Terminologie maritiem

Onderstaande lijst geeft een opsomming van verschillende maritieme terminologie.

A

AARDBEIENEILAND Eiland Veerse Meer t.h.v. Zilveren Schor Kleverskerke
AFMEREN vastmaken aan de wal
AFVAREND naar de monding, de rivier afvaren richting zee
AFWAARTS naar de monding, de rivier afvaren richting zee
ALBERTDOK Haven Antwerpen Oost
ALBERT II DOK Haven Zeebrugge (noord)
ALPHONSE SIFFERDOK Haven Gent (Oostakker)
AMERIKADOK Haven Antwerpen Oost
ARNEBRUG brug in Middelburg over Arnekanaal
ARNEPLAAT Eilandtje Veerse Meer t.h.v. Zilveren Schor Kleverskerke
ASIABRUG geopende brug over verbindingsgeul Antwerpen tussen Asiadok en Houtdok
ASIADOK Haven Antwerpen Zuid
AUTRICHE HAVEN Haven Axelsche Vlakte

B

BAKBOORD Links
BAKBOORD ROND Linksom
BASTIAAN DE LANGEPLAAT Eiland Veerse Meer tussen Goudplaat en De Piet
BATAVIABRUG brug over Handelsdok Gent
BERENDRECHTBRUG brug ligt over oostelijk hoofd Berendrechtsluis Antwerpen
BERENDRECHTSLUIS Haven Antwerpen Noord naar/van Westerschelde
BERGSEDIEPSLUIS Sluis Oesterdam tussen Oosterschelde en Zoommeer
BIJLEVELDHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
BINNENHAVEN Haven Vlissingen
BINNENHAVEN Haven Wemeldinge
BOCHT VAN WALSOORDEN Vaarwater Westerschelde tussen Walsoorden en Baalhoek
BONAPARTEDOK Haven Antwerpen Zuid
BOUDEWIJNBRUG brug ligt over zuidoostelijk hoofd Boudewijnsluis Antwerpen
BOUDEWIJNKANAAL Kanaal tussen Zeebrugge en Brugge
BOUDEWIJNSLUIS Haven Antwerpen Midden naar/van Schelde
BOVENHAVEN Haven Zierikzee
BRABANTSCHE VAARWATER Vaarwater Oosterschelde tussen vaarwater Keeten en haven Wemeldinge
BRITTANIADOK Haven Zeebrugge (noord)
BRUG SAS VAN GENT draaibrug tussen Sas van Gent en Westdorpe over Kanaal Gent-Terneuzen
BRUG SLUISKIL draaibrug bij Sluiskil over Kanaal Gent-Terneuzen
BUITENHAVEN Haven Vlissingen
BUITENHAVEN Haven Wemeldinge
BUNKEREN tanken van schepen (water, diesel als gasolie)

C

CHURCHILDOK Haven Antwerpen (Ekeren

D

DAMPOORTBRUG brug over Achterdok Gent
DE PIET Vaarwater Veerse Meer langs recreatieterrein Oranjeplaat
DE NOLLE baken Sardijngeul t.h.v. Nolledijk Vlissingen
DE OMLOOP Eilandje Veerse Meer zuid van kanohaven de Piet
DELTA MARINA haven Kortgene (Veerse Meer)
DELWAIDEDOK Haven Antwerpen-Noord
DEMEYSLUIS Sluis Oostende tussen Voorhaven en Vlotdok
DOELDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
DEURGANCKDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
DEURLOO Vaarwater Westerschelde westelijk van vaarwater Oostgat (Westkapelle-Vlissingen)
DOKBRUG brug in Vlissingen over Dokhaven
DOKHAVEN Binnenhaven Vlissingen
DOKSLUIS Sluis Oostende tussen Zwaaidok en Kanaal Oostende-Brugge
DOODTIJ water lager dan gemiddeld bij hoogwater, tijdens laagwater hoger dan gemiddeld
DRAAIBRUG SOUBURG brug tussen West- en Oost Souburg over Kanaal door Walcheren
DREMPEL VAN BORSSELE Vaarwater (passage) Westerschelde tussen Everingen en Pas van Terneuzen

E

EB Laagwater
EENDRACHTPOLDER baken Westerschelde t.h.v. boei 28 
EUROPATERMINAL Terminal zuid van Berendrechtsluis (Antwerpen)
EVERINGEN Vaarwater Westerschelde langs Borssele-Ellewoutsdijk-Baarland
EVERINGEN (A t/m E) Ankergebied Westerschelde langs Borssele-Ellewoutsdijk

F

FIETSPAD Neven vaargeul naast het Hoofdvaargeul (parallelle route)
FREDERIK HENDRIKBRUG brug ligt over westelijk hoofd Zandvlietsluis Antwerpen

G

GAT VAN OSSENISSE Vaarwater Westerschelde langs kust tussen Eendrachtpolder en Zeedorp (Ossenisse)
GEUL VAN ROGGENPLAAT Vaarwater Oosterschelde tussen Neeltje Jans en Zierikzee
GOESSCHE SAS Sluis tussen Oosterschelde en kanaal naar Goes
GORISHOEK Baken Oosterschelde onder Sint Maartensdijk
GOUDPLAAT Schiereiland Veerse Meer tussen vaarwater langs Kamperland en recreatieterrein de Piet 
GREVELINGENSLUIS Sluis Bruinisse tussen Oosterschelde en Grevelingenmeer
GROOT VUILBAARD Vaarwater Oosterschelde tussen Neeltje Jans en Zierikzee
GROOTDOK Haven Gent

H

HANDELSDOK Haven Gent (nabij Centrum)
HANSADOK Haven Antwerpen Midden
HARINGVRETER Eiland Veerse Meer tussen Veere en Noord-Beveland
HASHAVEN Haven Sluiskil-Oost
HAVENDOK (2e t/m 3e) Haven Antwerpen Oost
HAVENDOK (4e t/m 6e) Haven Antwerpen Midden
HAVENGEUL Haven (en monding) Oostende
HAVENKANAAL Kanaal tussen Oosterschelde en haven Stavenisse
HAVENKANAAL Kanaal tussen Oosterschelde en haven Zierikzee
HAVENKANAAL Kanaal tussen Veerse Meer en haven Kamperland
HOGERWAL kant waar de wind vanaf waait (veilige kant)
HONTE Vaarwater Westerschelde langs Borssele
HOUTDOK Haven Antwerpen (zuid)
HOUTDOK Haven Gent Centrum
HOUTDOK Haven Oostende (zuid)

I

INDUSTRIEDOK Haven Antwerpen Midden
INSTEEKDOK 1 Haven Antwerpen (noord)
INSTEEKDOK 2 Haven Antwerpen (noord)
INSTEEKDOK 3 Haven Antwerpen (noord)
INSTEEKDOK 4 Haven Antwerpen (noord)

J

JACHTHAVEN MERCATOR Haven Oostende (west)

K

KAAPDUINEN Lichttorens duinen Dishoek
KALLOSLUIS Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren naar/van Schelde
KALOO Vaarwater tussen Westkapelle en Steenbank / Schouwenbank 
KALOOTHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
KANAAL DOOR WALCHEREN Kanaal Vlissingen-Middelburg-Veere
KANAAL DOOR ZUID-BEVELAND Kanaal Hansweert-Vlake-Wemeldinge
KANAAL GENT TERNEUZEN Kanaal Terneuzen-Sluiskil-Zelzate-Gent
KANAALDOK B1 Haven Antwerpen doorgang tussen Noord en Zuid
KANAALDOK B2 Haven Antwerpen (Berendrecht) 
KANAALDOK B3 Haven Antwerpen (Zandvliet) / toegang Schelderijnverbinding 
KANAAL PLASSENDALE-NIEUWPOORT Kanaal tussen haven Oostende en Nieuwpoort
KANAAL OOSTENDE-BRUGGE Kanaal tussen haven Oostende en Brugge
KAPELLEBRUG Brug over Jachthaven Mercator Oostende
KATTENDIJKBRUG brug loopt over westelijke toegang tot Kattendijksluis Antwerpen
KATTENDIJKDOK Haven Antwerpen (zuid)
KEETEN Vaarwater Oosterschelde langs Zierikzee
KEERSLUISBRUG brug in Vlissingen over Kanaal door Walcheren
KEMPISCHDOK Haven Antwerpen (zuid)
KEMPISCHE BRUG geopende brug over verbindingsgeul tussen Kempischdok en Houtdok Antwerpen
KIELDRECHTSLUIS Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren naar/van Schelde
KLUIZENDOK Haven Gent (Kluizen)
KOOPMANSHAVEN Haven Vlissingen (t.b.v. Loodswezen Westerschelde)
KONTERDAMBRUGGEN Haven Oostende tussen Vlotdok en Zwaaidok
KRAAIJERTHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
KRABBENKREEK Vaarwater Oosterschelde tussen Mastgat en Sint Philipsland
KRAMMERSLUIS Sluis tussen Oosterschelde en Volkerak
KRUISSCHANS baken Schelde boei 99 t.h.v. Boudewijnsluis
KRUISSCHANSBRUG brug ligt over zuidoostelijk hoofd Van Cauwelaertsluis Antwerpen
KUSTWACHT OUDDORP Vuurtoren / kustwacht station Ouddorp

L

LEFÈBVREBRUG brug ligt over noordoostelijk hoofd Royerssluis Antwerpen
LAGER WAL kant waar de wind naartoe waait (onveilige kant)
LEMMERPLAAT Eiland Veerse Meer bij recreatieterrein Oranjeplaat
LEOPOLDDOK Haven Antwerpen Midden
LEOPOLDKANAAL Kanaal tussen Zeebrugge en de Braakman (Zeeland)
LEUGENAAR baken t.h.v. bocht boulevard de Ruyter (Sardijngeul-Vlissingen Rede)
LIJ MAKEN naar de zijde gaan waar de wind vanaf waait
LILLO baken Schelde boei 95 t.h.v. Lillo en Liefkenshoek
LILLOBRUG brug loopt over Kanaaldok B2 t.h.v. Tijsmanstunnel Antwerpen
LONDENBRUG brug ligt over noordelijke hoofd Verbindingsdok Antwerpen dat Kattendijkdok met Willemdok verbindt

M

MARSHALLDOK Haven Antwerpen Midden
MASSAGOEDHAVEN Haven Terneuzen
MASTGAT Vaarwater tussen Schouwen-Duiveland en Tholen
MEESTOOFBRUG brug ligt over noordwestelijk hoofd Boudewijnsluis Antwerpen
MERCATORDOK Haven Gent (Kerkbrugge)
MEULESTEDEBRUG brug haven Gent over het Kanaal Gent-Terneuzen
MEXICOBRUG brug ligt over verbindingsgeul tussen Kattendijkdok en Houtdok (monument) Antwerpen
MIDDELGAT Vaarwater langs kust tussen Baarland en Hansweert
MIDDELPLATEN Eiland Veerse Meer t.h.v. Geersdijk
MIDDENDOK Haven Gent
MIDDENKETEL baken Westerschelde t.h.v. boei 66D (Nauw van Bath)
MIDDENSLUIS Sluis Terneuzen tussen Westerschelde en kanaal Gent-Terneuzen (tevens nieuwbouw 2018-2022)
MILITAIR TIJ DOK (1e & 2e) Haven Zeebrugge (noord)
MOERVAART Vaarwater tussen haven Gent (Doornzele) en vaarwater Durme
MONTGOMERYDOK Haven Oostende (west)
MOSSELPLAAT Eiland Veerse Meer t.h.v. Schotsman Kamperland

N

NASSAUBRUG brug ligt over smalle verbinding tussen Bonapartedok en Willemdok Antwerpen
NEDERLANDSE KUSTWACHT Kustwachtcentrum Den Helder
NIEUWE HAVEN Haven Zierikzee
NIEUWE LANDBOUWHAVEN Haven Wolphaartsdijk
NOORD BALLASTPLAAT baken Westerschelde t.h.v. boei 80 (noordelijk van Noordzee Terminal)
NOORDDOK Haven Terneuzen
NOORDDOK Haven Gent
NOORDEDE Kanaal tussen haven Oostende (Bredene) en Houtave
NOORDELIJK INSTEEKDOK Haven Zeebrugge (zuidoost)
NOORDELIJKE INSTEEKDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
NOORDERLAANBRUG brug ligt in de Noorderlaan over Albertkanaal Antwerpen
NOORDERVOORHAVEN haven noordelijk van Kreekraksluizen
NOORDERVOORHAVEN haven zuidelijk van Sluis Hansweert
NOORDKASTEELDOK Haven Antwerpen Oost
NOORDLANDBRUG brug loopt over het ScheldeRijnkanaal (Antwerpen-Noord)
NOORDZEETERMINAL Terminal west van Zandvlietsluis / Berendrechtsluis (Antwerpen)

O

OESTERHAVEN Haven Wolphaartsdijk
OKTROOIBRUG brug over Napoleon de Pauwvertakking Gent
ONTMEREN losmaken en wegvaren
OOSTBUITENHAVEN Haven noordelijk van de Oostsluis Terneuzen
OOSTELIJKE VOORHAVEN haven oostelijk van Krammersluizen
OOSTENDE RADIO Kustwacht station Oostende (MRCC)
OOSTERWEELBRUG brug ligt over oostelijk hoofd Verbindingsgeul tussen Leopolddok en Albertdok
OOSTGAT Vaarwater (langs de kust) tussen Westduin en Westkapelle
OOSTHAVEN Haven Breskens
OOSTHAVEN Haven Wemeldinge
OOSTKETEL baken Westerschelde t.h.v. boei 66E (Nauw van Bath)
OOSTSLUIS Sluis Terneuzen tussen Westerschelde en kanaal Gent-Terneuzen
OOSTWATERING Haven / Jachthaven Veerse Meer (aan Polredijk Vrouwenpolder / Veere)
OPVAREND vanaf de monding, de rivier opvaren vanaf zee
OPWAARTS vanaf de monding, de rivier opvaren vanaf zee
OUD FERRYDOK Haven Zeebrugge (zuidwest)
OUDE ROOMPOT Vaarwater tussen Neeltje Jans en vaarwater Westgat (zee)
OUDENDIJKBRUG brug ligt over westelijk hoofd Berendrechtsluis
OVERLOOP VAN HANSWEERT Vaarwater Westerschelde tussen Zeedorp (Ossenisse) en Hansweert
OVERLOOP VAN VALKENISSE Vaarwater Westerschelde tussen Baalhoek en Saeftinge 
OVERLOOP VAN ZIERIKZEE Vaarwater Oosterschelde tussen Colijnsplaat en Zierikzee

P

PAS VAN HET ZAND Vaarwater aanloop/monding haven Zeebrugge
PAS VAN TERNEUZEN Vaarwater Westerschelde tussen Drempel van Borssele en Braakmanhaven
PAS VAN RILLAND Vaarwater Westerschelde tussen Bath en Zuid Saeftinge
PIERRE VAN DAMMESLUIS Sluis haven Zeebrugge
PLASSENDALEBRUG brug Oostende (zuid)
PLASSENDALESLUIS sluis Oostende (zuid) tussen haven / kanaal Oostende-Brugge en Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
PRINS ALBERT DOK Haven Zeebrugge (noord)
PRINS FILIPSDOK Haven Zeebrugge (zuidwest)

Q

QUARLESHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)

R

REIGERSBERGSCHE POLDER baken Westerschelde t.h.v. boei 66F (Nauw van Bath)
RIJKSHAVEN haven Nieuw-Vossemeer
RODENHUIZEDOK Haven Gent (Terdonk)
ROOMPOT Vaarwater langs kust tussen Vrouwenpolder en Oosterscheldekering (Roompotsluis)
ROOMPOT Vaarwater Oosterschelde tussen Neeltje Jans en Zierikzee
ROOMPOTSLUIS Sluis Neeltje Jans tussen Noordzee en Oosterschelde
ROYERSBRUG Brug ligt over het zuidwestelijk hoofd van de Royerssluis Antwerpen
ROYERSSLUIS Sluis Haven Antwerpen Zuid tussen Schelde en Amerikadok

S

SABBINGEPLAAT Eiland Veerse Meer westelijk van de Schelphoek
SARDIJNGEUL Vaarwater tussen Westduin en Vlissingen Rede
SCALDIAHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
SCHAAR VAN COLIJNSPLAAT Vaarwater Oosterschelde langs Noord-Beveland
SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT Vaarwater Westerschelde tussen Vlissingen rede en Pas van Terneuzen
SCHAAR VAN VALKENISSE Vaarwater (passage) Westerschelde tussen Zuidergat en Overloop van Valkenisse
SCHELDERIJNVERBINDING Kanaal tussen haven Antwerpen en Volkerak 
SCHELPHOEKPLAAT Eiland Veerse Meer westelijk van de Schelphoek
SCHENGE Vaarwater Veerse Meer langs recreatieterrein de Piet 
SCHEUR Vaarwater noordelijk van Zeebrugge
SCHIPDONKKANAAL Kanaal tussen Zeebrugge en Deinze
SCHONE WAARDIN baken Westerschelde t.h.v. Ritthem
SCHORHAVEN Haven Wolphaartsdijk
SCHROEBRUG brug in Middelburg over Kanaal door Walcheren
SCHUTTEPLAAT Eiland Veerse Meer t.h.v. Schotsman Kamperland
SIBERIABRUG brug ligt over noordelijke hoofd van het Suezdok Antwerpen
SLOEBRUG brug in Vlissingen over Kanaal door Walcheren
SLOEHAVEN Haven Vlissingen-Oost / Nieuwdorp 
SLUIS VEERE Sluis tussen Veerse Meer en kanaal door Walcheren
SLUIS VLISSINGEN Sluis tussen Westerschelde en kanaal door Walcheren
SOELEKERKEPLAAT Eiland(tje) Veerse Meer onder eiland Haringvreter
SPEELPLAAT Eiland Veerse Meer tegenover recreatieterrein de Meerkoet
SPORTVISSERSHAVEN Haven Wolphaartsdijk
SPRINGTIJ water hoger dan gemiddeld bij hoogwater, tijdens laagwater lager dan gemiddeld
STATIONSBRUG brug in Middelburg over Kanaal door Walcheren
STEENBANK Vaarwater / loodskruispost links van Schouwen-Duiveland
STRAATSBURGBRUG brug loopt over westelijke uiteinde Straatsburgdok Antwerpen
STRAATSBURGDOK Haven Antwerpen Zuid
STRAATJE VAN WILLEM Vaarwater (passage) Westerschelde tussen Everingen en Gat van Ossenisse
STRIJENHAM Baken Oosterschelde onder Poortvliet
STUURBOORD Rechts
STUURBOORD ROND Rechtsom
SUEZDOK Haven vanaf Kattendijkdok naar Amerikadok en Albertdok

T

TIJDOK Haven Oostende
THOLENSCHE GAT Vaarwater westelijk en oostelijk van Oesterdam / Bergsediepsluis  

U

UITHAVEN Haven Kamperland

V

VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT Vaarwater langs kust Breskens – Hoofdplaat
VAARWATER LANGS KAMPERLAND Vaarwater tussen Veerse Meer Kamperland en De Piet Arnemuiden
VAARWATER LANGS DE PAULINAPOLDER Vaarwater langs kust Hoofdplaat – Hoek
VAN CAUWELAERTBRUG brug ligt over zuidoostelijk hoofd Van Cauwelaertsluis Antwerpen
VAN CAUWELAERTSLUIS Haven Antwerpen Midden naar/van Schelde
VAN CITTERSHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
VEERSCHE GAT Vaarwater Veerse Meer tussen Veere en Kamperland (Veerse Meer)
VERKOOPHAVEN Haven Wemeldinge
VERREBROEKDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
VISARTSLUIS Sluis haven Zeebrugge 
VISSERIJDOK Haven Oostende (oost)
VISSERIJSLUIS Sluis haven Oostende tussen havengeul en Visserijdok
VLOED Hoogwater
VLUCHTHAVEN Haven Tholen
VLOTDOK Haven Oostende
VOLKERAK Vaarwater tussen Krammersluizen en Volkeraksluizen
VOORHAVEN Haven Oostende
VRASENEDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
VUURTORENDOK Haven Oostende (oost)

W

WAASLANDKANAAL Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren 
WANDELAAR Vaarwater / loodskruispost noordelijk van Oostende
WESTBUITENHAVEN Haven noordelijk van de Westsluis Terneuzen
WESTELIJKE VOORHAVEN haven westelijk van Krammersluizen
WESTHAVEN Haven Breskens
WESTHOFHAVEN Haven (Sloehaven Vlissingen-Oost)
WESTKETEL baken Westerschelde t.h.v. boei 66A (Nauw van Bath)
WESTPIT Vaarwater tussen Zeebrugge (Scheur) en Steenbank
WESTSLUIS Terneuzen tussen Westerschelde en kanaal Gent-Terneuzen
WIELINGENDOK Haven Zeebrugge (noord)
WILLEMDOK Haven Antwerpen (zuid)
WILMARSDONKBRUG brug over westelijk hoofd Verbindingsgeul tussen Leopolddok en Albertdok Antwerpen
WITTE TONNEN VLIJE Vaarwater (passage) tussen Keeten en Brabantsche Vaarwater
WIELINGEN Vaarwater langs kust tussen Cadzand en Breskens
WIELINGEN NOORD Ankergebied Westerschelde noord van vaarwater Wielingen (W6-W8)
WIELINGEN ZUID Ankergebied Westerschelde langs Nieuwe Sluis

X

.

Y

.

Z

ZAND Vaarwater tussen Scheur en haven Zeebrugge
ZANDKREEKPLAAT Eilandje Veerse Meer noord van Bastiaan de Langeplaat
ZANDKREEKSLUIS Sluis Kats tussen Veerse Meer en Oosterschelde
ZANDVLIETBRUG Brug over oostelijk hoofd Zandvlietsluis Antwerpen
ZANDVLIETSLUIS Haven Antwerpen Noord naar/van Westerschelde
ZEELANDBRUG brug tussen Colijnsplaat en Zierikzee over Oosterschelde
ZEEWEZENDOK Haven Oostende
ZEVENAARHAVEN Haven Terneuzen
ZIJKANAAL A haven Terneuzen
ZIJKANAAL B haven Sluiskil (noord)
ZIJKANAAL C haven Sluiskil-Oost
ZIJKANAAL D haven Sluiskil (zuid)
ZIJKANAAL E haven Sas van Gent (noord)
ZIJKANAAL F haven Sas van Gent (noord)
ZIJKANAAL G haven Sas van Gent (zuid)
ZIJKANAAL H haven Sas van Gent (zuid)
ZIJPE Vaarwater tussen Bruinisse en Sint-Philipsland
ZOOMMEER Meer tussen Oesterdam en Bergen op Zoom / passage Schelderijnverbinding
ZUID EVERINGEN Vaarwater (passage) Westerschelde tussen Everingen en Rede Terneuzen
ZUID SAEFTINGE baken Westerschelde t.h.v. boei 83A (Dam)
ZUIDDOK Haven Gent
ZUIDELIJKE INSTEEKDOK Haven Linkeroever Antwerpen/Beveren
ZUIDDOK Haven Terneuzen
ZUIDERGAT Vaarwater Westerschelde tussen Hansweert en Walsoorden
ZUIDERVOORHAVEN haven zuidelijk van Kreekraksluizen
ZUIDERVOORHAVEN haven zuidelijk van Sluis Hansweert
ZWAAIDOK Haven Oostende (zuid)

error: Content is protected !!