Berichten aan Zeevarenden editie 2022

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bevatten de gegevens voor het bijwerken van de Belgische zeekaarten en de nautische publicaties uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie. Bovendien bevat BaZ nr. 01 van elke jaargang algemene informatie van belang voor de scheepvaart.

Het verschijnen van een nieuwe uitgave of editie van een zeekaart of nautische publicatie wordt tevens d.m.v. BaZ bekend gemaakt.

In deze eerste publicatie van het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust (MDK) veel informatie over o.a. scheepsbegeleiding, het loodswezen voor- en op de Westerschelde, bijzondere seinen voor de scheepvaart, gebruik marifoonkanalen en korte golf frequenties, meteo berichten en veel meer.

Voor het uitgebreide PDF document klik hier

Voor de Belgische BaZ berichtenpagina (twee-wekelijkse edities) klik hier

Voor de Nederlandse Baz berichtenpagina (weekedities) klik hier

error: Content is protected !!