Afkortingen maritiem

A

AIS Automatic Identification System

B

BAS Berichten aan de Schipperij
BAZ Berichten aan Zeevarenden
BB Bakboord
Bft Beaufort (maat voor de windkracht)
BIPT Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BRV Brandweervaartuig
BST Berging- en Sleepdienst Theunisse Dintelsas

C

CCC Communicatie en Coördinatie Centrum (van het KWC)
CG Coastguard
CG01 Coastguard 01 / vliegtuig Kustwacht
CG06 Coastguard 06 / SAR-helikopter Den Helder
CG08 Coastguard 08 / SAR-helikopter Den Helder
CG10 Coastguard 10 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
CG12 Coastguard 12 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
CLSK Commandant Luchtstrijdkrachten
CMIJ Centrale Meldpost IJsselmeergebied
CTN Centrale Terneuzen
CVL Centrale Vlissingen
CZB Centrale Zeebrugge
CZV Centrale Zandvliet
CZSK Commandant Zeestrijdkrachten

D

DKW Directeur Kustwacht
DMC Duik Medisch Centrum

E

EEZ Exclusieve Economische Zone
ENI Uniek Europees Scheepsidentificatienummer
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon
ETA Estimated Time of Arrival or Estimating Arrival
ETA Verwachte tijd van aankomst
EZ-AT Economische Zaken – Agentschap Telecom

F

.

G

GEOSAR Geostationary system for SAR
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
GNA Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
GNB Gemeenschappelijk Nautisch Beheer
GPS Global Positioning System
GTA Gewenste tijd van aankomst
GTO Gewenste tijd van opvaart

H

HMC Hydro Meteo Centrum RWS Zee & Delta
HW Hoogwater

I

IMO International Maritime Organization
INMARSAT International Maritime Satellite
ISPS International Ship and Port Facility Security
ITZ International Traffic Zone

J

JOL Kleine ‘vlet’ van loodsboot om loods te brengen/halen
JRCC Joint Rescue Coördination Centre

K

kHz Kilohertz
KHV Kusthulpverlening voertuig (KNRM)
KM Koninklijke Marine
KMAR Koninklijke Marechaussee
KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
kPa Kilopascal
KWC Kustwachtcentrum

L

LAT Latitude
LAT Lowest Astronomical Tide
LOA Loods op Afstand
LW Laagwater

M

MAYDAY Noodverkeer
MEDEVAC Medische evacuatie
MET Midden-Europese tijd
MHz Megahertz
MIK Maritiem Informatie Kruispunt Zeebrugge
MMSI Maritime Mobile Service Identity
MPa Megapascal
MRCC Maritime Rescue Coördination Centre
MSI Maritime Safety Information
MSRR Maritime Search and Rescue Region
MVKK Maritiem Vliegkamp De Kooy (bij Den Helder)

N

NAP Normaal Amsterdams Peil
NAT North Atlantic
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie
NAVTEX Navigatie Telex
NCP Nederlands Continentaal Plat

O

OSC On Scene Coördinator (leidinggevende bij SAR actie)
OSU Oostende Radio
OVD-W Officier van Dienst Rijkswaterstaat

P

PANPAN Spoedverkeer

Q

.

R

RCC Rescue Coördination Center
REDNED Reddingsbrigade
RESCUE 06 / CG06 Coastguard 06 / SAR-helikopter Den Helder
RESCUE 08 / CG08 Coastguard 08 / SAR-helikopter Den Helder
RESCUE 10 / CG10 Coastguard 10 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
RESCUE 12 / CG12 Coastguard 12 / SAR-helikopter Pistoolhaven Rotterdam
RFF Radio Frequency Function
RMA Radio Medisch Advies
RMD Radio Medische Dienst (KNRM)
RTA Requested Time of Arrival
RTD Requested Time of Departure
RWS Rijkswaterstaat

S

SATCOM Satellite Communication
SAR Search and Rescue
SCC Schelde Coördinatie Centrum
SECURITE Veiligheidsverkeer
SELCAL Selective Calling System
SSB Schelde Scheepvaart Bericht
STA Scheduled Time of Arrival
SWATH Small Waterplane Area Twin Hull

T

TCS Traffic Centre Steenbank
TCW Traffic Centre Wandelaar
TCZ Traffic Centre Zeebrugge

U

UKZ Uitkijk Zelzate

V

VC Verkeerscentrale
VLOED Hoogwater
VTS Vessel Traffic Services
VTS-A Vesse Traffic Services Antwerpen
VTS-SG Vessel Traffic Services Scheldegebied

W

WIS Water Incident Scenario (Deltaregio)
WIS 1.1 Mens / dier in nood (Watersporter in problemen)
WIS 1.2 Mens / dier in nood (Schip in nood)
WIS 1.3 Mens / dier in nood (Persoon overboord/vermist)
WIS 1.4 Mens / dier in nood (Ongeval / Gewonde)
WIS 1.5 Mens / dier in nood (Ziekte aan boord)
WIS 1.6 Mens / dier in nood (Neergestort vliegtuig)
WIS 2.1 Verontreiniging oppervlaktewater (Versmering)
WIS 2.2 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof opgelost in water)
WIS 2.3 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof drijft op water)
WIS 2.4 Verontreiniging oppervlaktewater (Stof zinkt)
WIS 2.5 Verontreiniging oppervlaktewater (Kust / oever)
WIS 3.1 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Hinderlijke lucht)
WIS 3.2 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen brandbare stof)
WIS 3.3 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen chemische stof)
WIS 3.4 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Vrijkomen radioactieve stof)
WIS 3.5 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Ontstaan gaswolk)
WIS 3.6 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Lekkage transportleiding)
WIS 3.7 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Aantreffen explosief)
WIS 3.8 Ongeval met gevaarlijke stoffen (Gedumpte onbekende stof)
WIS 4.1 Brand / explosie (Pleziervaartuig)
WIS 4.2 Brand / explosie (Binnenvaartschip)
WIS 4.3 Brand / explosie (Rondvaartboot)
WIS 4.4 Brand / explosie (Zeeschip)
WIS 4.5 Brand / explosie (Cruiseschip / Ferry)
WIS 5.1 Ordeverstoring (Pleziervaartuig)
WIS 5.2 Ordeverstoring (Partyboot)
WIS 5.3 Ordeverstoring (Activisten op een vaartuig)
WIS 5.4 Ordeverstoring (Cruiseschip / Ferry)
WIS 5.5 Ordeverstoring (Stremming vaarweg / sluis)
WIS 5.6 Ordeverstoring (Sluis / Aan de kant)
WIS 6.1 Ecologisch incident (Aangespoelde dieren)
WIS 6.2 Ecologisch incident (Veel zieke/dode dieren in het water)
WIS 6.3 Ecologisch incident (Giftige algen in het water)
WIS 6.4 Ecologisch incident (Botulisme)
WIS 7.1 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Aanvaring in de vaarweg)
WIS 7.2 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Stranding in de vaarweg)
WIS 7.3 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading drijvend / gezonken)
WIS 7.4 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Stranding oever / strand / rand vaarweg)
WIS 7.5 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading aangespoeld op oever of strand)
WIS 7.6 Aanvaring / losgeslagen schip, object/lading (Lading vermist)

X

.

Y

.

Z

ZULU Universal time

error: Content is protected !!