Belgische Kustwacht

De Belgische kustwachtcentrale bestaat uit twee complementaire onderdelen: het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. Het MRCC staat in voor de veiligheid of “safety” op zee en coördineert reddingsoperaties. Het MIK zorgt voor de beveiliging of “security” op zee en controleert of de wetgeving op zee wordt nageleefd.

De kustwachtcentrale vormt samen met de vaartuigen, helikopters en het toezichtvliegtuig van de partners de ogen en oren die over de Noordzee waken. De operatoren van de kustwachtcentrale waken over de zee met de hulp van radarbeelden, zeekaarten en weersgegevens. Ze treden ook preventief op om ongevallen op zee te vermijden.

In het MIK werken operatoren van de marine, de scheepvaartpolitie en de douane nauw samen om na te gaan of alle wetten ook op zee worden nageleefd. Het MIK spoort illegale activiteiten op. Dat kan gaan van mensensmokkel, drugs en andere illegale handel tot verboden visserijpraktijken en illegale olielozingen. Controle door de bevoegde kustwachtpartners is dan ook een absolute noodzaak.

Het MRCC is verantwoordelijk voor het organiseren van de hulpverlening tijdens crisismomenten. Bij een ramp op zee activeert de gouverneur van West-Vlaanderen het noodplan Noordzee. Samen met zijn crisiscomité coördineert hij dan de hulpverlening vanuit de crisisruimte van het MRCC. Tijdens een ramp staan zowel het MRCC als het MIK rechtstreeks in verbinding met het crisiscentrum van de regering en met alle vliegende en varende eenheden die betrokken zijn bij de hulpverlening.

De Kustwacht en de kustwachtcentrale beschikken niet over eigen middelen, maar kunnen wel een beroep doen op de middelen van verschillende partners, bijvoorbeeld de reddingsvaartuigen van VlootVBZR BlankenbergeShip Support Nieuwpoort, de NH-90 van Defensie (Koksijde), het toezichtsvliegtuig van BMM, enz. Samen met die middelen vormt de Kustwachtcentrale het operationele luik van de Kustwacht.

Kanalen voor aankondiging en uitzending van veiligheidsberichten:

  • aankondiging op noodkanaal VHF 16
  • de eerste uitzending van een veiligheidsbericht wordt ook aangekondigd via VHF DSC VHF 70
    (DSC = digital selective calling
  • uitzending op VHF 7
    • Luisterwacht: Bestendig op VHF 16 en VHF 7 (werkkanaal voor commercieel verkeer: VHF 78). Voor het scheepvaart-verkeer op de Schelde op weg naar de Belgische zeehavens Antwerpen, Gent en Brussel is er een bestendige luisterwacht op VHF 16 (werkkanalen voor commercieel verkeer: VHF 64 en VHF 81)

Voor meer informatie Klik hier

Bron: Kustwacht.be

error: Content is protected !!