Rijksrederij

Effectieve en efficiënte vloot

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt 100 specialistische schepen en stelt deze beschikbaar aan diverse overheidsorganisaties. Dagelijks werken er 40 medewerkers op kantoor en 220 bemanningsleden op de schepen aan de inzet van een effectieve en efficiënte vloot voor de Douane, Kustwacht, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat.

De Rijksrederij stelt schepen beschikbaar die passen bij de taakuitvoering van de opdrachtgever. Zo maakt het ministerie van LNV gebruik van schepen die speciaal zijn ingericht voor visserijonderzoek en de Kustwacht van een schip dat sleephulp kan bieden aan schepen in nood.

Bemanning en advies

Heeft de klant nautische bemanning en bemanning voor specialistische taakuitvoering nodig? Ook daar kan de Rijksrederij voor zorgen. Tevens geeft de organisatie advies over nautische zaken en vlootmanagement. Er is veel kennis over bemanning, veiligheidsmanagement, scheepsuitrustingen en optimale scheepsinzet.

Oprichting Rijksrederij

De Rijksrederij werd opgericht in 2009 en valt onder Rijkswaterstaat, maar opereert hierbinnen als een zelfstandige organisatie.

Foto: Rijksrederij

De Rijksrederij zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wateren. De schepen zijn voorzien van specialistische uitrustingen die het mogelijk maken de taakuitvoeringen van de opdrachtgevers uit te voeren.

Markeertaken

Om ervoor te zorgen dat schepen rivieren en havens veilig bereiken plaatst en onderhoudt de Rijksrederij vaarwegmarkeringen zoals lichtboeien, bakens en tonnen.

Foto: Rijksrederij

De Rijksrederij zet patrouilleschepen in om diverse taken op het water uit te voeren, zoals handhaving en verkeersbegeleiding.

Meetwerkzaamheden en onderzoek

De schepen van de Rijksrederij worden ingezet voor vaargeuldieptemetingen, water-, bodem- en visserijonderzoek.

Daarnaast zijn de vaartuigen van de Rijksrederij ook inzetbaar voor diverse kleinere taakuitvoeringen. Zo worden de schepen aan diverse semioverheden en het bedrijfsleven beschikbaar gesteld voor baggerwerkzaamheden, ocean cleaning, het leveren van brandstof, de kweek van zeewier en ondersteuning bij de aanleg van windmolenparken.

Foto: Rijksrederij

Vlootvervanging

De Rijksrederij vervangt 15 schepen die aan het einde van hun economische en technische levensduur zijn door zeven multifunctionele schepen. Multifunctioneel omdat de schepen voor meerdere klanten en taken inzetbaar zijn. Deze zogenoemde Multi Purpose Vessels (MPV’s) combineren diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip. Functies die voorheen door meerdere schepen werden uitgevoerd.

Tekening: Rijksrederij

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de vlootontwikkeling. De nieuwe schepen beschikken over een hybride voortstuwing, een laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden en zijn in staat om een dagelijkse operatie uitsluitend op hun accupakket uit te voeren. Daarnaast krijgen de schepen zonnepanelen voor de energievoorziening van de accommodatie van de bemanning.

De eerste MPV’s

Binnen het vlootvervangingsprogramma worden allereerst 3 MPV-30 schepen gebouwd. Deze worden ingezet op de grote binnenwateren, de zeearmen, de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse Kust. Na de MPV-30 schepen worden nog meer MPV-schepen gebouwd die (deels) andere taken en vaargebieden krijgen.

Bron: Rijksrederij

Via deze link een overzicht van alle varende eenheden welke de Kustwacht ter beschikking heeft. Klik daarna op een eenheid voor meer informatie.

error: Content is protected !!