Korte Golf

Luisteren naar omroepstations, zendamateurs, bakens en meer.

Luisteren naar de Korte Golf. Het kan met bepaalde scanners, maar zeker ook met breedband ontvangers en korte golf ontvangers. Nog steeds maken internationale omroeporganisaties gebruik van het deel van het radiospectrum dat korte golf wordt benoemd, gelegen tussen de 2 en 30 MHz (10 t/m 150 meterband).

Naast omroepstations kun je ook nog steeds luisteren naar zendamateurs die verbindingen maken met elkaar via verschillende radiobanden, daarnaast zijn er nog landen en instanties die in de lucht- en scheepvaart frequenties gebruiken om met elkaar te communiceren.

Onderstaand een ruw overzicht van het frequentiespectrum.

In onderstaand overzicht de banden en frequenties t.b.v. de zendamateurs

Scanners en ontvangers

De eerste Yupiteru multiband receivers, zoals de portable MVT-7100, had al een breedband bereik van 0,5 tot 1650 MHz waarmee al AM, FM, WFM en SSB kon worden ontvangen (1994). Daarnaast was de ICOM R-8500 ook een bekende breedband ontvanger (0,1 tot 2000 MHz) waarvan inmiddels de ICOM R-8600 de opvolger is, die een bereik heeft van 0.1 tot 3000 MHz.

Bakens

Lange golf bakens die we in het Deltagebied meestal wel kunnen horen.

Bakens die we in het Deltagebied meestal wel kunnen horen.

Morse tekens die worden gebruikt voor bijvoorbeeld bakens.

L

A

A

error: Content is protected !!