Luchtvaart: gebruik raster 8.33 kHz

Uitleg frequentieraster 8,33 kHz

In 2016 zijn in het Nederlandse luchtruim de frequenties voor VHF air-ground communicatie onder flight level 195 aangepast. De zogenoemde 8.33 kHz kanaalscheiding is in lijn met een Europese verordening. Sinds 2018 moet elke Europese luchtverkeersleidingsorganisatie daaraan voldoen.

Doordat er meer luchtverkeer is, is er meer vraag naar beschikbare (vrije) frequenties. Daarom is enkele jaren geleden het 8,33 kHz raster bedacht. De bestaande 25 kHz bandbreedte is daarom aangepast naar een bandbreedte van 8.33 kHz waardoor nu driemaal zoveel frequenties beschikbaar zijn.

Lees verder én bekijk de video van LVNL via deze link

error: Content is protected !!