Nieuwe reddingsboot VBZR


Woensdag 31 januari 2024 is de nieuwe VBRZ reddingsboot in Blankenberge aangekomen. De bouw op Habbeke Shipyard te Hoorn (NL) is afgerond en het schip werd opgeleverd.

De nieuwe reddingsboot is echter nog niet operationeel inzetbaar. Er moeten nog tal van afwerkingen gebeuren die makkelijker dicht bij huis plaatsvinden. Onder andere de belettering, plaatsten van de verwarming en airco etc. Als je de boot langs de kust ziet varen dan is er mogelijks een testvaart bezig.

De officiële ingebruikname valt samen met de doop van het vaartuig, gepland eind april 2024.

Meer info op de website van de VBZR.

Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) is een door de overheid erkende Search en Rescue (SAR) organisatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Mannen en vrouwen die in het dagelijks leven gewoon een baan hebben, maar op elk moment van de dag of nacht zeven dagen per week en 24 uur per dag klaarstaan om mensen in nood op zee te helpen.

Inzetten van de VBZR zijn op de scanner o.a. mee te luisteren op bijvoorbeeld:

VHF 16: 156.8000 MHz Oostende Radio
VHF 67: 156.3750 MHz Onderling Search and Rescue
VHF 69: 156.4750 MHz Traffic Center Zeebrugge

Bron foto en artikel: Facebook VBZR

Herkomst uitzending op frequentielijst


De oplettende bezoeker had het wellicht al ontdekt. Sinds januari 2024 hebben we in de frequentielijst de herkomst van uitzending benoemd bij verschillende marifoonkanalen.

Hierbij doelen wij op de plaats van uitzending van Nautische Centrales, Verkeerscentrales, Loodsdiensten, Kustwachtstations, sluizen en bruggen. Onderstaand geven we een voorbeeld van waaruit bepaalde diensten te horen zijn.

Schelde Coördinatie Centrum (SCC) te Vlissingen
Marifoonkanaal 14 Centrale Vlissingen
Marifoonkanaal 21 Radar Vlissingen
Marifoonkanaal 29 Loodswezen (Roeierswacht) Vlissingen
Marifoonkanaal 40 Loodswezen (Uitkijk) rededienst Vlissingen
Marifoonkanaal 64 Traffic Center Steenbank
Marifoonkanaal 79 Loodswezen Steenbank Pilot

Nautische Centrale Terneuzen
Marifoonkanaal 03 Centrale Terneuzen
Marifoonkanaal 11 havendienst Terneuzen
Marifoonkanaal 11 brug Sluiskil
Marifoonkanaal 11 brug Sas van Gent
Marifoonkanaal 18 Oostsluis Terneuzen
Marifoonkanaal 69 Coördinatie Noordzeesluizen Terneuzen

Verkeerscentrale Zeebrugge
Marifoonkanaal 04 Radar Zeebrugge
Marifoonkanaal 19 Radar Control Zeebrugge
Marifoonkanaal 60 Wandelaar Approach
Marifoonkanaal 65 Traffic Center Wandelaar
Marifoonkanaal 69 Traffic Center Zeebrugge

Klik hier voor de frequentielijst met meerdere gegevens.Vlaamse BaZ 01 editie 2024 nu online


De bijgewerkte Berichten aan Zeevarenden (BaZ) editie 2024 staat vanaf heden online en bevatten de gegevens voor het bijwerken van de Belgische zeekaarten en de nautische publicaties uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie. Bovendien bevat BaZ nr. 01 van elke jaargang algemene informatie van belang voor de scheepvaart (245 pagina’s).

De BaZ verschijnen om de 14 dagen en zijn per jaar genummerd van 1 t.e.m. 26. Elk bericht krijgt een afzonderlijk volgnummer. Een verwijzing naar een bepaald bericht in de BaZ bestaat dus uit een jaartal, het nummer van de BaZ en het volgnummer van het bericht.

Omvat het bericht voorlopige gegevens of gaat het over komende wijzigingen dan staat achter het volgnummer “(P)”. Omvat het bericht een tijdelijke wijziging dan staat achter het volgnummer “(T)”.

De BaZ nrs. 02, 10 & 20 geven een opsomming van de nog geldende (P)- en (T)-berichten en een overzicht van de berichten voor kaartverbetering per kaart die nog van toepassing zijn.

Verder geven de BaZ de lijst van de nog van kracht zijnde “Maritime Safety Information” (MSI). De MSI worden uitgevaardigd door het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) Oostende – Afdeling Scheepvaartbegeleiding en hebben in hoofdzaak betrekking op gegevens over tijdelijke onvolkomenheden inzake bebakening en bijzonderheden op zee.

De zeevarende dient in de praktijk rekening te houden met gebeurlijke beperkingen inzake nauwkeurigheid of met eventuele onvolkomenheden in nautische publicaties en berichten.

Klik hier voor de nieuwe (uitgebreide) editie nummer 01 van 2024 (245 pagina’s in PDF).

NOTE: In deze editie informatie over het actuele gebruik van de marifoonkanalen, de werking van het Loodswezen op de Westerschelde, het gebruik van de VTS gebieden, loods- en windseinen, scheepvaarberichten en heel veel meer informatie wat het luisteren naar de maritieme gebruikers een heel stuk aangenamer maken.

Beste wensen voor 2024


Het afgelopen jaar kregen wij regelmatig informatie via ons contactformulier. Deze informatie krijgen wij van de bezoekers van onze website, waardoor verschillende rubrieken kunnen worden voorzien van actuele informatie. We danken hen die ons regelmatig hierover informeren.

Nieuwe frequenties
Het komt regelmatig voor dat er nieuwe frequenties te beluisteren zijn. Dat kan zijn doordat nieuwe bedrijven zijn gestart, of dat een organisatie is overgegaan naar een andere frequentie. Een voorbeeld zijn de marifoonwijzigingen die zich hebben voorgedaan in de haven van Antwerpen.

Advies
Wij krijgen regelmatig vragen over welke scanner, coaxkabel en/of antenne het beste aan te schaffen voor wie de scannerhobby gaat beginnen. Dit hangt vaak af wat de luisteraars wilt gaan beluisteren, waar- en hoe men woonachtig is, maar ook of men alleen thuis wilt luisteren of ook mobiel wilt zijn.

Korte Golf & SDR
Naast het luisteren naar bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart, bedrijven en overheid luisteren steeds meer mensen óók naar bijvoorbeeld de Korte Golf. hierop zijn o.a. omroepstations, lucht- en scheepvaart evenals zendamateurs te horen. Kon dit vroeger alleen met een korte golf ontvanger en/of ene breedband ontvanger, tegenwoordig kan men dit ook al met een SDR dongel of bijvoorbeeld de SDRplay ontvanger. Hiermee kun je op een breedbeeld scherm ‘meekijken’ naar de frequenties naar waar men aan het luisteren is. Eerder in 2023 was in Vlissingen een demo van SDR ontvangers. Klik hiervoor de bijhorende beelden.

Jaarlijkse Luister- en antennedag 2024
Ieder jaar is er een event op Oranjeplaat (Veerse Meer nabij Arnemuiden) waar luister- en zendamateurs evenals scannerluisteraars en belangstellenden in de radio samenkomen om te experimenteren met verschillende antennes en om te luisteren naar de korte golf, de lucht- en scheepvaart en heel veel meer. De komende editie zal zijn op zondag 1 september 2024 vanaf 09.00 uur. Voor een terugblik van de editie van 3 september 2023 klik hier.

Thuishonk voor scannerluisteraars
De VRZA afdeling Zuid West Nederland biedt naast luister- en zendamateurs ook scannerluisteraars een thuis, t.b.v. experimenten en het leren van elkaar. In 2024 zal dit verder vorm worden gegeven.

Namens de redactie én het webteam een luisterijk 2024 toegewenst!

Verkeerspost Ouddorp stopt


Vanaf 1 januari 2024 zullen marifoonkanalen 87L en 71 niet meer worden gebruikt door Verkeerspost Ouddorp, ook bekend als Kustwacht Ouddorp vanuit de vuurtoren Het Westhoofd bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Onderstaande info komt van de website van Watersportvereniging Numansdorp.

De informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp stopt per 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt vanaf deze locatie niet langer in scheepvaart verkeersinformatie voorzien. Een service, waarvan ons bekend is dat deze breed gewaardeerd wordt door gebruikers, met name uit de visserij en watersport. Rijkswaterstaat informeert de Watersportvereniging Numansdorp over de achtergrond en overwegingen van het niet continueren van de dienstverlening.

In het kort

Het gebied nabij de vuurtoren betreft geen ‘Vessel traffic service-gebied’. Vanaf de vuurtoren vindt dan ook geen scheepvaartverkeer begeleiding plaats. Het voorzien van scheepvaartinformatie binnen een niet-VTS gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat binnen een niet VTS-gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat. De kosten voor het in stand houden van de scheepvaartinformatie (bemensen en het onderhouden van systemen) zijn niet langer maatschappelijk te verantwoorden. De functionaliteit van het vuurtorenlicht alsook de instandhouding van het gebouw als rijksmonument en de aanwezigheid van installaties van derden staan niet ter discussie en worden gecontinueerd.

Toelichting

We maken onderscheid tussen scheepvaartverkeer begeleiding en het verstrekken van scheepvaartverkeer-informatie. Scheepvaartverkeer Begeleiding vindt plaats in daartoe aangewezen gebieden, zogenaamde ‘Vessel Traffic-service-gebieden’. Doorgaans betreft dit drukbevaren wateren om te zorgen dat scheepvaartverkeer veilig en vlot doorstroomt. Onder scheepvaartverkeer informatie verstaan we additionele informatie waaronder weerbericht, golfhoogte en getij.

Vanuit de vuurtoren te Ouddorp wordt tot op heden door medewerkers van Rijkswaterstaat voorzien in scheepvaartverkeer informatie. Deze informatie is – in tegenstelling tot het verleden- tegenwoordig alom verkrijgbaar. Daarnaast is onlangs landelijk het radar-informatie systeem volledig vernieuwd (LUV-VTS)

Leer het artikel (november 2023) verder via de website van Watersportvereniging Numansdorp. Eind december 2023 is nogmaals aandacht gegeven over het stoppen van de activiteiten van de vuurtoren. Desbetreffende informatie is hier te lezen.

Scheepvaart kan met name in het Slijkgat contact opnemen met de kustwacht via marifoonkanaal 16 of Goereessesluis in Stelledam op marifoonkanaal 20.

Gestaakte loodsdienst


Donderdag 21 december staat bekend als de jaarlijkse kortste dag, maar in 2023 is er ook springtij en heel veel wind waardoor het water met hoogwater extreem hoger staat als normaal.

In verband met de hoge waterstand en de harde wind is donderdag eind van de middag de Oosterscheldekering afgesloten. De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is eveneens dicht vanwege het hoge water in combinatie met storm Pia. Ook ander waterkeringen zijn vanwege het hoge water in combinatie met de storm dicht. Het gaat onder meer om de Hollandsche IJsselkering bij Capelle aan den IJssel en de Haringvlietsluizen in Zuid-Holland.

In het Deltagebied worden bruggen en sluizen niet bediend, maar zijn óók de loodsdiensten gestaakt. Dit betreffen de loodsdiensten in ‘de Noord’ (Steenbank) als ‘de West’ (Wandelaar). Hierdoor kan men vanwege de zeegang geen loodsen van/aan boord halen/brengen zodat bepaalde schepen LOA krijgen aangeboden (Loodsen op afstand).

De LOA-loods begeleid de schepen vanuit de verkeerscentrales Zeebrugge en Vlissingen:

Verkeerscentrale Zeebrugge
Marifoonkanaal 65 Radar Pilot Wandelaar
Marifoonkanaal 69 Radar Pilot Zeebrugge

Verkeerscentrale Vlissingen (SCC)
Marifoonkanaal 64 Radar Pilot Steenbank
Marifoonkanaal 14 Radar Pilot Vlissingen

Op de foto het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen met bovenop twee lampen: één rode lamp = loodsdienst Steenbank gestaakt voor alle schepen; één groene lamp = loodsdienst Wandelaar gestaakt voor alle schepen

BDXC voor luisteramateurs


De Benelux DX Club is in November 1961 opgericht door en voor luister amateurs in de Benelux. Aanvankelijk begonnen met een tiental leden en een gestencild bulletin groeide de BDXC uit tot een grote vereniging met meer dan 1000 leden en een maandelijks bulletin van gemiddeld 20 pagina’s.

Binnen de BDXC worden alle vormen van radio luisteren vertegenwoordigd. Of het nu over omroepzenders gaat of utility stations. Je vindt het bij de BDXC. Op hun website kun je daar meer informatie over vinden.

Het maandelijkse bulletin verschijnt als pdf bestand op de website en is daar te downloaden. In het bulletin komen maandelijks diverse rubrieken aan bod. Van Shortwave tot DAB+ en van Techniek tot Utility. Voor ieder wat wils. Benieuwd geworden naar het bulletin dan kun je op de website een nummer door bladeren.

De website biedt naast de mogelijkheid om het bulletin te downloaden nog veel meer informatie. Zo bezitten zij een ruime bibliotheek waar vele boeken gratis voor leden zijn te downloaden. Ook is er een uitgebreid audio archief met oude opnames maar ook recente, door leden opgenomen, opnames..

Voor meer informatie kijk op hun website.

Note: Is Delta Scanner Zeeland meer voor de scannerhobby, juist de Benelux DC Club kan nog méér luistergenot bieden voor luisteraars die bijvoorbeeld ook op de korte golf luisteren.

VHF 1027 in haven Antwerpen


Vanaf dinsdag 12 december 2023 zal in de regio Antwerpen marifoonkanaal 1027 (simplex) worden ingevoerd ter vervanging van marifoonkanaal 88 (simplex).

In een nautisch bericht van havenbedrijf Antwerpen-Brugge van 20 november 2023 geeft men aan dat voor het gebied (vaarweg) splitsing Deurganckdok noord – Beneden Zeeschelde tot Kieldrechtsluis km 0,6 op dinsdag 12 december a.s. omstreeks 12.00 uur een wisseling van marifoonkanaal zal plaatsvinden van VHF 88 naar VHF 1027.

VHF 1027 (kanaal 27 laag) zal gebruikt gaan worden voor loodsen:

  • alle communicatie tussen loodsen, sleepboten, los- en vastmakers en PAO’s in het
    Deurganckdok.
  • alle communicatie tussen loodsen, sleepboten en sluispersoneel aan de buitenzijde van de
    Kieldrechtsluis.
  • alle berichten van de loodsen aan de kranen in het Deurganckdok – i.h.k.v. de afgesproken
    noodprocedures.

Bron: havenbedrijf Antwerpen-Brugge

Note DSZ: Marifoonkanaal 1027 (simplex) heeft als frequentie: 157.350 MHz

Kanaal 1027, hoe zat dat ook alweer ?
Lees verder via Varen doe je Samen en het RDI (voormalig Agentschap Telecom)

Uitgelicht: persvoorlichter Kustwacht


De kustwacht is voor ons scannerluisteraars te beluisteren via o.a. de onderstaande frequenties: marifoonkanaal 16 (156.800 MHz), marifoonkanaal 67 (156.375 MHz) en via 123.100 MHz. Vandaag in uitgelicht het verhaal van persvoorlichter Lea Versteeg (Kustwacht Nederland).

Rond middernacht ging de pieper. Lea Versteeg werd vanuit haar rol als persvoorlichter op post geroepen voor de Fremantle Highway. Terwijl de vlammen uit de Fremantle Highway sloegen en het nieuws internationaal werd opgepikt, was Lea de schakel tussen de Kustwacht en de pers. “Ik vond het ontzettend leuk om iets te doen wat niet direct binnen mijn vakgebied valt. Persvoorlichter is een rol waarin je heel snel héél veel kunt leren.”

Als persvoorlichter nam Lea deel aan het Operationaal Team (OT) en schakelde ze tussen talloze persvragen, interviews, liveblogs en meer. Ze heeft ze niet bijgehouden, maar Lea gokt dat ze honderden telefoontjes heeft gehad in de week dat de brand uitbrak op de Fremantle Highway. Het was niet haar eerste incident, maar wel het grootste.

Lea: “Het was een ontzettend drukke week. Maar wel… leuk druk. Ik heb in een paar dagen tijd zóveel nieuwe dingen geleerd. Ik vond het erg bijzonder om het verhaal van de Kustwacht te vertellen en daarmee begrip te kweken voor de risico’s en gevaren van ons werk. Ik ontdekte ook hoe lastig het soms is om diplomatiek te zijn en tegelijkertijd open en eerlijk. Persvoorlichting is totaal anders dan het werk dat ik normaal doe.”

Bron: Kustwacht

Lees het hele artikel verder via de website van de Kustwacht.

Vernieuwde website KNRM


In 2024 bestaat de KNRM alweer 200 jaar. Veel informatie over de activiteiten is te vinden op de vernieuwde website van de KNRM. Alleen al in Zuid West Nederland zijn meer dan 10 KNRM stations met bijhorende reddingboten en kusthulpverleningsvoertuigen waar we als scannerluisteraars kunnen meeluisteren op bijvoorbeeld marifoonkanaal 16 en 67. Onderstaand een kleine intro.

Zeeman in nood? Surfer vermist? Zeiljacht met gebroken mast door harde wind? De reddingbootbemanningen van de KNRM zijn 24 uur per dag stand-by om mensen te redden. Onder alle weersomstandigheden. De artsen van de Radio Medische Dienst geven via telecommunicatie zeelieden medisch advies bij ziekte en ongevallen, waar ook ter wereld. Op het strand en in de duinen helpen de kusthulpverleningsvoertuigen van de KNRM op moeilijk bereikbare plaatsen. Zij geven veiligheidsvoorlichting om ervoor te zorgen dat iedereen veilig het water opgaat. Dat doen ze vol overgave met gedreven vrijwilligers, ondersteund door betaalde krachten. Iedere dag weer. Professioneel en kosteloos. 

De missie van de KNRM is het redden en voorkomen van slachtoffers op zee en het ruime binnenwater. In hun visie geven ze daaraan invulling met verschillende kerntaken. Dat doen ze, dankzij de steun van donateurs, kosteloos en voor iedereen die daarom vraagt in spoedeisende en niet-spoedeisende gevallen. Of het nu gaat om zeevarenden, watersporters of strandbezoekers.  

Preventief mensen redden doen ze door hun veiligheidskennis te delen via de preventiecampagnes onder het motto Veilig uit, veilig thuis!’  Ze geven tips om de veiligheid te vergroten en maken watersporters bewust van de risico’s in en op het water.  

Klik hier om verder te lezen op de website van de KNRM.

error: Content is protected !!