbraak en/of insluiping
KarelWinkeldiefstal
KryptoSpraakvervorming
MarieMilieumisdrijf
NicoNiet belangrijk
OscarPersoon wordt gezocht
OttoOpiumwet
Over op chineesOverschakelen op krypto
VictorVluchtgevaarlijk
WillemVuurwapengevaarlijk
WitZigeuners
XantippeOverige misdrijven
ZaandamZedenmisdrijf
error: Content is protected !!