Verkeerscentrale en weginspecteur

Bij incidenten op o.a. de autosnelwegen A4 en A58 maar ook de autowegen N57, N59, N61 en N62 komen weginspecteurs ter plaatse die namens de wegbeheerder het incident veiligstellen. Dit gebeurt op basis van Incident Management.

Bij grotere incidenten kan een Officier van Dienst van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat ter plaatse komen, zoals onder andere te zien is in onderstaande video. Daar is de samenwerking te zien tussen de weginspecteur, de OVD-RWS en de verkeerscentrale.

Een groot deel van de N62 is in beheer van de N.V. Westerscheldetunnel, tussen de Koeischorre (Spui) en de Drie Klauwen (Borssele). De N57, N59, N61, A4 en A58 zijn in beheer van Rijkswaterstaat welke hun verkeerscentrales in Rhoon (Noord-Zeeland) en Helmond (midden- en Zuid-Zeeland, Brabant en Limburg) heeft.

Slimme camera’s die meekijken

Rijkswaterstaat beheert veel bruggen en sluizen in Nederland. Een groot deel daarvan bedienen zij op afstand: ze openen en sluiten ze vanuit meerdere bediencentrales in Nederland, waaronder vanuit Terneuzen en Neeltje Jans. Hiervoor gebruiken zij camera’s die van alle kanten een goed beeld geven.

Om medewerkers in scheepvaartbediencentrales (operators) extra te ondersteunen, maken zij steeds meer gebruik van nieuwe technieken. Daar weet Karin de Jong, Projectleider ‘Veiliger bedienen’ alles van: ‘slimme camera’s die meekijken zijn nodig, want er gebeuren soms best gekke dingen op een brug.’

Lees artikel Rijkswaterstaat hier verder.

Eerder artikel Omroep Zeeland over Topshuis Neeltje Jans lees hier.

VTS breidt uit op rechteroever Antwerpen

Vanaf 22 november rolt Port of Antwerp Vessel Traffic Services (VTS) uit achter de sluizen op rechteroever. Begin dit jaar startte de scheepvaartbegeleiding reeds op linkeroever.

Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het scheepvaartverkeer toe. De dienst VTS zorgt voor een efficiëntere begeleiding van dit verkeer door advies en informatie te geven over scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en andere mogelijke risico’s. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. VTS is sinds april dit jaar 24 op 7 operationeel op linkeroever. Op basis van deze best practices, komt daar nu de dienstverlening op rechteroever bij.

Uitbreiding naar rechteroever

De implementatie van de VTS-dienstverlening op rechteroever gebeurt in twee fases. In een eerste fase die op 22 november aanvangt, wordt Sector Polder actief op VHF-kanaal 2. Sector Polder beslaat het noordelijke deel van de dokken. De VTS-dienstverlening in het zuidelijke deel zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Samen met de start van Sector Polder wijzigen de functies van enkele VHF kanalen. De brugwachter van de Lillobrug zal bijvoorbeeld bereikbaar zijn via het sectorkanaal VHF 2 zodat de scheepvaart niet meer moet overschakelen naar VHF 62. De bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt hier weergegeven.

Bron: haven Antwerpen

Heropening Oostgeul Lillobrug

De oostelijke overspanning van de Lillobrug wordt tegelijk met de opstart van de VTS-dienstverlening terug geopend waardoor het verkeer naar het Noorden van de haven weer vlotter kan verlopen. De opening van de geul is gekoppeld aan de voorwaarde van een maximumsnelheid van 7km/h bij onderdoorvaart en in de zone volgend op de passage van de brug. Details over deze wijzigingen zijn terug te vinden in de nautische berichten.

Contact

Acht VTS-verkeersleiders en zesentwintig VTS-operatoren werken mee aan veilig en vlot verkeer vanuit het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. Bij vragen kan je terecht bij het VTS-team via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.

Bron: Newsroom Port of Antwerp

Communicatie- en Coördinatie Centrum

Het Kustwachtcentrum fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Elke kuststaat is volgens internationale richtlijnen verplicht om een ‘Maritiem Reddings- en Coörinatiecentrum (MRCC)’ te hebben. Alle incidenten vanaf zee worden vanuit hier gecoördineerd: van olieverontreinigingen tot schepen in nood. 

Thijs (vlogger KNRM) bezocht in 2018 het Kustwachtcentrum in Den Helder en ging daar kijken hoe de reddingboten van de KNRM gealarmeerd worden.

Bron: KNRM Youtube

Aangrenzende Control Area’s toegevoegd

Onlangs zijn onderstaande aangrenzende Control Area’s van Zuidwest Nederland toegevoegd:

Je kunt ze ook terugvinden op de algemene luchtvaartpagina, klik hier.

Tevens is er een nieuwe pagina toegevoegd met uitleg over de Flight Radar website van Globe Adsbexchange waaronder instellingen etc.

Bron: globe.adsbexchange.com

Frequentielijst oktober 2021

In de nieuwe frequentielijst zijn onderstaande frequenties opgenomen.
Binnenkort meer info over London Control.

118.4750 MHz London Control Clacton (North Sea)
134.9000 MHz London Control Dover (North Sea)

Klik hier voor de Frequentielijst van oktober 2021.

Heb je zelf interessante frequenties of gebruikers die nog niet vermeld staan ?

Laat het ons weten via de contact pagina van Delta Scanner Zeeland.

Frequentielijst september 2021

Nieuw in de frequentielijst zijn o.a. enkele luchtvaartfrequenties:

124.6000 MHz London Information (FIS East)
127.1000 MHz London Control North Sea (CTR)
131.7500 MHz Prince Helicopters Zierikzee
131.8000 MHz NHV Helicopters

Klik hier voor de Frequentielijst van september 2021.

Heb je zelf interessante frequenties of gebruikers die nog niet vermeld staan ?

Laat het ons weten via de contact pagina van Delta Scanner Zeeland.

Webcam binnenvaart

Al heel wat jaren kunnen we met scanners meeluisteren naar de binnenvaart, zoals de route over de Westerschelde, het Schelde Rijnkanaal, de Oosterschelde maar ook het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal door Zuid-Beveland en het Kanaal door Walcheren.

Daarnaast kunnen we ‘live’ meekijken op verschillende AIS websites waar de schepen zich zoal bevinden (soms met enige vertraging). Denk bijvoorbeeld aan myshiptracking of marinetraffic. Het meeluisteren én meekijken maakt het beleven van bijvoorbeeld de binnenvaart (maar ook de overige scheepvaart, sleepvaart etc.) op deze manier nog leuker!

Nieuw is het live meekijken aan boord van bijvoorbeeld binnenvaartschepen. Je ziet meestal het camerabeeld vanaf de brug richting de boeg van het schip, zodat goed zichtbaar is waar het schip zich bevind. Ook in havens, sluizen en langs kanaaloevers kan nu ook worden meegekeken.

Klik op https://webcam-binnenvaart.nl om dan door te klikken op de verschillende binnenvaartschepen.

Ook veel havens hebben tegenwoordig webcams: Heel Holland Kijkt

Bron: https://webcam-binnenvaart.nl/

Meteo op Marifoonkanalen 23, 24, 27 en 83

Actuele weersverwachtingen en waarschuwingen voor de scheepvaart voor Nederland en België.

Maritiem Nederland

Het Kustwachtcentrum Den Helder zendt de weersverwachting voor de Noordzee uit op de marifoonkanalen 23 en 83 op de volgende vaste tijden: 08.05 uur, 13.05 uur, 19.05 uur en 23.05 uur lokale tijd.

Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden op de marifoonkanalen 23 en 83, na aankondiging op DSC-kanaal 70 en op marifoonkanaal 16. Daarna wordt de stormwaarschuwing, na aankondiging op marifoonkanaal 16, iedere 4 uur op de (bovenstaande) vaste tijd uitgezonden, op de marifoonkanalen 23 en 83 tot intrekking of vernieuwing van de waarschuwing.

Veiligheidsberichten worden, na aankondiging op marifoonkanaal 16, uitgezonden op vaste uitzendtijden op de marifoonkanalen 23 en 83: 03.33 uur, 07.33 uur, 11.33 uur, 15.33 uur, 19.33 uur en 23.33 uur UTC.

Marifoonkanaal 23 161.7500 MHz zender Renesse en Woensdrecht
Marifoonkanaal 83 161.7750 MHz zender Westkapelle en Scheveningen

Maritiem België

Kustwachtcentrum Oostende Radio zendt de weerberichten marifoon België uit op de marifoonkanaal 27 op de volgende vaste tijden:

Belgische Kust via marifoonkanaal 27 om 07.20 uur LT, 08.20 uur UTC en 17.20 uur UTC.

Schelde uitluisterplicht marifoonkanaal 24 door Oostende Radio

Veiligheidsberichten worden, na aankondiging op marifoonkanaal 16, uitgezonden op vaste uitzendtijden op marifoonkanaal 27: 02.33 uur, 06.33 uur, 10.33 uur, 14.33 uur, 18.33 uur en 22.33 uur UTC

Marifoonkanaal 24 161.8000 MHz zender Antwerpen
Marifoonkanaal 27 161.9500 MHz zender Belgische kust

error: Content is protected !!