Noodcommunicatie

Oefening EPZ Borssele met veiligheidsregio en zendamateurs

In Nederland en Belgie zijn landelijke organisaties welke bij uitval van nutsvoorzieningen ondersteuning kunnen bieden aan regionale overheden, zoals in Nederland aan de Veiligheidsregio’s.

DARES is de landelijke organisatie in Nederland, B-EARS is de landelijke organisatie in Belgie. In Zeeland kennen we ook DRCO wat staat voor Delta Radio Communicatie Ondersteuning.

Op de eigen webpagina’s van DARES en B-EARS staan frequenties vermeld die worden gebruikt bij oefeningen en calamiteiten. Deze zijn nu ook vermeld op de nieuwe frequentielijst van Delta Scanner Zeeland evenals op de nieuwe informatie pagina over noodcommunicatie..

Voor de nieuwe frequentielijst van november 2020 klik hier

Voor verdere informatie en frequenties noodcommunicatie klik hier



Nieuwe frequentielijst

Hoe het begon - Delta Scanner Zeeland
Scooper Mini Skycross Scanner. Foto via Kristalscanner.nl

De frequentielijst van juli 2020 staat online met een update van verschillende gebruikers in Zeeland, Vlaanderen, West-Brabant en Zuid-Holland.

De bezoekers van de website Delta Scanner Zeeland komen vooral uit het Zuid-westelijk Deltagebied wat ook de reden is dat de frequentielijst ook frequenties weergeeft van omliggende instanties.

Zo zijn frequenties van zendamateurs uitgebreid, zijn alle landelijk verhuur frequenties vermeld en zijn de eerste digitale (DMR) frequenties vermeld in de lijst. Dat is ook reden dat alle frequenties vanaf heden 5 digi’s achter de komma hebben.

Je vind de nieuwe frequentielijst hier.

error: Content is protected !!