Taxi

Overzicht frequenties van taxi-bedrijven

Tegenwoordig zijn er verschillende taxi-systemen in omloop waardoor niet alle bedrijven meer analoog te volgen zijn. Onderstaande frequenties zijn nog wel te volgen, dit eventueel met gebruik van de CTCSS code.

158.6100 MHz BIZON Taxi Vlissingen (TQ 183,5)
158.8500 MHz LIVO Taxi Vlissingen (TQ 67,5)

Foto: Delta Scanner Zeeland
error: Content is protected !!