Korte Golf

Luisteren naar omroepstations, zendamateurs, bakens en meer.

Luisteren naar de Korte Golf. Het kan met bepaalde scanners, maar zeker ook met breedband ontvangers en korte golf ontvangers. Nog steeds maken internationale omroeporganisaties gebruik van het deel van het radiospectrum dat korte golf wordt benoemd, gelegen tussen de 2 en 30 MHz (10 t/m 150 meterband).

Naast omroepstations kun je ook nog steeds luisteren naar zendamateurs die verbindingen maken met elkaar via verschillende radiobanden, daarnaast zijn er nog landen en instanties die in de lucht- en scheepvaart frequenties gebruiken om met elkaar te communiceren.

Compendium

Een handig overzicht voor korte golf luisteraars is het Compendium, een uitgave van zendamateur PA1FZH, bedoeld voor luister- en zendamateurs én scannerluisteraars in de omgeving van Walcheren, maar kan worden toegepast in de Deltaregio. Daarin een overzicht van een ruw frequentiespectrum, Flora-Fauna gegevens, QRP (laag vermogen) frequenties, bakens, lange golf bakens, het morse alfabet, marifoon- en luchtvaartfrequenties omgeving Walcheren e.o., alle marifoonfrequenties, repeaters omgeving Walcheren, CTCSS overzicht Nederland en België, Number stations, Amateur Beacon Network, World Time Zone Table, Prefix overzicht, Locator overzicht, Geographical Area Codes, Target Area Codes, lokale AM stations etc.

Download hier het handige Compendium (versie 6.2 mei 2024)

In onderstaand overzicht de banden en frequenties t.b.v. de zendamateurs

Scanners en ontvangers

De eerste Yupiteru multiband receivers, zoals de portable MVT-7100, had al een breedband bereik van 0,5 tot 1650 MHz waarmee al AM, FM, WFM en SSB kon worden ontvangen (1994).

Daarnaast was de ICOM R-8500 ook een bekende breedband ontvanger (0,1 tot 2000 MHz) waarvan inmiddels de ICOM R-8600 de opvolger is, die een bereik heeft van 0.1 tot 3000 MHz.

Tegenwoordig zijn er ook SDR ontvangers waarmee je met de computer signalen kan binnernhalen. Informatie kan o.a. hier worden gehaald.

Bakens

Lange golf bakens die we in het Deltagebied meestal wel kunnen horen.

Bakens die we in het Deltagebied meestal wel kunnen horen.

Morse tekens die worden gebruikt voor bijvoorbeeld bakens.

De korte golf is het deel van het radiospectrum dat de HF-frequenties en een deel van de MF-frequenties omvat (ruwweg 2-30 MHz, ongeveer 10-150 meter). Meestal verwijst de term ‘korte golf’ specifiek naar het deel van dit gebied dat voor radio-omroep en radioamateurs gebruikt wordt.

De korte golf wordt benut door internationale omroeporganisaties, die gebruikmaken van de speciale propagatiemogelijkheden van de HF-frequenties om de wereldomroep te verzorgen voor luisteraars op grote afstand die deze met een wereldontvanger kunnen beluisteren. Veel landen bieden deze zenders aan als service aan hun inwoners in het buitenland. Sommige zenders richten zich op het verspreiden van onafhankelijke informatie voor gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is, of juist het omgekeerde: het verspreiden van propaganda. Ook zijn er religieuze uitzendingen te vinden. Het Nederlandse bedrijf Philips was een pionier op dit gebied met de radiozender PCJ.[1]

Tegenwoordig neemt het gebruik van korte golf langzaam af in technologisch vooraanstaande landen, waar steeds meer van satellieten en het internet gebruik wordt gemaakt voor lange-afstandscommunicatie.

In de tropen wordt de korte golf nog steeds gebruikt voor nationale uitzendingen vanwege de lagere gevoeligheid voor atmosferische storingen, die veroorzaakt worden door bliksemontladingen. Meer recentelijk verschijnen er ook projecten zoals Radio 700KBC en dergelijke die proberen de korte golf als medium nieuw leven in te blazen, zij het digitaal of als een soort nostalgieradio.

Bron: Wiki

error: Content is protected !!