Online scanners

Ook via internet zijn diverse frequenties te beluisteren via online scanners zoals scheepvaart en luchtvaart.

Zo zijn er live scanners in het Waddengebied, het Eemsgebied, de Westerschelde, het IJsselmeer, het Markermeer en het kustgebied.

Ook is online mee te luisteren naar de communicatie van luchthavens en de communicatie van vliegverkeer onderweg.

Klik hier voor online communicatie.

error: Content is protected !!