Nautische centrales

Brug- en Sluisbediening op afstand

In Zeeland worden momenteel al veel bruggen en sluizen op afstand bediend, dit door zowel Rijkswaterstaat als de provincie Zeeland.

In onderstaand overzicht staat per Nautische centrale een opsomming van o.a. de locaties, de te bedienen objecten met bijhorende VHF kanalen evenals bijkomende bijzonderheden.

Foto: Delta Scanner Zeeland

Nautische Centrale Vlissingen

De Nautische Centrale Vlissingen (Provincie Zeeland) staat tussen de kleine sluis en de grote sluis, gelegen aan het Stationsplein te Vlissingen. Men bediend vanuit daar de bruggen en sluizen van het kanaal door Walcheren, het Arnekanaal evenals die van de Zeelandbrug.

Voor de folder van de Nautische Centrale Vlissingen klik hier (pdf)
Voor algemene info klik hier

VHF 18 Zeesluis Vlissingen
Locatie: Tussen Stationsplein en Piet Heinkade
Scheiding tussen binnen- en buitenhaven (Westerschelde)
Opmerking: binnen- en buitenhaven VHF 09 (Havendienst), Westerschelde VHF 14 (Centrale Vlissingen)

VHF 22 Dokbrug
Locatie: Het Dok (Dokwerker, gelegen tussen Scheldekwartier en binnenstad).

VHF 22 Keersluisbrug
Locatie: Kanaal door Walcheren (tussen Paul Krugerstraat en de Prins Hendrikweg).

VHF 22 Sloebrug Vlissingen
Locatie: Kanaal door Walcheren (Sloeweg, N288/A58)

VHF 22 Draaibrug Souburg
Locatie: Kanaal door Walcheren (tussen Oost- en West-Souburg

VHF 22 Schroebrug Middelburg
Locatie: Kanaal door Walcheren (Schroeweg)

VHF 22 Stationsbrug Middelburg
Locatie: Kanaal door Walcheren (Stationsstraat en de Kanaalweg)

VHF 22 Arnebrug Middelburg
Locatie: Nieuwe Kleverskerkseweg (Middelburg) en Kanaalweg (Arnemuiden)
Scheiding tussen Kanaal door Walcheren en spoorbrug Arnekanaal

VHF 22 Arnespoorbrug Middelburg
Locatie: Arnekanaal, oostelijk van Arnebrug
Scheiding tussen Arnebrug en Arnekanaal naar Arnemuiden

VHF 18 Sluis Veere
Locatie: Tussen Kanaalweg Westzijde en Kanaalweg Oostzijde
Scheiding tussen Kanaal door Walcheren en buitenhaven (Veerse Meer)
Opmerking: Richting Middelburg VHF 22, Veerse Meer VHF 10 (onderling)

VHF 18 Zeelandbrug (N256)
Locatie: N256 tussen Zierikzee (Schouwen-Duiveland) en Colijnsplaat (Noord)-Beveland
Opmerking: Voor- en na de passage van de brug gebruikt men VHF 68 (Post Wemeldinge)

Nautische Centrale Topshuis

De Nautische Centrale Topshuis (Rijkswaterstaat) staat op Neeltje Jans, westelijk van de doorgaande N57. De operators doen vanuit hier de bediening van bruggen- en sluizen (rijks) boven de Westerschelde. Hier zullen in de nabije toekomst ook de Krammersluizen, de Postbrug, de Postspoorbrug en sluis Hansweert bijkomen.

VHF 18 Roompotsluis
Locatie: Neeltje Jans
Scheiding tussen buitenhaven (Noordzee) VHF 64 en binnenhaven (Oosterschelde) VHF 68

VHF 20 Grevelingensluis Bruinisse
Locatie: Rijksweg N59 tussen Bruinisse en Grevelingendam
Scheiding tussen Grevelingenmeer en Krammer (Oosterschelde)

VHF 18 Zandkreeksluis Kats
Locatie: Deltaweg (N256) tussen Noord-Beveland en Zuid-Beveland
Scheiding tussen Veerse Meer (VHF 10) en Oosterschelde (VHF 68)

VHF 18 Bergsediepsluis Oesterdam
Locatie: Oesterdam N659 tussen Tholen en Zuid-Beveland
Scheiding tussen Oosterschelde (VHF 68) en Bergsche Diep (VHF 10)

VHF 20 Kreekraksluizen
Locatie: Schelderijnkanaal, oostelijk van Oesterdam
Scheiding tussen Bergsediepsluis en/of Tholen / Volkerak /Rotterdam en haven Antwerpen

Nautische Centrale Terneuzen

De Nautische Centrale Terneuzen (Rijkswaterstaat) zit inpandig bij de Verkeerscentrale Terneuzen. Men bediend vanuit daar de bruggen en sluizen van het kanaal Gent-Terneuzen (Nederlands grondgebied).

VHF 06 Westsluis Terneuzen
Locatie: Sluizencomplex Terneuzen tussen Kanaalweg (N252) en middensluis
Scheiding tussen Buitenhaven en Kanaal Gent-Terneuzen
Opmerking: VHF 69 is algemeen coördinatiekanaal

VHF 28 Nieuwe sluis Terneuzen
Locatie: Sluizencomplex Terneuzen tussen westsluis en oostsluis
Scheiding tussen Buitenhaven en Kanaal Gent-Terneuzen
Opmerking: VHF 69 is algemeen coördinatiekanaal

VHF 18 Oostsluis Terneuzen
Locatie: Sluizencomplex Terneuzen tussen middensluis en binnenstad
Scheiding tussen Buitenhaven en Kanaal Gent-Terneuzen
Opmerking: VHF 69 is algemeen coördinatiekanaal

VHF 11 Brug Sluiskil
Locatie: Hoofdweg (N61) tussen Sluiskil/Hoek en Terneuzen
Scheiding tussen haven Terneuzen en havens Sluiskil / Zelzate / Gent

VHF 11 Brug Sas van Gent
Locatie: Oostpoortweg (N683) tussen Sas van Gent en Westdorpe (N62)
Scheiding tussen havens Sluiskil / Terneuzen en havens Zelzate / Gent

Sluis Hansweert

Sluis Hansweert is gelegen op het sluizencomplex Hansweert waarvan de bediening op enig moment zal verhuizen naar het Topshuis op Neeltje Jans. Vanuit Hansweert bedient men de Postbrug (Kapelle) en de sluizen van Hansweert.

VHF 22 Postbrug en Postspoorbrug
Locatie: Postweg (N670) en spoor tussen Kapelle en Kruiningen/Yerseke
Scheiding tussen sluizencomplex Hansweert en toegang kanaal door Zuid-Beveland (Wemeldinge)

VHF 22 Sluis Hansweert
Locatie: Tussen Hansweert en Kruiningen
Scheiding tussen Westerschelde en kanaal van Zuid-Beveland

Krammersluizen

De Krammersluizen zijn gelegen op het sluizencomplex onder de Philipsdam (N257) waarvan de bediening op enig moment zal verhuizen naar het Topshuis op Neeltje Jans.

VHF 20 Krammersluizen
Locatie: Onder de Philipsdam (N257), tussen de Grevelingendam en Sint-Philipsland.
Scheiding tussen de Krammer (Oosterschelde) VHF 68 en het Volkerak (Volkeraksluizen) VHF 25 (Blokkanaal Zuid).

Varen doe je Samen: knooppunten Deltawateren

De knooppunten van de Deltawateren zijn opgenomen in knooppuntenboekje 2. Klik hier voor meer informatie of download de folder Knooppunten Deltawateren via deze link (pdf).

error: Content is protected !!