PI2BOZ nu ook op 29.650 MHz te horen

Vanaf heden is er een nieuwe FM repeater in de Deltaregio die o.a. met een verticale antenne te ontvangen is in de regio Oost-Zeeland en West-Brabant.

Het gaat op de nieuwe 10-meter repeater PI2BOZ op 29.650 MHz. Deze nieuwe repeater (shift -100 kHz) staat opgesteld in Bergen op Zoom.

Onderstaande gegevens komen van de website van de Stichting Repeater Bergen op Zoom:

De analoge 10m repeater bevindt zich zowel op de Zoomflat als op de Groeshof. De zender bevindt zich op de Groeshof en bestaat uit een zelfbouw controller op basis van een Raspberry Pi, een zelfbouw eindtrap, en een gemodificeerde President Veep welke is omgebouwd naar 10m FM. De ontvanger bevindt zich op de Zoomflat en bestaat uit een zelfbouw controller op basis van een Raspberry Pi en een naar 10m gemodificeerde Multitech MS-211. Het geheel wordt bestuurd door SVXlink. Deze repeater draagt de call PI2BOZ.

Specificaties:

Frequentie29.650 MHz
Shift-0.1 MHz
CTCSS88,5 Hz voor RX & TX
TX Power30Werp
AntenneSolarcon Antron 99 voor RX en TX
Antenne hoogte54m

Gezien een duplex filter voor 10m niet beschikbaar is staan de ontvanger en zender op verschillende locaties.

Voor meer informatie over de Stichting Repeater Bergen op Zoom klik hier

Zondag 3 sept Luisterdag 2023

Over twee weken is het zover: op zondag 3 september is het weer tijd voor de jaarlijkse Antennemeetdag van de lokale VRZA en VERON alwaar ook voor de tweede keer de Luisterdag voor scannergebruikers zal worden georganiseerd.

Deze dag staat weer in het teken van het kunnen laten meten van ieders antenne, het experimenteren met zend- én ontvangstantennes, maar ook het luisteren naar korte golf frequenties en gebruikers op VHF en UHF.

Klik hier voor de beelden van de succesvolle editie van 2022.

Wij zorgen voor:

 • 12 volt (mits je set is voorzien van PP30 connectoren natuurlijk).
 • 230 volt uit een rood fluistergeval met zuivere sinus kan ook maar laat het dan even weten want dan huren we een Sherpa in voor het transport!
 • 3 Clarckmasten en de nodige vishengel masten evenals coaxkabels.
 • SWR meters, RigExpert tot 450 MHz (23 en 13 cm alleen op afspraak).
 • Een Icom IC-7100, een Yaesu FT-857, een Yaesu FT-817ND, een Icom IC-705.
 • Een Elecraft KX-2 en en aantal Bearcat hand- en mobiele scanners ter referentie.
 • Een signaalgenerator, een instelbare verzwakker en een LF converter.

Zelf zorg je voor:

 • Je ontvanger, scanner en/of (QRP) trx.
 • Vergeet de gebruiksaanwijzing niet als je nieuwe frequenties wilt programmeren.
 • Voedingskabel van je set naar PP30 of een eigen voedingsbron.
 • Eventueel je lievelingsantenne en portable mastje als je die hebt.
 • Coaxkabels met de juiste connectoren voor je set.
 • Een hele kist gereedschap of een handig multitool wat je onopvallend aan je riem kunt hangen.
 • Stoeltje, tafeltje, mok, wat te eten en drinken
 • Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden een stukje doek ter bescherming tegen de zon dan wel de regen.

Wanneer : zondag 3 september 2023.

Waar : Oranjeplaatweg, op einde (bij Fletcherhotel) twee keer links (op grasveld)

Hoe laat : vanaf 09:00 tot we uitgeluisterd zijn.

Inpraat Frequentie : 145.225 MHz en 438.4375 MHz (PI2VLI)

Klik hier voor het gehele programma.

Voor info klik op het gastenboek.

SDRplay Connect beschikbaar

Sinds begin augustus is de nieuwe software beschikbaar voor de SRSplay (Software Defined Radio). Veel luisteraars gebruiken nu nog de software SDRuno. De nieuwe software (preview release) heet SDRconnect. Informatie hierover is te vinden via deze link.

Nu kunnen ook gebruikers van bijvoorbeeld IOS (Apple) en Linux gebruik maken van deze eerste versie.

Op de uitgebreide website van SRDplay NL is veel te vinden over de mogelijkheden van Software Defined Radio, als aanvulling op de conventionele scanner en de korte golf ontvanger.

Op deze handige website o.a. onderstaande eigenschappen van SDRplay ontvangers

 • De ontvangers bestrijken het frequentiegebied van 1 kHz tot 2 GHz.
 • Elke amateurband van 137 kHz tot en met de 23 cm band kan worden ontvangen
 • Ontvangst van: (weer)satellieten
 • Langegolf
 • FM-omroep en DAB+
 • Digitale communicatie o.a. telex, FT8, navtex, slowscan TV, Wefax, zie ook de pagina “toepassingen
 • Luchtvaart
 • Marifonie
 • ADS-B vliegtuigposities op een kaart
 • Werkt op diverse platforms: o.a. Windows, Linux en Mac
 • Slechts één kabel naar de PC, USB 2.0
 • Voeding via de USB plug

Kustwacht Oostende en Zeebrugge


Op marifoonkanaal 16 en 67 kunnen scannerluisteraars naast de Nederlandse Kustwacht óók de Belgische Kustwacht meeluisteren. De communicatie vanuit Vlaanderen gaat meestal vanuit het MRCC in Oostende waarover hieronder verdere uitleg.

De kustwachtcentrale bestaat uit twee complementaire onderdelen: het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende en het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge. Het MRCC staat in voor de veiligheid of “safety” op zee en coördineert reddingsoperaties. Het MIK zorgt voor de beveiliging of “security” op zee en controleert of de wetgeving op zee wordt nageleefd.

De kustwachtcentrale vormt samen met de vaartuigen, helikopters en het toezichtvliegtuig van de partners de ogen en oren die over de Noordzee waken. De operatoren van de kustwachtcentrale waken over de zee met de hulp van radarbeelden, zeekaarten en weersgegevens. Ze treden ook preventief op om ongevallen op zee te vermijden.

Lees verder voor de Belgische Kustwacht via deze link. Voor de VBZR klik hier.

Voor kennismaking met HM Coastguard (UK) lees via deze link en deze link.

Voor kennismaking met de Duitse Kustwacht lees via deze link en deze link.

Zendamateurs op Rescue Zeeland


Woensdag 9 augustus kunnen bezoekers van Rescue Zeeland net als op voorgaande edities opnieuw kennismaken met zendamateurs die zich inzetten t.b.v. noodcommunicatie voor veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten. Tevens geven zij een inkijk met welke apparatuur zij noodcommunicatie aanbieden.

Bekend zijn o.a. brandweer, politie en ambulances, de traumahelikopter maar ook de reddingsbrigade en KNRM, de douane en de marechaussee. Iets minder bekend zijn de dierenambulances, het Rode Kruis, de reddingshonden en het hoogtereddingsteam.

Vrijwel niet bekend is o.a. DRCO: Delta Radio Communicatie Ondersteuning. Deze groep mensen leveren noodcommunicatie t.b.v. de veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten.

Op de 13 Zeeuwse gemeentehuizen, op de meldkamer in Bergen op Zoom, op het Actiecentra in Middelburg (ROT) en op verschillende (belangrijke) Zeeuwse brandweerlocaties staan vaste antennes opgesteld t.b.v. noodcommunicatie in Zeeland waarmee zendamateurs na alarmering via P2000 snel contact kunnen leggen met andere locaties binnen- én buiten Zeeland waaronder de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden West-Brabant evenals de Vlaamse provincies West- en Oost-Vlaanderen.

De calamiteitencoördinator van het Operationeel Centrum in Bergen op Zoom (Meldkamer) kan na alarmering via P2000 contact leggen met de piketdienst van DRCO waarna via opschaling van desbetreffende groepen zendamateurs op korte termijn tijdelijke verbindingen worden gemaakt tussen verschillende vaste- en/of mobiele opstelpunten, dit na bijvoorbeeld uitval infrastructuur in de regio.

Bezoekers van Rescue Zeeland kunnen kennismaken met de werkwijze van DRCO, maar ook kennismaken met de daadwerkelijke radiohobby van zendamateurs waarvan er velen uit de CB wereld zijn gekomen, of via de scannerhobby uiteindelijk hun examen hebben gehaald voor hun vergunning.

Tegenwoordig kun je in Goes (CBR) je zendvergunning behalen na het afleggen van een theorie examen.

DRCO staat op de boulevard van 1200 uur tot 1800 uur.

Voor het DRCO artikel op de website van Rescue Zeeland klik hier

Tips:

Voor de website van DRCO klik hier

Voor de website van Rescue Zeeland klik hier

Voor info over lokale radioclubs klik hier (VRZA) en hier (VERON)

Informatie over het online leren voor een zendvergunning via de DLZA klik hier

Luisterdag 3 september 2023

Op zondag 3 september is voor de 2e keer de Luisterdag op Oranjeplaat waar leden van VRZA en VERON, CB’ers evenals scannerluisteraars én belangstellenden in de radiohobby samenkomen.

Op deze dag kun je experimenteren met luister- en zendaparatuur evenals antennes, kun je antennes testen op de juiste frequenties door gebruik van de aanwezige analysers en SWR meters maar kun je ook met al je vragen terecht als het gaat om scannerluisteren, kortegolf luisteren, vergelijken van antennes en heel veel meer.

Eind augustus volgt een uitgebreid artikel over de Luisterdag van zondag 3 september 2023.

KRVE: Roeiers haven Rotterdam


Zondag 23 juli 2023 stond in het Algemeen Dagblad (online) een artikel over de Roeiers van de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht ) in de Rotterdamse haven. Het artikel gaf een mooi beeld wat de Roeiers voor werkzaamheden doen.

Het verhalen van zeeschepen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de KRVE. Verhalen is het losmaken van zeeschepen van locatie A en het weer vastmaken op locatie B. Verhalen langs de wal kan ook, hiermee verplaatst een zeeschip zich over een bepaalde afstand langs de kade.

Er wordt vanuit drie posten gewerkt, te weten Waalhaven, Botlek en Europoort/Maasvlakte.  In het havengebied van Rotterdam liggen de werkvletten over dertien locaties verspreid, zodat er overal zonder tijdverlies roeiers en materiaal beschikbaar zijn voor het afmeren, ontmeren en verhalen.

Het gehele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen per week, verzorgt de KRVE het vervoer van loodsen in de Rotterdamse haven. Hiervoor heeft zij bemande snelle vaartuigen en een negental Mercedes taxi’s inclusief chauffeur tot haar beschikking.

Werkverdelers coördineren dit vervoer en zorgen dat de loodsen op tijd aan boord van zeeschepen zijn en ook weer op tijd van boord worden gehaald. De loodsen worden dan naar een nieuwe reis gebracht of terug naar hun posten. Deze vorm van samenwerking bestaat al ruim 45 jaar en is uit praktische overwegingen ontstaan. Beide technisch nautische dienstverleners hebben met scheepsbewegingen te maken en zijn dus vaak tegelijkertijd aanwezig, de roeiers met vervoer, de loods zonder vervoer.

Bovenstaande teksten (taken) en heel veel meer staan op de uitgebreide website van de KRVE.

Het premium artikel over de KRVE is te vinden op de website van het AD.

VTS op Westerschelde


Het VTS gebied op de Westerschelde (Vessel Traffic Service) heeft binnen het Schelde Radar Keten verschillende blokken waarin de scheepvaart dient uit te luisteren. Op deze manier kunnen de schepen met elkaar communiceren als zij zich passeren, kunnen zij communiceren met de loodsboten en kunnen zij communiceren met de verschillende verkeerscentrales aan wal.

Deze verschillende VTS blokken lopen vanaf de Wandelaar (westelijk, t.h.v. noordwest van Oostende) en de Steenbank, noordelijk t.h.v. west van Schouwen-Duiveland) via Zeebrugge en Vlissingen naar Terneuzen, Hansweert naar Antwerpen v.v.

Onderstaande VTS blokken zijn in gebruik binnen het VTS-Scheldt waarmee de scheepvaart moet uitluisteren:

160.6250 MHz Marifoon 60 Wandelaar Approach
160.8250 MHz Marifoon 64 Traffic Centre Steenbank
160.8750 MHz Marifoon 65 Traffic Centre Wandelaar
156.7000 MHz Marifoon 14 Centrale Vlissingen (S)
156.4750 MHz Marifoon 69 Centrale Zeebrugge (S)
160.7500 MHz Marifoon 03 Centrale Terneuzen
160.8750 MHz Marifoon 65 Centrale Hansweert
156.6000 MHz Marifoon 12 Centrale Zandvliet (S)

(S) = simplex gebruik marifoon

Overige marifoonkanalen in Deltagebied klik hier
Alle kaartjes van het VTS-Scheldt gebied klik hier

SAR en Kustwacht op 123.100 MHz


Bij Search and Rescue activiteiten is de kans erg groot dat bij inzet van vliegtuig(en) en helikopter(s) gebruik wordt gemaakt van de frequentie AM 123.100 MHz.

Zowel de primaire eenheden van de Kustwacht (Den Helder, Schiohol en Arnemuiden) evenals het kustwachtcentrum Den Helder kunnen te horen zijn op deze frequentie t.b.v. onderling verkeer.

Daarnaast kunnen ook ander eenheden aansluiten zoals bijvoorbeeld de Rescue helikopters van Koksijde (B) welke ook bij noodsituaties op de Noordzee worden ingezet.

Post Wemeldinge op 156.4250 MHz


Op de kop van de noordelijke uitgang van het Kanaal door Zuid-Beveland is Post Wemeldinge gevestigd. Deze verkeerspost onderhoud met name contact met de beroepsvaart op de Oosterschelde en het Kanaal door Zuid-Beveland. Het hoofdvaarwater loopt tussen Hansweert via Wemeldinge naar de Krammersluizen bij Bruinisse.

Zowel de beroepsvaart als de recreatievaart die voorzien zijn van marifoon, zijn verplicht uit te luisteren op marifoonkanaal 68. De beroepsvaart heeft hier meldingsplicht, de recreatievaart niet.

Het scheepvaartbericht is ieder uur te horen, 15 minuten over het heel uur, op marifoonkanaal 68. In dit scheepvaartbericht o.a. aandacht voor de actuele watersstand en windverwachting, en nautische bijzonderheden in het vaargebied van de Oosterschelde en het Kanaal door Zuid-Beveland.

Omdat dit een simplexkanaal is, kun je met de scanner of marifoon niet iedere gebruiker horen.

SAR-helikopter brengt artsen over


Bergen op Zoom – Een SAR-helikopter heeft maandag aan het begin van de avond twee artsen vanuit het Sophia Kinderziekenhuis naar Bravis ziekenhuis vervoerd. Vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug was de inzet van de SAR-helikopter de snelste optie. De helikopter landde op Sportpark Rozenoord. Vanaf Sportpark Rozenoord zijn de artsen door een gereedstaande ambulance vervoerd naar het Bravis ziekenhuis.

De Haringvlietbrug is afgelopen vrijdagavond wegens onderhoud dichtgegaan voor alle verkeer, dus ook voor ambulances, dit duurt tot en met 4 augustus. Gedurende de zomermaanden kunnen hierdoor in Zuidwest-Nederland met flinke files en vertragingen ontstaan, zo ook deze maandag. De eerste werkdag van de afsluiting.

De vier betrokken ambulanceregio’s, Witte Kruis Zeeland, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulance Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben in overleg met elkaar vangnetmaatregelen getroffen, zoals het uitbreiden van dienstroosters en het anders spreiden van ambulances. Er staan ambulances tijdelijk op andere oevers of eilanden dan waar ze normaal staan.

Mocht de verkeershinder uit de hand lopen, dan kunnen onze meldkamers vragen om assistentie van de SAR-helikopter. Die is normaal bedoeld voor het zoeken naar en redden van drenkelingen langst de kust en op zee, maar de Kustwacht Nederland is bereid om vanuit vliegveld Midden-Zeeland deze zomer ook patiënten of artsen over de files en de omleidingen heen naar een ziekenhuis te transporteren. Dat gebeurt alleen in zwaarwegende noodgevallen waarin een levensreddende behandeling geen enkel uitstel kan hebben. Deze afweging maakt de 112-meldkamer, in overleg met betrokken artsen en ambulancecollega’s op de grond.

Tekst & bron: 112 Markiezaten

error: Content is protected !!