Wielerkoersen in de ether


Bij wielrenwedstrijden in binnen- en buitenland worden verschillende frequenties gebruikt.

Denk bijvoorbeeld aan communicatie tussen wielrenners en ploegleiders, tussen reporters en regie van radio- en televisie maar ook techniche medewerkers onderweg. Veel linkverbindingen kunnen worden gehoord omdat ze via vliegtuigen en helikopters (op hoogte) worden verzonden, waaronder bijvoorbeeld 164.63125 MHz.

Voor een overzicht van frequenties tijdens wielrenwedstrijden klik hier.

VTS terug in havens Vlissingen

Sinds 1 maart 2024 is na bijna anderhalf jaar de VTS begeleiding terug in de havens van Vlissingen-Oost en de Vlissingen-Buitenhaven.

VHF procedure Vlissingen-Oost en Vlissingen-Buitenhaven

De havens van Vlissingen-Oost en Vlissingen-Buitenhaven staan in open verbinding met de
Westerschelde. Op de Westerschelde geldt de VTS-procedure van de Gemeenschappelijke Nautische
Autoriteit (GNA). In aansluiting hierop acht de Havenmeester van North Sea Port Netherlands het, in
zijn rol als bevoegde autoriteit voor deze havens, noodzakelijk ook hier een VHF-procedure vast te
stellen. Om deze reden maakt hij deze VHF Procedure bekend.

De te gebruiken marifoonkanalen in de havens van Vlissingen-Oost en Vlissingen-Buitenhaven zijn:
– VHF 9; Roepnaam: “Havendienst Vlissingen”;
– VHF 9; Callsign: “Port Authority Flushing”.

Bron: De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit namens de havenmeester van North Sea Ports Netherlands

Ambulancezorg op het water

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant. Kenmerkend bij deze zorgverleningen is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners.

De bijzondere locaties waarin zorgvragers zich kunnen bevinden kunnen inzet van een reddingsactie door een ketenpartner noodzakelijk maken. Zowel meldkamercentralisten als ambulancezorgprofessionals ter plaatse moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden ter plaatse. Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water biedt als sectorale veldnorm randvoorwaarden om op verantwoorde wijze hier invulling aan te geven. In ‘Zorginstellingen met hyperbare geneeskunde’ zijn deze instellingen verdeeld naar gelang zij acute presentaties 24/7 kunnen opvangen én of zij ziekenhuiszorg kunnen leveren. Het overzicht wordt tenminste jaarlijks geüpdatet.

Lees verder via de website van Ambulancezorg.nl

Klik hier voor de nieuwe video (10 min) met uitleg over de nieuwe werkwijze ‘ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water’.

Kans op tijdelijke uitbreiding EHWO


Vliegbasis Woensdrecht is nu nog een luchthaven voor militaire vliegtuigen en burgertoestellen die er moeten zijn voor reparatie. Maar nu wordt het vliegveld genoemd als vervanging van Eindhoven Airport. Dat vliegveld gaat in 2027 een half jaar dicht voor onderhoud en een luchtvaartdeskundige en reiskoepel ANVR pleiten voor Woensdrecht als alternatief. Het reizen naar een vliegveld zou dan zomaar ineens dicht bij huis kunnen zijn.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft ziet Woensdrecht als een prima alternatief. Ook Frank Oostdam, topman van de reiskoepel ANVR, wil graag onderzoeken of vakantievluchten net over de Zeeuwse grens kunnen opstijgen en landen zeggen ze tegen Omroep Brabant. Volgens Melkert is het grote voordeel dat de verharde landingsbaan 2400 meter lang is. Voor gewone vakantie- en lijnvluchten is dat meer dan voldoende, want Rotterdam The Hague Airport heeft zelfs een kortere landingsbaan.

Alleen zijn er flink wat aanpassingen nodig zegt vliegtuigdeskundige Melkert. “Je zult geluidsnormen moeten aanpassen waartegen veel bezwaar zal worden gemaakt door omwonenden.” Ook moet de infrastructuur op en rond het vliegveld worden aangepast. Zo zullen er grote tenten op het vliegveld nodig zijn die fungeren als terminal. Ook zal er shuttleverbinding met treinstations moeten komen en zijn er in de omgeving extra parkeerplaatsen nodig. “Daar is overigens ook veel geld mee te verdienen”, zegt Oostdam.

Lees verder via de website van Omroep Zeeland

Bron: Omroep Zeeland

2363 alarmeringen voor KNRM

Foto: Mario Rentmeester (KNRM).
Klik hier voor zijn KNRM reportages.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een relatief rustig jaar, met gemiddeld minder hulpvragen dan de afgelopen zes jaar. Tegelijkertijd een spannend jaar vanwege de voorbereidingen van het 200-jarig jubileum in 2024. Met speciale evenementen, bijzondere producten en tentoonstellingen staat de KNRM sinds 11 november een jaar lang stil bij de verhalen uit het verleden en kijkt zij vooruit naar de komende jaren vol vernieuwing.  

De KNRM komt onder alle weersomstandigheden in actie bij noodoproepen en assistentieverzoeken op het water. Daarvoor liggen 75 reddingboten langs de kust paraat, die bemand worden door ongeveer 1.200 vrijwilligers. Aan de wal zorgen nog eens 300 vrijwilligers voor ondersteuning. 

Afgelopen jaar werden 3.397 personen (4.005 in 2022) en 123 dieren door de reddingboten veilig aan wal gebracht. De 45 reddingstations werden in totaal 2.363 keer (2.520 in 2022) gealarmeerd voor zoek- en reddingsacties. 

De vijf artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD) zijn dag en nacht bereikbaar voor medische vragen van zeevarenden wereldwijd. Deze adviezen gaan over het behandelen van zieke of gewonde bemanningsleden en zijn geregeld levensreddend voor de zeeman of -vrouw midden op de oceaan. 

In 2023 gaven de artsen 749 medische consulten (997 in 2022). Minder dan de afgelopen drie jaar, toen corona voor extra vragen zorgde. Zoals elk jaar komen 98% van de adviesverzoeken van de beroepsvaart. 

De dertig vrijwillige operators van het telefonisch KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC) zagen dit jaar het aantal telefoontjes van watersporters met niet-spoedeisende hulpvragen toenemen tot 1.183 (1.034 in 2022). In 131 van de gevallen konden de hulpvragen telefonisch worden opgelost en hoefde geen reddingboot te varen. Vaker dan voorgaande jaren namen melders direct vanuit de KNRM Helpt-app contact op met het KAC. De KNRM probeert met preventiecampagnes watersporters zelfredzamer te maken. 

Ook negentig KNRM Lifeguards op de Friese Waddeneilanden en in Wassenaar hadden met 703 hulpverleningen (844 in 2022) een rustiger jaar. Mede door het slechtere zomerweer in juli en augustus waren er minder recreanten op het strand en zwemmers in zee.  

Bron: KNRM

Voor de landelijke KNRM website klik hier

Voor de KNRM pagina op onze website klik hier

Bovenstaande foto: Mario Rentmeester (KNRM).
Klik hier voor zijn KNRM reportages.

Nieuwe reddingsboot VBZR


Woensdag 31 januari 2024 is de nieuwe VBRZ reddingsboot in Blankenberge aangekomen. De bouw op Habbeke Shipyard te Hoorn (NL) is afgerond en het schip werd opgeleverd.

De nieuwe reddingsboot is echter nog niet operationeel inzetbaar. Er moeten nog tal van afwerkingen gebeuren die makkelijker dicht bij huis plaatsvinden. Onder andere de belettering, plaatsten van de verwarming en airco etc. Als je de boot langs de kust ziet varen dan is er mogelijks een testvaart bezig.

De officiële ingebruikname valt samen met de doop van het vaartuig, gepland eind april 2024.

Meer info op de website van de VBZR.

Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) is een door de overheid erkende Search en Rescue (SAR) organisatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Mannen en vrouwen die in het dagelijks leven gewoon een baan hebben, maar op elk moment van de dag of nacht zeven dagen per week en 24 uur per dag klaarstaan om mensen in nood op zee te helpen.

Inzetten van de VBZR zijn op de scanner o.a. mee te luisteren op bijvoorbeeld:

VHF 16: 156.8000 MHz Oostende Radio
VHF 67: 156.3750 MHz Onderling Search and Rescue
VHF 69: 156.4750 MHz Traffic Center Zeebrugge

Bron foto en artikel: Facebook VBZR

Herkomst uitzending op frequentielijst


De oplettende bezoeker had het wellicht al ontdekt. Sinds januari 2024 hebben we in de frequentielijst de herkomst van uitzending benoemd bij verschillende marifoonkanalen.

Hierbij doelen wij op de plaats van uitzending van Nautische Centrales, Verkeerscentrales, Loodsdiensten, Kustwachtstations, sluizen en bruggen. Onderstaand geven we een voorbeeld van waaruit bepaalde diensten te horen zijn.

Schelde Coördinatie Centrum (SCC) te Vlissingen
Marifoonkanaal 14 Centrale Vlissingen
Marifoonkanaal 21 Radar Vlissingen
Marifoonkanaal 29 Loodswezen (Roeierswacht) Vlissingen
Marifoonkanaal 40 Loodswezen (Uitkijk) rededienst Vlissingen
Marifoonkanaal 64 Traffic Center Steenbank
Marifoonkanaal 79 Loodswezen Steenbank Pilot

Nautische Centrale Terneuzen
Marifoonkanaal 03 Centrale Terneuzen
Marifoonkanaal 11 havendienst Terneuzen
Marifoonkanaal 11 brug Sluiskil
Marifoonkanaal 11 brug Sas van Gent
Marifoonkanaal 18 Oostsluis Terneuzen
Marifoonkanaal 69 Coördinatie Noordzeesluizen Terneuzen

Verkeerscentrale Zeebrugge
Marifoonkanaal 04 Radar Zeebrugge
Marifoonkanaal 19 Radar Control Zeebrugge
Marifoonkanaal 60 Wandelaar Approach
Marifoonkanaal 65 Traffic Center Wandelaar
Marifoonkanaal 69 Traffic Center Zeebrugge

Klik hier voor de frequentielijst met meerdere gegevens.Vlaamse BaZ 01 editie 2024 nu online


De bijgewerkte Berichten aan Zeevarenden (BaZ) editie 2024 staat vanaf heden online en bevatten de gegevens voor het bijwerken van de Belgische zeekaarten en de nautische publicaties uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie. Bovendien bevat BaZ nr. 01 van elke jaargang algemene informatie van belang voor de scheepvaart (245 pagina’s).

De BaZ verschijnen om de 14 dagen en zijn per jaar genummerd van 1 t.e.m. 26. Elk bericht krijgt een afzonderlijk volgnummer. Een verwijzing naar een bepaald bericht in de BaZ bestaat dus uit een jaartal, het nummer van de BaZ en het volgnummer van het bericht.

Omvat het bericht voorlopige gegevens of gaat het over komende wijzigingen dan staat achter het volgnummer “(P)”. Omvat het bericht een tijdelijke wijziging dan staat achter het volgnummer “(T)”.

De BaZ nrs. 02, 10 & 20 geven een opsomming van de nog geldende (P)- en (T)-berichten en een overzicht van de berichten voor kaartverbetering per kaart die nog van toepassing zijn.

Verder geven de BaZ de lijst van de nog van kracht zijnde “Maritime Safety Information” (MSI). De MSI worden uitgevaardigd door het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende – Afdeling Scheepvaartbegeleiding en hebben in hoofdzaak betrekking op gegevens over tijdelijke onvolkomenheden inzake bebakening en bijzonderheden op zee.

De zeevarende dient in de praktijk rekening te houden met gebeurlijke beperkingen inzake nauwkeurigheid of met eventuele onvolkomenheden in nautische publicaties en berichten.

Klik hier voor de nieuwe (uitgebreide) editie nummer 01 van 2024 (245 pagina’s in PDF).

NOTE: In deze editie informatie over het actuele gebruik van de marifoonkanalen, de werking van het Loodswezen op de Westerschelde, het gebruik van de VTS gebieden, loods- en windseinen, scheepvaarberichten en heel veel meer informatie wat het luisteren naar de maritieme gebruikers een heel stuk aangenamer maken.

Beste wensen voor 2024


Het afgelopen jaar kregen wij regelmatig informatie via ons contactformulier. Deze informatie krijgen wij van de bezoekers van onze website, waardoor verschillende rubrieken kunnen worden voorzien van actuele informatie. We danken hen die ons regelmatig hierover informeren.

Nieuwe frequenties
Het komt regelmatig voor dat er nieuwe frequenties te beluisteren zijn. Dat kan zijn doordat nieuwe bedrijven zijn gestart, of dat een organisatie is overgegaan naar een andere frequentie. Een voorbeeld zijn de marifoonwijzigingen die zich hebben voorgedaan in de haven van Antwerpen.

Advies
Wij krijgen regelmatig vragen over welke scanner, coaxkabel en/of antenne het beste aan te schaffen voor wie de scannerhobby gaat beginnen. Dit hangt vaak af wat de luisteraars wilt gaan beluisteren, waar- en hoe men woonachtig is, maar ook of men alleen thuis wilt luisteren of ook mobiel wilt zijn.

Korte Golf & SDR
Naast het luisteren naar bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart, bedrijven en overheid luisteren steeds meer mensen óók naar bijvoorbeeld de Korte Golf. hierop zijn o.a. omroepstations, lucht- en scheepvaart evenals zendamateurs te horen. Kon dit vroeger alleen met een korte golf ontvanger en/of ene breedband ontvanger, tegenwoordig kan men dit ook al met een SDR dongel of bijvoorbeeld de SDRplay ontvanger. Hiermee kun je op een breedbeeld scherm ‘meekijken’ naar de frequenties naar waar men aan het luisteren is. Eerder in 2023 was in Vlissingen een demo van SDR ontvangers. Klik hiervoor de bijhorende beelden.

Jaarlijkse Luister- en antennedag 2024
Ieder jaar is er een event op Oranjeplaat (Veerse Meer nabij Arnemuiden) waar luister- en zendamateurs evenals scannerluisteraars en belangstellenden in de radio samenkomen om te experimenteren met verschillende antennes en om te luisteren naar de korte golf, de lucht- en scheepvaart en heel veel meer. De komende editie zal zijn op zondag 1 september 2024 vanaf 09.00 uur. Voor een terugblik van de editie van 3 september 2023 klik hier.

Thuishonk voor scannerluisteraars
De VRZA afdeling Zuid West Nederland biedt naast luister- en zendamateurs ook scannerluisteraars een thuis, t.b.v. experimenten en het leren van elkaar. In 2024 zal dit verder vorm worden gegeven.

Namens de redactie én het webteam een luisterijk 2024 toegewenst!

Verkeerspost Ouddorp stopt


Vanaf 1 januari 2024 zullen marifoonkanalen 87L en 71 niet meer worden gebruikt door Verkeerspost Ouddorp, ook bekend als Kustwacht Ouddorp vanuit de vuurtoren Het Westhoofd bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Onderstaande info komt van de website van Watersportvereniging Numansdorp.

De informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp stopt per 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt vanaf deze locatie niet langer in scheepvaart verkeersinformatie voorzien. Een service, waarvan ons bekend is dat deze breed gewaardeerd wordt door gebruikers, met name uit de visserij en watersport. Rijkswaterstaat informeert de Watersportvereniging Numansdorp over de achtergrond en overwegingen van het niet continueren van de dienstverlening.

In het kort

Het gebied nabij de vuurtoren betreft geen ‘Vessel traffic service-gebied’. Vanaf de vuurtoren vindt dan ook geen scheepvaartverkeer begeleiding plaats. Het voorzien van scheepvaartinformatie binnen een niet-VTS gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat binnen een niet VTS-gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat. De kosten voor het in stand houden van de scheepvaartinformatie (bemensen en het onderhouden van systemen) zijn niet langer maatschappelijk te verantwoorden. De functionaliteit van het vuurtorenlicht alsook de instandhouding van het gebouw als rijksmonument en de aanwezigheid van installaties van derden staan niet ter discussie en worden gecontinueerd.

Toelichting

We maken onderscheid tussen scheepvaartverkeer begeleiding en het verstrekken van scheepvaartverkeer-informatie. Scheepvaartverkeer Begeleiding vindt plaats in daartoe aangewezen gebieden, zogenaamde ‘Vessel Traffic-service-gebieden’. Doorgaans betreft dit drukbevaren wateren om te zorgen dat scheepvaartverkeer veilig en vlot doorstroomt. Onder scheepvaartverkeer informatie verstaan we additionele informatie waaronder weerbericht, golfhoogte en getij.

Vanuit de vuurtoren te Ouddorp wordt tot op heden door medewerkers van Rijkswaterstaat voorzien in scheepvaartverkeer informatie. Deze informatie is – in tegenstelling tot het verleden- tegenwoordig alom verkrijgbaar. Daarnaast is onlangs landelijk het radar-informatie systeem volledig vernieuwd (LUV-VTS)

Leer het artikel (november 2023) verder via de website van Watersportvereniging Numansdorp. Eind december 2023 is nogmaals aandacht gegeven over het stoppen van de activiteiten van de vuurtoren. Desbetreffende informatie is hier te lezen.

Scheepvaart kan met name in het Slijkgat contact opnemen met de kustwacht via marifoonkanaal 16 of Goereessesluis in Stelledam op marifoonkanaal 20.

error: Content is protected !!