Waterpolitie

Foto: Delta Scanner Zeeland

Ons land en water zijn nauw met elkaar verbonden. Een flink deel van het land ligt op of onder de zeespiegel. En natuurlijk zijn er talloze meren en rivieren. Op dat water komen ook overtredingen voor, of vinden misdrijven plaats. Daarom is een deel van de politie specifiek op water gericht: de waterpolitie.

De Dienst Waterpolitie is bij de vorming van de Nationale Politie ondergebracht bij de landelijke eenheid dienst Infrastructuur. Naast de verantwoordelijkheid voor de opsporing, toezicht en handhaving op de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en de grote wateroppervlakten in Nederland, zijn ook de andere tranport modaliteiten ‘weg’, ‘spoor’ en ‘lucht’ ondergebracht bij deze landelijke eenheid.

Op de wateren houdt de de voormalige dienst waterpolitie toezicht op zowel de beroeps- als de recreatievaart. Ook de politiezorg op de Noordzee buiten de kustlijn (territoriale wateren), valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale Politie (landelijk parket).

De dienst is er voor de eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels. Op de overige wateren in Nederland, zoals recreatieplassen, zijn de regionale eenheden verantwoordelijk voor het toezicht op de recreatievaart. Incidenteel biedt de Nationele eenheid hier op verzoek van de regionale eenheden ondersteuning. Te denken valt hierbij aan overlast recreatiegebieden, dregwerkzaamheden of scheepsongevallen.

Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals de Wereldhavendagen in Rotterdam, Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

Taken van de waterpolitie

  • Zorgt voor de eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels.
  • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van de Arbowetgeving.
  • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
  • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
  • Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.
  • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
  • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.
  • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
  • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Samenwerken met andere diensten

Afhankelijk van de vraag of toedracht, werkt de waterpolitie samen met recherchediensten, de Zeehavenpolitie, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat en lokale havendiensten. In Europees verband is er samenwerking met internationale politieorganisaties binnen Aquapol en The European Association of Airport and Seaport Police (EAASP).

Bron: Politie.nl

Frequenties Waterpolitie

157.950 CH 39 Landelijke Eenheid Politie
158.000 CH 40 Landelijke Eenheid Politie / Loodswezen

error: Content is protected !!