Philipsdam en Krammersluizen

De Philipsdam scheidt het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde.
De 4 Krammersluizen in de dam zorgen ervoor dat schepen kunnen blijven passeren.

Het scheepvaartverkeer is o.a. te horen op marifoonkanaal 22.

Wat is het doel van de Philipsdam?

Door de aanleg van de Oosterscheldekering kon minder zeewater de Oosterschelde in- en uitstromen en werd het verschil tussen eb en vloed kleiner. Dit was nadelig voor planten en dieren. De oplossing voor dit probleem lag in de Philipsdam: deze maakte, samen met de Oesterdam, de oppervlakte van de Oosterschelde kleiner. Door de omvang van het gebied te verkleinen, is het effect van het getij weer groter.

Doordat de dam het zoete Volkerak-Zoommeer van de zoute Oosterschelde scheidt, blijft het water in het meer bovendien zoet en van goede kwaliteit. Boeren gebruiken dit water voor land- en tuinbouw, een bijkomend voordeel van de afdamming.

Lees verder via website Rijkswaterstaat, klik hier

Bron: Rijkswaterstaat

MUG-heli met pensioen, krijgt opvolging EC135

Bron: Helispot 20-12-2021

De huidige MUG helikopter van de Westvlaamse IMDH (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening), de Airbus AS355F2 Ecureuil 2 met registratie OO-HSN, van Heli Service Belgium gaat met pensioen. Het toestel dateert uit 1989, was in Brugse dienst sinds 2009 en zal vanaf 25 december 2021 niet langer dienstdoen als MUG-heli.

Reeds in 2020 keek IMDH uit naar een andere oplossing voor haar helikopter en zocht het ook een exemplaar dat volledig voldeed aan de normen. De OO-HSN kreeg reeds enkele jaren vrijstelling voor bepaalde eisen maar dit alleen omdat er uitzicht was op een andere en conforme oplossing.

Deze oplossing is er na een prijsvraag gekomen. De Franse helikopteroperator SAF kon een volledig medisch uitgeruste Airbus EC 135 voorstellen, die net niet in het budget van de IMDH past. Dit toestel zal vanaf midden februari 2022 de rol van MUG-heli in West-en Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen overnemen.

Het Franse SAF is geen onbekende meer in België nadat het sinds 1 juli 2021 de Waalse MUG-heli van de CMH (CMH (Centre Médical Héliporté) uitvoert. Het verving daar de Oostende helikopteroperator NHV die deze dienst tussen 2003 en eind juni 2021 uitvoerde.

De Brugse MUG-heli zal door een aantal van dezelfde piloten als voorheen worden gevlogen. Chef piloot Lieven Van Belle en zijn ervaren piloten Danny Plaisier, Steven Vancoillie, Alexander Vermeire en Karel Kinable zullen ook de komende tijd zorgen voor de snelle en levensreddende interventies van de MUG-heli.

Afgelopen week ging de OO-HSN op afscheidstournee naar verschillende ziekenhuizen in West- en Oost-Vlaanderen. Zo vloog de OO-HSN onder andere naar het AZ Zeno in Knokke, naar het AZ Groeninge in Kortrijk, naar het ziekenhuis in Oostende en naar de Brugse brandweer.  

Het prijskaartje voor de operatie met de Airbus EC135 helikopter is wel behoorlijk duurder. De Brugse IMDH (Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening) zal voor deze helikopter meer dan €100.000 extra per jaar moeten ophoesten dan voor de huidige helikopter. En aangezien de werkingsmiddelen grotendeels gefinancierd worden met sponsorgeld van bedrijven, gemeenten en particulieren zullen extra sponsors moeten worden gezocht om het budget rond te krijgen. Een goed idee voor het jaareinde: je kunt de MUG-Heli steunen via deze link 

Je kunt de moeilijke geschiedenis van het tot stand komen van de dringende medische hulp in België eens nalezen: Lees Deel 1. Heli Samu en Deel 2. MUG Heli.  

Bron: Helispot, klik hier voor link

Note: Heli Brugge is vaak te horen op Brussel info; 126.900 MHz

Scannermuseum in Rhenen

Scannerluisteren begon tientallen jaren geleden met kristalscanners. Gerrit uit Rhenen heeft er door zijn verzameling heel veel staan, wat te zien is in onderstaande video.

Gerrit heeft ook een website over kristalscanners, klik hier om deze te bezoeken.

Verkeerscentrale en weginspecteur

Bij incidenten op o.a. de autosnelwegen A4 en A58 maar ook de autowegen N57, N59, N61 en N62 komen weginspecteurs ter plaatse die namens de wegbeheerder het incident veiligstellen. Dit gebeurt op basis van Incident Management.

Bij grotere incidenten kan een Officier van Dienst van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat ter plaatse komen, zoals onder andere te zien is in onderstaande video. Daar is de samenwerking te zien tussen de weginspecteur, de OVD-RWS en de verkeerscentrale.

Een groot deel van de N62 is in beheer van de N.V. Westerscheldetunnel, tussen de Koeischorre (Spui) en de Drie Klauwen (Borssele). De N57, N59, N61, A4 en A58 zijn in beheer van Rijkswaterstaat welke hun verkeerscentrales in Rhoon (Noord-Zeeland) en Helmond (midden- en Zuid-Zeeland, Brabant en Limburg) heeft.

Slimme camera’s die meekijken

Rijkswaterstaat beheert veel bruggen en sluizen in Nederland. Een groot deel daarvan bedienen zij op afstand: ze openen en sluiten ze vanuit meerdere bediencentrales in Nederland, waaronder vanuit Terneuzen en Neeltje Jans. Hiervoor gebruiken zij camera’s die van alle kanten een goed beeld geven.

Om medewerkers in scheepvaartbediencentrales (operators) extra te ondersteunen, maken zij steeds meer gebruik van nieuwe technieken. Daar weet Karin de Jong, Projectleider ‘Veiliger bedienen’ alles van: ‘slimme camera’s die meekijken zijn nodig, want er gebeuren soms best gekke dingen op een brug.’

Lees artikel Rijkswaterstaat hier verder.

Eerder artikel Omroep Zeeland over Topshuis Neeltje Jans lees hier.

VTS breidt uit op rechteroever Antwerpen

Vanaf 22 november rolt Port of Antwerp Vessel Traffic Services (VTS) uit achter de sluizen op rechteroever. Begin dit jaar startte de scheepvaartbegeleiding reeds op linkeroever.

Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het scheepvaartverkeer toe. De dienst VTS zorgt voor een efficiëntere begeleiding van dit verkeer door advies en informatie te geven over scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en andere mogelijke risico’s. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. VTS is sinds april dit jaar 24 op 7 operationeel op linkeroever. Op basis van deze best practices, komt daar nu de dienstverlening op rechteroever bij.

Uitbreiding naar rechteroever

De implementatie van de VTS-dienstverlening op rechteroever gebeurt in twee fases. In een eerste fase die op 22 november aanvangt, wordt Sector Polder actief op VHF-kanaal 2. Sector Polder beslaat het noordelijke deel van de dokken. De VTS-dienstverlening in het zuidelijke deel zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Samen met de start van Sector Polder wijzigen de functies van enkele VHF kanalen. De brugwachter van de Lillobrug zal bijvoorbeeld bereikbaar zijn via het sectorkanaal VHF 2 zodat de scheepvaart niet meer moet overschakelen naar VHF 62. De bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt hier weergegeven.

Bron: haven Antwerpen

Heropening Oostgeul Lillobrug

De oostelijke overspanning van de Lillobrug wordt tegelijk met de opstart van de VTS-dienstverlening terug geopend waardoor het verkeer naar het Noorden van de haven weer vlotter kan verlopen. De opening van de geul is gekoppeld aan de voorwaarde van een maximumsnelheid van 7km/h bij onderdoorvaart en in de zone volgend op de passage van de brug. Details over deze wijzigingen zijn terug te vinden in de nautische berichten.

Contact

Acht VTS-verkeersleiders en zesentwintig VTS-operatoren werken mee aan veilig en vlot verkeer vanuit het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. Bij vragen kan je terecht bij het VTS-team via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.

Bron: Newsroom Port of Antwerp

Communicatie- en Coördinatie Centrum

Het Kustwachtcentrum fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Elke kuststaat is volgens internationale richtlijnen verplicht om een ‘Maritiem Reddings- en Coörinatiecentrum (MRCC)’ te hebben. Alle incidenten vanaf zee worden vanuit hier gecoördineerd: van olieverontreinigingen tot schepen in nood. 

Thijs (vlogger KNRM) bezocht in 2018 het Kustwachtcentrum in Den Helder en ging daar kijken hoe de reddingboten van de KNRM gealarmeerd worden.

Bron: KNRM Youtube

Aangrenzende Control Area’s toegevoegd

Onlangs zijn onderstaande aangrenzende Control Area’s van Zuidwest Nederland toegevoegd:

Je kunt ze ook terugvinden op de algemene luchtvaartpagina, klik hier.

Tevens is er een nieuwe pagina toegevoegd met uitleg over de Flight Radar website van Globe Adsbexchange waaronder instellingen etc.

Bron: globe.adsbexchange.com
error: Content is protected !!