Beste wensen voor 2024


Het afgelopen jaar kregen wij regelmatig informatie via ons contactformulier. Deze informatie krijgen wij van de bezoekers van onze website, waardoor verschillende rubrieken kunnen worden voorzien van actuele informatie. We danken hen die ons regelmatig hierover informeren.

Nieuwe frequenties
Het komt regelmatig voor dat er nieuwe frequenties te beluisteren zijn. Dat kan zijn doordat nieuwe bedrijven zijn gestart, of dat een organisatie is overgegaan naar een andere frequentie. Een voorbeeld zijn de marifoonwijzigingen die zich hebben voorgedaan in de haven van Antwerpen.

Advies
Wij krijgen regelmatig vragen over welke scanner, coaxkabel en/of antenne het beste aan te schaffen voor wie de scannerhobby gaat beginnen. Dit hangt vaak af wat de luisteraars wilt gaan beluisteren, waar- en hoe men woonachtig is, maar ook of men alleen thuis wilt luisteren of ook mobiel wilt zijn.

Korte Golf & SDR
Naast het luisteren naar bijvoorbeeld lucht- en scheepvaart, bedrijven en overheid luisteren steeds meer mensen óók naar bijvoorbeeld de Korte Golf. hierop zijn o.a. omroepstations, lucht- en scheepvaart evenals zendamateurs te horen. Kon dit vroeger alleen met een korte golf ontvanger en/of ene breedband ontvanger, tegenwoordig kan men dit ook al met een SDR dongel of bijvoorbeeld de SDRplay ontvanger. Hiermee kun je op een breedbeeld scherm ‘meekijken’ naar de frequenties naar waar men aan het luisteren is. Eerder in 2023 was in Vlissingen een demo van SDR ontvangers. Klik hiervoor de bijhorende beelden.

Jaarlijkse Luister- en antennedag 2024
Ieder jaar is er een event op Oranjeplaat (Veerse Meer nabij Arnemuiden) waar luister- en zendamateurs evenals scannerluisteraars en belangstellenden in de radio samenkomen om te experimenteren met verschillende antennes en om te luisteren naar de korte golf, de lucht- en scheepvaart en heel veel meer. De komende editie zal zijn op zondag 1 september 2024 vanaf 09.00 uur. Voor een terugblik van de editie van 3 september 2023 klik hier.

Thuishonk voor scannerluisteraars
De VRZA afdeling Zuid West Nederland biedt naast luister- en zendamateurs ook scannerluisteraars een thuis, t.b.v. experimenten en het leren van elkaar. In 2024 zal dit verder vorm worden gegeven.

Namens de redactie én het webteam een luisterijk 2024 toegewenst!

error: Content is protected !!