Loodswezen

Rotterdam-Rijnmond / Scheldemonden / Vlaanderen

Het Nederlands Loodswezen is zowel beroeps- als bedrijfsmatig georganiseerd en onderverdeeld in de Nederlandse Loodsencorporatie en Nederlands Loodswezen B.V. Het Nederlands Loodswezen is onderverdeeld in vier regio’s: 

  • Noord – actief in de havens van Harlingen, Delfzijl en Eemshaven, Kornwerderzand, Den Helder en Lauwersoog.
  • Amsterdam-IJmond – actief in het Noordzeekanaalgebied, de haven van Den Helder en het westelijk deel van het Waddengebied.
  • Rotterdam-Rijnmond – actief in de havens van Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en Scheveningen.
  • Scheldemonden – actief in de Nederlandse havens in het Westerscheldegebied, zoals Vlissingen en Terneuzen en in de Vlaamse havens Antwerpen en Gent.

Voor het materieel van het Nederlands Loodswezen klik hier

Het Vlaams Loodswezen is een Vlaamse overheidsdienst toegewijd aan het veilig  loodsen en beloodsen van schepen die deze dienst aanvragen of loodsplichtig zijn, alsmede het verstrekken van nautische expertise en het coördineren van verkeersstromen.

Beloodsing door het Vlaams Loodwezen gebeurt o.a. op de loodskruispost Wandelaar, op de Rede van Vlissingen en de haven van Antwerpen.

Voor het materieel van het Vlaams Loodswezen klik hier

Rotterdam-Rijnmond

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het Nederlandse Loodswezen loodst jaarlijks met 220 onafhankelijke professionele loodsen zo’n 56.000 schepen vlot en veilig de havens in en uit. In dit druk bevaren gebied, vol terminals, raffinaderijen en chemische fabrieken, dragen we in belangrijke mate bij aan de veiligheid. Dat doen we onder alle weersomstandigheden, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Van de Europoort tot aan Moerdijk.

Vanwege de diversiteit van schepen – van klein tot supergroot – die de havens van Rotterdam aandoen, volgen de loodsen een zeer intensieve opleiding en krijgen ze permanente training. Daarnaast heeft iedere loods zijn specialisatie voor een bepaald vaargebied, zoals de Europoort (incl. Eurogeul), het Botlekgebied, de stadse havens of het gebied tot aan Dordrecht en Moerdijk. 

Om de best mogelijke service te verlenen aan de scheepvaartindustrie zijn de registerloodsen beschikbaar onder alle omstandigheden. Hierdoor dragen wij in belangrijke mate bij aan het succes van de Rotterdamse haven, het kloppend hart van de Nederlandse economie. Afhankelijk van de grootte en het type van het schip en van de weersomstandigheden vervoeren we de loodsen met jetgedreven tenders of per helikopter. In ongunstige weersomstandigheden kunnen kleinere schepen door een speciaal opgeleide loods op afstand worden geloodst (LOA). Dit betekent dat de loods zijn taak uitvoert vanaf een radarstation. Zodra het schip zich binnen de pieren bevindt, gaat de toegewezen loods fysiek aan boord. Voor uitgaande schepen wordt eenzelfde procedure uitgevoerd. De grootste zeeschepen worden dan per helikopter beloodst. Hiermee zorgen we dat ook onder extreme weersomstandigheden de haven altijd optimaal toegankelijk is en blijft.

Scheldemonden

Met zijn vele bochten en kronkels is de Westerschelde een van de moeilijkst te bevaren rivieren ter wereld. Hij verbindt de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen met de Noordzee. De registerloodsen in de regio Scheldemonden zorgen ervoor dat de tienduizenden schepen die jaarlijks deze plaatsen aandoen, vlot en veilig de havens in en uit worden geloodst. Dat doen we onder alle weersomstandigheden, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

De registerloodsen van regio Scheldemonden zijn actief in alle havens aan de  Westerschelde en in het Oosterscheldegebied. Van alle schepen naar Antwerpen en Gent loodsen de Nederlandse loodsen 27,5% en de Vlaamse loodsen behandelen de overige 72,5%. In totaal werken er 160 Nederlandse loodsen in het gebied van de Westerschelde. Zij verzorgen ieder jaar de beloodsing van zo’n 21.000 schepen de havens van de Schelde in en uit.

De nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse loodsen begint in de monding van de Westerschelde. De Nederlandse registerloods op de Schelde vaart of op zee en het Kanaal van Gent naar Terneuzen of op zee en de rivier naar Antwerpen. Door de overlapping van bevoegdheden kan de organisatie goed inspelen op piekmomenten. Op de rede van Vlissingen vindt het wisselen van de loods plaats. Hiervoor hebben we de beschikking over twee Vlaamse en één Nederlandse tender. De Nederlandse tender met een maximale snelheid van 28 knopen zorgt samen met de Vlaamse redeboten voor een vlotte en veilige loodswissel. Op zee wordt de loods bemand of afgehaald via het grote loodsvaartuig. De Vlaamse dienst verzorgt dit voor de kruispost Wandelaar en de Nederlandse loodsdienst voor de kruispost Steenbank.

Voor de monding van de Westerschelde ligt op twee plaatsen een loodsstation. Het Vlaamse loodsstation Wandelaar ter hoogte van Oostende en het Nederlandse loodsstation Steenbank op 12 mijl afstand van Westkapelle. Op deze loodsstations worden zeeschepen door permanent beschikbare grote loodsvaartuigen, Swaths en snelle loodsjollen van een loods voorzien tot een golfhoogte van circa 3,5 meter. Vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen wordt door een registerloods in zijn rol als Pilot Steenbank en de verkeersdienstmedewerkers van Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking de scheepvaart begeleid en aangestuurd om tot een optimale ketenwerking vanaf zee tot de ligplaats te komen.

Een andere mogelijkheid, die bij slechtere weersomstandigheden wordt toegepast, is om bepaalde categorieën van kleinere schepen via loodsen op afstand (LOA) te bedienen. Bij LOA komt de loods niet aan boord van het schip, maar maakt de loods gebruik van de walradar en de VHF. Dit gebeurt ook vanaf het Schelde Coördinatie Centrum in samenspel met de Verkeersdienst. De loods komt vervolgens dichter onder de wal aan boord zodra dit mogelijk is. Voor schepen inkomend vanaf de Steenbank is dit bij Westkapelle en voor schepen inkomend vanaf de Wandelaar gebeurt dit op Vlissingen rede.

In de afgelopen jaren is er veel tijd besteed aan het optimaliseren van de service. Registerloodsen hebben samen met gemotiveerde medewerkers de regio Scheldemonden tot een efficiënte organisatie gemaakt. Een organisatie die continu werkt aan de flexibiliteit van de service voor veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer.

Loodswezen Scheldemonden zet Aquila-klasse tenders, Discovery-klasse tenders, loodsvaartuigen P-klasse, L-klasse tenders en SWATH’s in om registerloodsen 24 uur per dag, 7 dagen per week aan boord te zetten en af te halen van inkomende en uitgaande zeeschepen.

Bron: loodswezen.nl

Vlaams Loodswezen

De loodsen van het Vlaams LOODSWEZEN brengen de grootste schepen veilig en vlot van en naar de havens in Vlaanderen. De organisatie beschikt over dé nautische knowhow over alle wateren, meanders en zandbanken die de aanloop van onze havens vormen. Al deze facetten, in alle weersomstandigheden, vereisen absoluut vakmanschap. Met jaarlijks een 150.000-tal scheepsbewegingen voor de Vlaamse kust en over haar rivieren en kanalen, is de Scheldemondenregio één van de drukst bevaren wateren ter wereld.

De loodsen staan de kapiteins met deskundig advies bij tijdens de navigatie in een zone die zich uitstrekt van het aanloopgebied van onze kust- en Scheldehavens (met uitbreiding naar de aanlopen van Duinkerke), stroomopwaarts de Schelde tot Temse (Rupel tot Wintam inbegrepen) en het kanaal Gent-Terneuzen, de Moervaart en de dokken van Gent.

Een totaal van ongeveer 400 zeemijlen (740 km) vaarweg, 5 havengebieden, 14 zeesluizen en een steeds toenemend aantal aanlegplaatsen.

Hoewel de schepen steeds groter worden en de verkeersintensiteit steeds toeneemt, optimaliseren de adviezen van onze loodsen samen met een betere verkeersbegeleiding en -planning de vlotte en veilige toegang tot onze havens.

Wanneer slechte weersomstandigheden op zee ter hoogte van de WANDELAAR het niet meer mogelijk maken om een loods veilig aan boord te brengen van de commerciële scheepvaart, wordt LOA verstrekt. De loodsen nemen hun loodstaak dan op via ‘loodsen op afstand’ vanuit de radarcentrale in Zeebrugge. Van daaruit kunnen zij aan de hand van moderne radar- en communicatieapparatuur inkomende schepen die voldoen aan bepaalde veiligheidscriteria vanop afstand adviseren bij hun navigatie. Op dat ogenblik laat de lage verkeersintensiteit dit veilig alternatief toe.

De Nederlandse collega’s verzorgen deze dienstverlening voor de inkomende schepen met als bestemming een Nederlandse haven, via de Steenbank en het redegebied Vlissingen.

Bron: loodswezen.be

error: Content is protected !!