VTS breidt uit op rechteroever Antwerpen

Bron: haven Antwerpen

Vanaf 22 november rolt Port of Antwerp Vessel Traffic Services (VTS) uit achter de sluizen op rechteroever. Begin dit jaar startte de scheepvaartbegeleiding reeds op linkeroever.

Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het scheepvaartverkeer toe. De dienst VTS zorgt voor een efficiëntere begeleiding van dit verkeer door advies en informatie te geven over scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en andere mogelijke risico’s. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. VTS is sinds april dit jaar 24 op 7 operationeel op linkeroever. Op basis van deze best practices, komt daar nu de dienstverlening op rechteroever bij.

Uitbreiding naar rechteroever

De implementatie van de VTS-dienstverlening op rechteroever gebeurt in twee fases. In een eerste fase die op 22 november aanvangt, wordt Sector Polder actief op VHF-kanaal 2. Sector Polder beslaat het noordelijke deel van de dokken. De VTS-dienstverlening in het zuidelijke deel zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Samen met de start van Sector Polder wijzigen de functies van enkele VHF kanalen. De brugwachter van de Lillobrug zal bijvoorbeeld bereikbaar zijn via het sectorkanaal VHF 2 zodat de scheepvaart niet meer moet overschakelen naar VHF 62. De bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt hier weergegeven.

Heropening Oostgeul Lillobrug

De oostelijke overspanning van de Lillobrug wordt tegelijk met de opstart van de VTS-dienstverlening terug geopend waardoor het verkeer naar het Noorden van de haven weer vlotter kan verlopen. De opening van de geul is gekoppeld aan de voorwaarde van een maximumsnelheid van 7km/h bij onderdoorvaart en in de zone volgend op de passage van de brug. Details over deze wijzigingen zijn terug te vinden in de nautische berichten.

Contact

Acht VTS-verkeersleiders en zesentwintig VTS-operatoren werken mee aan veilig en vlot verkeer vanuit het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. Bij vragen kan je terecht bij het VTS-team via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.

Bron: Newsroom Port of Antwerp

error: Content is protected !!