Luchtvaart communicatie

Air Traffic Control

Air Traffic Control, of ATC, wordt gevormd door een groep luchtverkeersleiders, die in hun controlegebied het vliegverkeer begeleidt. Vliegtuigen moeten voldoende afstand tot elkaar houden en langs vaste “highways” van A naar B vliegen. Luchtvaartcommunicatie is aan strenge regels gebonden en maakt gebruik van geprotocolleerde communicatie. Dat zijn vast korte zinnetjes, die door de piloten of de verkeersleiders worden uitgesproken en door de andere partij letterlijk herhaald, zodat alle betrokkenen weten waar zij het over hebben.

Er is een aantal mogelijkheden tot communiceren; van de verkeersleiding naar een vliegtuig, van het vliegtuig naar de verkeersleiding, en van een vliegtuig naar andere vliegtuigen. De verkeersleiding is onderverdeeld in een aantal verschillende verkeersleiders met elk zijn eigen gebied en zijn eigen frequentie.

Ground

Dit is de verkeersleider die toestemming geeft om terug geduwd te worden vanaf de gate en die alle bewegingen op het vliegveld bestuurt. Hij geeft elk vliegtuig precies de route op van het platform naar de startbaan, of van de baan naar de gate van de bestemming.

Tower

De “Tower” geeft toestemming om op te stijgen en om te landen en regelt alle bewegingen op de startbaan en alles vlak voor de landingsbaan bij de landing.

Departure

Net na het opstijgen geeft “Tower” je door aan “Departure”. Deze verkeersleider regelt het verkeer in een bepaalde straal rond het vliegveld. De uitgaande vluchten hebben te maken met “Departure” de inkomende met “Approach”.

ATC station

“Departure” handelt je af naar een groot Air Traffic Control Center. Het gebied van dit station is veel groter en omvat ook de “high altitude highways” (snelwegen in de lucht op grote hoogte). Bij een lange vlucht, word je van ene ATC naar het volgende ATC overgedragen.

Approach

Als je in de buurt van je bestemming bent, moet je contact opnemen met de verkeersleider die je nadering organiseert. Hij zorgt ervoor dat je een daalpad krijgt in het verlengde van de landingsbaan, met voldoende afstand tussen alle vliegtuigen in die route. Hij handelt je af naar “Tower”. Als je geland bent ga je weer over naar “Ground”, die je vertelt hoe je bij de gate moet komen.

Foto: Delta Scanner Zeeland

Standaardwoorden gebruik

Bij luchtvaartcommunicatie worden de volgende standaardwoorden gebruikt

Term Uitspraak Betekenis
Negative Nè-ga-tif Nee, niet (ontkenning)
Affirm Ee-firm Ja (bevestiging)
Unable Un-Eebel Kan niet, mag niet, wil niet
Wilco Wil-ko Ik zal dat doen. Wilco betekent: Ik begrijp het bericht en zal het uitvoeren.
Standby Stend-bij Wacht (niet op reageren, ik ben bezig)
Roger Rot-sjer Ik heb je bericht ontvangen
Say again Zee-a-gên Herhaal bericht
Confirm Kon-furm Kun je bevestigen dat..?
How do you read Hoe goed kun je me verstaan (zie uitleg hieronder)
Radio check Kun je bevestigen dat mijn radio goed werkt?
Acknowledge Ek-nolledsj Laat me weten dat je dit bericht ontvangen en begrepen hebt
Cleared to Kleerd toe Geklaard om.. (toestemming om)
Recleared Rie-kleerd Klaring gewijzigd, je nieuwe klaring is…
Approved Ap-proeft Je hebt toestemming
Maintain Meen-teen Ga door met de afgesproken klaring (Vb.: “Maintain speed …”)
Cancel Ken-sel Annuleer de eerder gegeven klaring
Correction Korrektsjon Ik heb het fout gezegd, het juiste bericht is….
Disregard Dis-rie-gaard Negeer mijn bericht en beschouw als niet verzonden
Contact Kon-tekt Neem contact op met
Monitor Monnie-tor Luister de volgende frequentie uit, maar neem geen contact op
Break break breek breek Dit is een bericht aan een tweede station, het is druk
Break breek Nu komt het tweede deel van mijn bericht
Read back Riet-bek Herhaal alles van mijn bericht exact zoals ontvangen

Testprocedure

ScaleReadibilityBetekenis
1Read you one niet te verstaan
2Read you twozo nu en dan te verstaan
3Read you treeverstaanbaar, maar met moeite
4Read you fourverstaanbaar
5Read you fiveperfect te verstaan 

Internationale alfabet (ICAO)

Net als bij radiotelefonie is het alfabet in de luchtvaart ook exact voorgeschreven.

SpellingUitspraakSpellingUitspraak
AALFAAL-FANNOVEMBERNO-VEM-BER
BBRAVOBRA-VOOOSCAROS-CAR
CCHARLIECHAR-LIEPPAPAPA-PA
DDELTADEL-TAQQUEBECKEH-BECK
EECHOÉ-KORROMEORO-ME-O
FFOXTROTFOX-TROTSSIERRASEE-AIR-RA
GGOLFGOLFTTANGOTENG-GO
HHOTELHO-TELUUNIFORMYOU-NI-FORM
IINDIAIN-DIAVVICTORVIK-TOR
JJULIETTDJOE-LIETWWHISKYWIS-KIE
KKILOKI-LOXX-RAYEKS-RAY
LLIMALI-MAYYANKEEJENG-KEY
MMIKEMAAIKZZULUZOE-LOE

Cijfers en getallen

Cijferuitspraakvoorbeeld
0ZEROSIRRO,DECIMAL
1ONE30TREE ZERO
2TWO75SEVEN FIFE
3TREE100ONE HUNDRED
4FOURFOU-ER1000ONE TOUSAND
5FIVEPH-751PAPA HOTEL SEVEN FIVE ONE
6SIXFL 95FLIGHT LEVEL NINER FIVE
7SEVEN090°HEADING ZERO NINER ZERO
8EIGHTSQUAWK 7000SQUAWK SEVEN ZERO ZERO ZERO
9NINERNEI-NER123.35ONE TWO TREE DECIMAL TREE FIVE
error: Content is protected !!