Politie

Voorheen kon men meeluisteren met de politie. Hoe dat vroeger kon, is te lezen via de website van het Scannermuseum. Thans gebruikt men digitale communicatie met versleuteling. Onderstaande informatie geeft een beeld van de politie in Nederland, met daarnaast enige uitleg over de politieregio Zeeland West-Brabant

De hoofdstructuur van de politie kent drie, nauw samenwerkende niveaus: nationaalregionaal en lokaal. De korpsleiding, ondersteund door de Staf Korpsleiding, functioneert op nationaal niveau. Op operationeel gebied geldt dat ook voor de Landelijke Eenheid, die onder meer regio-overschrijdende en specialistische politietaken verricht, en het Politiedienstencentrum waarin alle bedrijfsvoeringsonderdelen zijn gebundeld. De tien andere eenheden opereren op regionaal niveau. Binnen deze eenheden zijn op lokaal niveau districten actief, die bestaan uit robuuste basisteams, de districtsrecherche en een flexteam.

Zeeland West-Brabant

De regionale eenheid Zeeland West-Brabant heeft haar nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, waar het Operationeel Centrum (OC) later zomer 2020 zal worden geopend. Hierin worden de huidige meldkamers van Middelburg en Tilburg ondergebracht. Naast de politiemeldkamers zullen ook de meldkamers brandweer en meldkamers ambulancezorg op dezelfde werkvloer worden ondergebracht.

Bij grotere incidenten (vanaf Grip 2) zal het Regionaal Operationeel Team (ROT) voor Zeeland worden gehandhaafd in Middelburg, die van West-Brabant zal verhuizen van Tilburg naar Bergen op Zoom.

Vanuit de politiemeldkamer Middelburg worden thans al P2000 melden verzonden t.b.v. het piket voorlichting en berichten voor de pers. Capcodes die in Zeeland worden gebruikt vind je hier.

Team Verkeer Zeeland West-Brabant

Op de auto(snel)wegen en ter ondersteuning van de noodhulpteams rijden de eenheden van de verkeerspolitie van de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur Zuidwest. Hun onderkomen voor de westelijke regio is in Kruiningen. Zij gebruiken zowel Twitter als Instagram.

Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur Zuidwest

De Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur Zuidwest heeft t.b.v. de Waterpolitie haar kantoor aan de Piet Heinkade in Vlissingen. Met verschillende voer- en vaartuigen surveilleren zij bij verschillende sluizen en havens zoals bijvoorbeeld Bruinisse, Stellendam, Neeltje Jans, Tholen, Colijnsplaat, Veere, Vlissingen, Wemeldinge, Hansweert, Terneuzen en Sas van Gent.

Foto: Delta Scanner Zeeland – Landelijke Eenheid locatie Piet Heinkade Vlissingen

Naast bovenliggende havens varen de vaartuigen o.a. langs de Noordzeekust, op de Westerschelde, Kanaal Terneuzen-Gent, Kanaal door Zuid-Beveland, Schelde Rijnkanaal, Veerse Meer, Oosterschelde, Volkerak, Grevelingenmeer, Hollandsch Diep en het Haringvliet.

De landelijke eenheid Zuidwest is o.a. te volgen via Instagram en Facebook.

Kijk ook op onze pagina’s:

error: Content is protected !!