Nederlandse Kustwacht

Het Kustwachtcentrum is het operationele deel van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marine terrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Het is aangewezen als Nederlands Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum. We zijn dus zowel MRCC als ARCC en dat wordt in het Engels aangeduid als Joint Rescue Coördination Centre (JRCC), door ons intern ook aangeduid als Front Office.

In het Kustwachtcentrum is ook een Back Office ingericht dat ondersteuning verleent aan de Front Office. Diverse handhavingsdiensten leveren hiervoor personeel. In geval van incidenten worden de verschillende databases geraadpleegd en de benodigde informatie samengevoegd om tot een integraal optreden te komen in geval van incidenten of overtredingen.

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.

 • Dienstverleningstaken:
  • Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer
  • Maritieme hulpverlening, Opsporing en Redding (Search and Rescue/SAR)
  • Rampen- en Incidentbestrijding
  • Verkeersbegeleiding (op open zee)
  • Vaarwegmarkering
  • Zeeverkeersonderzoek
  • Ruimen van explosieven
 • Handhavingstaken:
  • Algemene politietaak
  • Douanetoezicht (in-, uit- en doorvoer van goederen)
  • Toezicht op het milieu
  • Toezicht op de visserij
  • Toezicht op het scheepvaartverkeer
  • Toezicht op de uitrusting van schepen
  • Toezicht op de mijnbouwactiviteiten op de Noordzee
  • Grensbewaking

Voor meer informatie klik Klik hier

Bron: Kustwacht.nl

error: Content is protected !!