Update landelijke Kerkradio

Kerkradio is de huidige naam voor de vroegere kerktelefoon. Het systeem zorgt ervoor dat kerkdiensten ook thuis rechtstreek te beluisteren zijn. Kerken maken gebruik van internet of van draadloze systemen om de kerkdienst bij de luisteraar te brengen.

Het Agentschap Telecom heeft begin april 2021 een nieuwe landelijke update gepubliceerd van de uitgegeven frequenties en bijhorende opstelplaatsen, welke hier te vinden is.

error: Content is protected !!