BaZ1 vanaf heden online


Naast de wekelijkse BaZ (Bericht aan Zeevarenden) verschijnt ook jaarlijks BaZ1 in digitale vorm. In BaZ1 staan algemene onderwerpen die van belang zijn voor schepen varend onder Nederlandse vlag.

Ook voor scannerluisteraars is het een enorm interessant document dat het luisteren naar de verschillende marifoonkanalen nóg leuker kan maken.

Klik hier voor de BaZ1 2023 editie van de Berichten aan Zeevarenden (pdf).

Klik hier voor de Vlaamse editie (2023) welke met name voor de Westerschelde is bedoeld.

Kijkje in OC Bergen op Zoom

Politieburau Bergen op Zoom & OC Zeeland – Midden West-Brabant

Een kijkje in de politiemeldkamer in Bergen op Zoom, tegenwoordig het Operationeel Centrum (Politie), Operationeel Centrum Brandweer (OCB) en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) voor de regio Zeeland en Midden West-Brabant.

Klik hier voor artikel en video op website ZuidWestUpdate

Zoek- en reddingsacties makkelijker


De Kustwacht heeft sinds november 2022 twee nieuwe search and rescue (SAR)-helikopters in dienst. Deze grote en modern uitgeruste helikopters helpen de Kustwacht om te zoeken naar drenkelingen en schepen in nood op zee. En maken het redden van mensen gemakkelijker. “De nieuwe helikopters hebben elk een reddingcapaciteit van 19 personen of ruimte voor twee brancards of een combinatie hiervan.”

Twee plaatsen

In Den Helder staat één van de nieuwe SAR-helikopters 24/7 klaar om op te stijgen. Zijn precies dezelfde soortgenoot staat op vliegveld Midden-Zeeland gereed. Alle twee zijn ze van het type AW189. “Deze nieuwe helikopters zijn erg belangrijk voor de zoek- en reddingstaak van de Kustwacht”, vertelt Fred Baarda. Namens de Defensie Materieel Organisatie (DMO) was hij als projectleider verantwoordelijk voor het aanbestedingstraject dat in 2018 van start ging.

Lees verder op de website van Kustwacht NL

Bron: Kustwacht NL

Verkeerscentrale Hoek van Holland

De verkeerscentrale Hoek van Holland begeleidt o.a. het scheepvaartverkeer in de sectoren Maas Aanloop (VHF 01), Maas Pilot (VHF 02), Maasmond (VHF 03), Rozenburg (VHF 65), Europoort (VHF 66) en het onderling marifoonkanaal (VHF 10).

Voor scannerluisteraars langs de Zeeuwse kust en de Zuid-Hollandse Eilanden / Rijnmond zijn veel marifoonkanalen van huisuit goed mee te luisteren, met name Maas Aanloop op VHF-01.

Een video van de verkeerscentrale Hoek van Holland van na de renovatie (2013) is te zien via deze link.

Een video (openingsfilm) van de verkeerscentrale Hoek van Holland (2013) is te zien via deze link.

Een overzicht van de marifoonkanalen en VTS procedures zijn te zien via deze link.

Vlaamse BaZ 01 editie 2023 nu online


De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bevatten de gegevens voor het bijwerken van de Belgische zeekaarten en de nautische publicaties uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie. Bovendien bevat BaZ nr. 01 van elke jaargang algemene informatie van belang voor de scheepvaart. Het verschijnen van een nieuwe uitgave of editie van een zeekaart of nautische publicatie wordt tevens d.m.v. BaZ bekend gemaakt.

De BaZ verschijnen om de 14 dagen en zijn per jaar genummerd van 1 t.e.m. 26. Elk bericht krijgt een afzonderlijk volgnummer. Een verwijzing naar een bepaald bericht in de BaZ bestaat dus uit een jaartal, het nummer van de BaZ en het volgnummer van het bericht.

Omvat het bericht voorlopige gegevens of gaat het over komende wijzigingen dan staat achter het volgnummer “(P)”. Omvat het bericht een tijdelijke wijziging dan staat achter het volgnummer “(T)”.

De BaZ nrs. 02, 10 & 20 geven een opsomming van de nog geldende (P)- en (T)-berichten en een overzicht van de berichten voor kaartverbetering per kaart die nog van toepassing zijn.

Verder geven de BaZ de lijst van de nog van kracht zijnde “Maritime Safety Information” (MSI). De MSI worden uitgevaardigd door het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende – Afdeling Scheepvaartbegeleiding en hebben in hoofdzaak betrekking op gegevens over tijdelijke onvolkomenheden inzake bebakening en bijzonderheden op zee.

Klik hier voor de nieuwe (uitgebreide) editie nummer 01 van 2023 (248 pagina’s in PDF).

NOTE: In deze editie informatie over het actuele gebruik van de marifoonkanalen, de werking van het Loodswezen op de Westerschelde, het gebruik van de VTS gebieden, loods- en windseinen, scheepvaarberichten en heel veel meer informatie wat het luisteren naar de maritieme gebruikers een heel stuk aangenamer maken.

KNRM meer dan 2500 keer uitgevaren

Druk jaar met veel impactvolle reddingen

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een druk en heftig jaar. In 2022 voeren de reddingboten 2.524 keer uit voor hulpvragen. Dat was 10% meer dan het jaar ervoor, maar 20% minder dan in 2020, het drukste reddingjaar ooit. Het was ook een heftig jaar door een aantal reddingacties met fatale afloop en veel impact op alle betrokkenen.

Onverminderde inzet

Ruim 1.400 vrijwilligers stonden afgelopen jaar 24 uur per dag, zeven dagen per week, onder alle omstandigheden klaar om mensen en dieren in nood op het water te helpen. Ze brachten in 2022 meer dan 4000 personen en 155 dieren veilig aan wal. Ook de KNRM Lifeguards op de vier Friese Waddeneilanden hadden met 843 hulpverleningen een drukke zomer. De zomermaanden was het ideaal strandweer, maar door de stevige branding en sterke stroming kwamen veel zwemmers in moeilijkheden. Naast het verlenen van eerste hulp, redden de lifeguards tijdens 31 acties 49 personen…….

Lees verder via de website van de KNRM

Klik op onderstaande afbeelding voor een video (youtube) van het jaaroverzicht 2022.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 


Vanaf 1 januari gaat de toezichthouder Agentschap Telecom verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). Op 6 november 2022 maakte Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat officieel de nieuwe naam van Agentschap Telecom bekend.

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Er is sprake van een toenemende digitalisering. Dat is een voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling en brengt ons land verder. Tegelijkertijd brengt het nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Maatschappelijke belangen kunnen daardoor onder druk komen te staan. Dat heeft de maatschappelijke opgave van Agentschap Telecom in de loop der jaren veranderd.” 

Investeren en intensiveren toezicht

De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behoudt de taken van het huidige agentschap. Daarnaast zal de RDI nadrukkelijker investeren in de digitale veiligheid van Nederland. Bijvoorbeeld door intensiever toezicht te houden op netwerken en de digitale veiligheid van slimme apparaten. 

Nieuwe naam dekt lading

De toezichtstaken zijn de afgelopen jaren al sterk toegenomen. De verwachting is dat die groei zich de komende jaren voort zal zetten. De naam ‘Rijksinspectie’ sluit goed aan bij die ontwikkeling. In verband met de verbreding van het werkveld dekt de benaming ‘Telecom’ de lading niet meer. ‘Digitale infrastructuur’ doet dat wel.

Bron: AT

Toch veiling commerciële FM-frequenties


De veiling van de commerciële FM-frequenties gaat definitief door. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in hoger beroep dat door Talpa Network, RadioCorp (100%NL / SLAM!) en BNR was aangespannen. De FM-frequenties moeten voor uiterlijk september 2023 geveild worden.

Daarmee lijkt het zeker dat Talpa minimaal één zenderpakket verliest. Per mediabedrijf kan er maximaal op drie landelijke commerciële FM-vergunningen geboden worden. Daarmee volgt het ministerie een advies van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) op. En dat betekent dat Talpa Network, dat momenteel vier radiozenders met FM-frequenties heeft, er zeker één kwijtraakt.

Talpa Network ging afgelopen zomer samen met BNR, SLAM! en 100% NL in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat FM-vergunningen opnieuw moeten worden geveild. Die zaak was weer door KINK aangespannen, omdat het ministerie van Economische Zaken aanvankelijk de commerciële FM-vergunningen wilde verlengen.

“Wij zijn enorm blij met deze uitspraak voor de luisteraars van KINK”, aldus algemeen directeur Jan Hoogesteijn van KINK. “De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. KINK kijkt uit naar de herverdeling van FM-frequenties in 2023.” We gaan uit van een open en transparante veiling waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering.”

Reacties

Talpa is teleurgesteld over de uitspraak. “We hadden gerekend op een andere uitkomst”, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. “We gaan ons nu volledig richten op de veiling die komen gaat en zien dat met vertrouwen tegemoet.” BNR hoopte ook op een andere uitkomst. Maar volgens hoofdredacteur Marc Adriani zit er niets anders op dan ‘weer naar voren te kijken’.

De procedure richting een veiling is inmiddels al gestart. Per 1 september 2023 moet de nieuwe verdeling een feit zijn.

Bron: RadioFreak.nl

AT: Wijziging marifoonkanalen


Binnenkort wordt het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Al eerder hadden we hier aandacht aan gegeven, nu is het ook via het Agentschap Telecom verspreid.

Voor de invoering van VDES worden een aantal marifoonkanalen – die nu voor analoge spraakcommunicatie worden gebruikt – gewijzigd. Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie.

Gevolgen voor walstations

Walstations die bovenstaande marifoonkanalen gebruiken, moeten uiterlijk 1 januari 2023 zijn omgezet naar een ander marifoonkanaal. Bij de meeste walstations is dit inmiddels gebeurd. Controleer voordat u gaat varen of er een wijziging op uw vaarroute heeft plaatsgevonden.

Gevolgen voor het gebruik van uw marifoon

De bovengenoemde kanalen staan nu nog als analoge duplex-kanalen in uw marifoon geprogrammeerd. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze duplexkanalen niet meer gebruiken voor analoge spraak. Wilt u in de toekomst nog steeds gebruikmaken van analoge spraak? Laat dan uiterlijk 31 december 2023 de analoge simplexkanalen 1027 en 1028 in uw marifoon programmeren. Uw installateur kan u hierbij helpen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de nieuwe indeling volledig in gebruik genomen binnen Europa.

Naar het buitenland

Niet overal gelden dezelfde regels voor het gebruik van de marifoon. VDES wordt niet overal gelijk(tijdig) in gebruik genomen. In Europa gelden dezelfde afspraken als in Nederland. Als u de marifoon buiten Europa wilt gebruiken, laat u dan goed informeren over het gebruik van de marifoon(kanalen) in het land of de regio van uw bestemming. 

Klik hier voor de bekendmaking van het AT én de tabel om welke marifoonkanalen het gaat.

Scanner indelingen nu online

Voorbeeld van een scanner indeling

Vanaf heden staan er scanner indelingen online die de scannerluisteraar kan helpen om beter te kunnen luisteren op locatie. We hebben gekozen voor de indeling van de UBC 125 XLT, welke bij veel mensen in gebruik is. Tevens kan de indeling (met bijhorende labels) worden overgenomen voor andere scanners, SDR-UNO etc.

Zo zijn er voor de vier regio’s Zeeland Noord / Rijnmond, Zeeland West / West-Vlaanderen, Zeeland Oost / West-Brabant en Zeeland Zuid / Oost-Vlaanderen o.a. indelingen met Hulpverlening (brandweer, KNRM, KNBRD, Kustwacht), PMR & Wielren, zendamateurs (VHF en UHF), Luchtvaart (Amsterdam Info en Radar), Airports en zweefvliegtuigen, en als laatste veel maritieme frequenties.

Daarnaast zijn er indelingen als Maritiem Algemeen en Luchtvaart Algemeen welke een opsomming zijn voor de te ontvangen frequenties in de regio Zeeland e.o.

Klik hier om verder te gaan naar de juiste download pagina.

error: Content is protected !!