North Sea Port stopt met nautisch advies

North Sea Port verstrekt sinds 8 augustus 2022 voor de buitenhaven Vlissingen en de Sloehaven in Vlissingen-Oost geen verkeersbeeld meer voor een komende periode. Ook verstrekt North Sea Port geen navigatie-aanwijzingen, of (nautisch) advies meer. De verkeersinformatie op marifoonkanaal VHF 09 betreft uitsluitend de situatie van dat moment. Verkeersafspraken tussen schepen worden niet door North Sea Port gemonitord.

Ten tijde van incident- en calamiteitenafhandeling geeft de havenmeester of de havencoördinator aanwijzingen aan schepen, passend bij het beheersen van de situatie.

Indien schepen van hun planning afwijken, kan de havencoördinator deze schepen de toegang tot de haven ontzeggen en aanzeggen om binnen een bepaalde tijd te vertrekken.

Lees er meer over op de website van North Sea Port.

error: Content is protected !!