SDRplay Connect beschikbaar

Sinds begin augustus is de nieuwe software beschikbaar voor de SRSplay (Software Defined Radio). Veel luisteraars gebruiken nu nog de software SDRuno. De nieuwe software (preview release) heet SDRconnect. Informatie hierover is te vinden via deze link.

Nu kunnen ook gebruikers van bijvoorbeeld IOS (Apple) en Linux gebruik maken van deze eerste versie.

Op de uitgebreide website van SRDplay NL is veel te vinden over de mogelijkheden van Software Defined Radio, als aanvulling op de conventionele scanner en de korte golf ontvanger.

Op deze handige website o.a. onderstaande eigenschappen van SDRplay ontvangers

 • De ontvangers bestrijken het frequentiegebied van 1 kHz tot 2 GHz.
 • Elke amateurband van 137 kHz tot en met de 23 cm band kan worden ontvangen
 • Ontvangst van: (weer)satellieten
 • Langegolf
 • FM-omroep en DAB+
 • Digitale communicatie o.a. telex, FT8, navtex, slowscan TV, Wefax, zie ook de pagina “toepassingen
 • Luchtvaart
 • Marifonie
 • ADS-B vliegtuigposities op een kaart
 • Werkt op diverse platforms: o.a. Windows, Linux en Mac
 • Slechts één kabel naar de PC, USB 2.0
 • Voeding via de USB plug
error: Content is protected !!