Nautische verkeerscentrales

Locaties, VHF kanalen en VTS blokgebieden

Er zijn verschillende Nautische verkeerscentrales t.b.v. scheepvaartbegeleiding in de zuid-oostelijke Noordzee, de Westerschelde, de Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland en het kanaal Gent-Terneuzen.

In onderstaand overzicht staat per Nautische verkeerscentrale een opsomming van o.a. de locaties, de VHF kanalen die van daaruit worden bediend, het VTS (Vessel Traffic Services) blokgebied van desbetreffend VHF kanaal evenals bijkomende bijzonderheden.

Nautische verkeerscentrale Zeebrugge

Locatie: Westelijke Havendam Zeebrugge, nabij de haveningang.

VHF 60 Wandelaar Approach
Noordzee / aanloop naar de Westerscheldemonding
Grens België-Frankrijk vanaf de Vlaamse kust 51°23.60N 002°19.20E/51°25.95N 002°27.50E via boei OD1, 51°19.60N 002°31.50E, boei Middelkerke Bank naar Watertoren Westende op de kust.

VHF 65 Traffic Centre Wandelaar / Pilot Wandelaar
Aanloop naar de Westerscheldemonding / noord van Oostende
Vanaf de Vlaamse kust, Watertoren Westende over boei Middelkerke Bank, 51°19.60N 002°31.50E, boei OD1 naar 51°25.95N 002°27.50E/51°28.75N 002°56.00E via de S2 naar Obst 14 naar de kust.

VHF 69 Traffic Centre Zeebrugge
Westerscheldemonding / noord van Zeebrugge
51°28.75N 002°56.00E naar 51°34.60N 003°08.38E naar WP4, W4, W5, Kust volgen over havenhoofden Zeebrugge, Kustlijn, OBST14, meridiaan over boei A1BIS, S2, VG6.

VHF 19 Radar Control Zeebrugge
Havengebied Zeebrugge

VHF 04 Radar Zeebrugge
Grens België-Frankrijk Kust tot 51°23.60N 002°19.20E naar 51°25.95N 002°27.50E naar 51°28.75N 002°56.00E naar 51°34.6N 003°08.38E naar WP4, W4, W5, Kust volgen over havenhoofden Zeebrugge en Oostende naar grens België-Frankrijk.

Foto: Delta Scanner Zeeland

Schelde Coördinatie Centrum Vlissingen

Locatie: Commandoweg 50 te Vlissingen, op de Groene boulevard tussen de Oranjemolen en de Buitenhaven.

VHF 14 Centrale Vlissingen
Westerschelde
W5 via de kustlijn tot de lijn 15A E2A via de kustlijn over havenhoofden Sloehaven, de buitenhaven en de Michiel de Ruyterhaven naar lijn OG14, 1/4 nm west OG17, W4, W5 tot de kust.

VHF 21 Radar Vlissingen
Westerschelde
W5 via de kustlijn tot de lijn 15A E2A via de kustlijn over havenhoofden Sloehaven, de buitenhaven en de Michiel de Ruyterhaven naar lijn OG14, OG17, W4, W5 tot de kust.

VHF 64 Traffic Centre Steenbank
Tussen Eurogeul, Zeebrugge, Neeltje Jans en kust Walcheren
Van de kust van Walcheren via de meridiaan Domburg (003°30.00E) tot boei SBO, via parallel SBO naar 51°50.00N 003°08.38E naar 51°34.60N 003°08.38 E naar WP4, W4, OG17 /OG14, naar de kust van Walcheren.

VHF 79 Pilot Steenbank
Steenbank / kuststrook langs Walcheren
Van de kust van Walcheren via de meridiaan Domburg (003°30.00E) tot boei SBO, via parallel SBO naar 51°50.00N 003°08.38E naar 51°34.60N 003°08.38 E naar WP4, W4, OG17 /OG14, naar de kust van Walcheren.

Loodswezen in SCC

VHF 29L Tenderdienst Nederlands Loodswezen (roeierswacht)

VHF 40 Rededienst Coördinatie Nederlands- en Belgisch Loodswezen (uitkijk)
Rede Vlissingen

Nautische verkeerscentrale Terneuzen

Locatie: Buitenhaven 1 Terneuzen, Middenhavendam tussen oostsluis en midden- en westsluis.

VHF 03 Centrale Terneuzen
Westerschelde
De lijn 15A/E2A via de kustlijn tot hoek van Baarland MG2/32/35 via de kustlijn, de voorhaven van Terneuzen inbegrepen tot lijn 15A/E2A.

VHF 03 Radar Terneuzen
Westerschelde
De lijn 15A/E2A via de kustlijn tot hoek van Baarland MG2/32/35 via de kustlijn, de voorhaven van Terneuzen inbegrepen tot lijn 15A/E2A.

VHF 11 Havendienst Terneuzen
Kanaal Gent-Terneuzen tussen sluis Terneuzen en grens Zelzate

VHF 11 Brug Sluiskil (N61)
Aanloop van/naar brug Sluiskil

VHF 11 Brug Sas van Gent (N683)
Aanloop van/naar brug Sas van Gent

Foto: Delta Scanner Zeeland

Nautische verkeerscentrale Hansweert

Locatie: Kanaalweg 2 Hansweert, op de oostelijke strekdam van de buitenhaven.

VHF 65 Centrale Hansweert
Westerschelde
De lijn 35/32/MG 2 Hoek van Baarland langs de oevers, de voorhaven van Hansweert inbegrepen, tot de lijn SvV4/SvV3, naar de lijn 46/55, over deze lijn naar de kust, langs de oevers tot 35.

VHF 65 Radar Hansweert
Westerschelde
De lijn 35/32/MG 2 Hoek van Baarland langs de oevers, de voorhaven van Hansweert inbegrepen, tot de lijn SvV4/SvV3, naar de lijn 46/55, over deze lijn naar de kust, langs de oevers tot 35.

Nautische verkeerscentrale Zandvliet

Locatie: Zandvlietsluis Zandvliet.

VHF 12 Centrale Zandvliet
Westerschelde
De lijn 55/46, naar de lijn SvV3/SvV4, over deze lijn naar de kust, langs de oevers tot boei 100.

VHF 04 Radar Zandvliet
Westerschelde
Baken Zuid-Saeftinge/76 tot boeien 93/82A.

VHF 19 Radar Waarde
Westerschelde
Boeien 55/46, naar boeien SvV3 /SvV4, tot boeien SvV14/SvV13, naar boeien 58/63.

VHF 21 Radar Saeftinge
Westerschelde
Boeien 63/58, naar boeien SvV13/SvV14, naar Baken Zuid-Saeftinge/boei 76.

VHF 66 Radar Kruisschans
Westerschelde
Boeien 93/82A tot boei 100

VHF 85 Antwerpen Port Operations
Westerschelde
Boeien 32/35 – Wintam sluis.

Folder Verkeerscentrale Zandvliet

Nautische verkeerscentrale Wemeldinge

Locatie: Kanaalweg 94 Wemeldinge, op de oostelijke strekdam van de buitenhaven.

VHF 68 Post Wemeldinge
Oosterschelde en kanaal van Zuid-Beveland
Vaargebied tussen Roompotsluis Neeltje Jans / Krammersluis Bruinisse / Bergsediepsluis Oesterdam en Sluis Hansweert.

error: Content is protected !!