Brug- en sluiskanaal boven Westerschelde

Nautische Centrale te Vlissingen

In Zeeland zijn er meerdere instanties die lokaal en/of op afstand de bruggen en sluizen bedienen. Zo is er de provincie Zeeland die vanuit de Nautische Centrale Vlissingen (op het sluizencomplex in Vlissingen) de sluizen bediend in de havens van Veere en Vlissingen en de brug in de Zeelandbrug (marifoonkanaal 18) evenals de bruggen in het kanaal door Walcheren en de nieuwe Dokbrug in Vlissingen (marifoonkanaal 22).

Rijkswaterstaat doet op afstand (vanuit de Nautische Centrale op Neeltje Jans) o.a. de bediening van de Kreekkraksluizen bij Rilland, de Zandkreeksluis (N256) bij Kats, de Roompotsluis op Neeltje Jans, de Bergsediepsluis (N659) op de Oesterdam en de Grevelingensluis (N59) bij Bruinisse. Op een later tijdstip kunnen daar nog bijkomen de sluizen bij Hansweert en de Krammersluizen bij Bruinisse / Oude-Tonge.

Op deze pagina is een overzicht te zien van de marifoonkanalen die hiervoor in gebruik zijn.

error: Content is protected !!