Verkeerscentrale en weginspecteur

Bij incidenten op o.a. de autosnelwegen A4 en A58 maar ook de autowegen N57, N59, N61 en N62 komen weginspecteurs ter plaatse die namens de wegbeheerder het incident veiligstellen. Dit gebeurt op basis van Incident Management.

Bij grotere incidenten kan een Officier van Dienst van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat ter plaatse komen, zoals onder andere te zien is in onderstaande video. Daar is de samenwerking te zien tussen de weginspecteur, de OVD-RWS en de verkeerscentrale.

Een groot deel van de N62 is in beheer van de N.V. Westerscheldetunnel, tussen de Koeischorre (Spui) en de Drie Klauwen (Borssele). De N57, N59, N61, A4 en A58 zijn in beheer van Rijkswaterstaat welke hun verkeerscentrales in Rhoon (Noord-Zeeland) en Helmond (midden- en Zuid-Zeeland, Brabant en Limburg) heeft.

error: Content is protected !!