Verkeerspost Ouddorp stopt


Vanaf 1 januari 2024 zullen marifoonkanalen 87L en 71 niet meer worden gebruikt door Verkeerspost Ouddorp, ook bekend als Kustwacht Ouddorp vanuit de vuurtoren Het Westhoofd bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee. Onderstaande info komt van de website van Watersportvereniging Numansdorp.

De informatievoorziening vanuit de vuurtoren Ouddorp stopt per 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt vanaf deze locatie niet langer in scheepvaart verkeersinformatie voorzien. Een service, waarvan ons bekend is dat deze breed gewaardeerd wordt door gebruikers, met name uit de visserij en watersport. Rijkswaterstaat informeert de Watersportvereniging Numansdorp over de achtergrond en overwegingen van het niet continueren van de dienstverlening.

In het kort

Het gebied nabij de vuurtoren betreft geen ‘Vessel traffic service-gebied’. Vanaf de vuurtoren vindt dan ook geen scheepvaartverkeer begeleiding plaats. Het voorzien van scheepvaartinformatie binnen een niet-VTS gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat binnen een niet VTS-gebied is geen kerntaak van Rijkswaterstaat. De kosten voor het in stand houden van de scheepvaartinformatie (bemensen en het onderhouden van systemen) zijn niet langer maatschappelijk te verantwoorden. De functionaliteit van het vuurtorenlicht alsook de instandhouding van het gebouw als rijksmonument en de aanwezigheid van installaties van derden staan niet ter discussie en worden gecontinueerd.

Toelichting

We maken onderscheid tussen scheepvaartverkeer begeleiding en het verstrekken van scheepvaartverkeer-informatie. Scheepvaartverkeer Begeleiding vindt plaats in daartoe aangewezen gebieden, zogenaamde ‘Vessel Traffic-service-gebieden’. Doorgaans betreft dit drukbevaren wateren om te zorgen dat scheepvaartverkeer veilig en vlot doorstroomt. Onder scheepvaartverkeer informatie verstaan we additionele informatie waaronder weerbericht, golfhoogte en getij.

Vanuit de vuurtoren te Ouddorp wordt tot op heden door medewerkers van Rijkswaterstaat voorzien in scheepvaartverkeer informatie. Deze informatie is – in tegenstelling tot het verleden- tegenwoordig alom verkrijgbaar. Daarnaast is onlangs landelijk het radar-informatie systeem volledig vernieuwd (LUV-VTS)

Leer het artikel (november 2023) verder via de website van Watersportvereniging Numansdorp. Eind december 2023 is nogmaals aandacht gegeven over het stoppen van de activiteiten van de vuurtoren. Desbetreffende informatie is hier te lezen.

Scheepvaart kan met name in het Slijkgat contact opnemen met de kustwacht via marifoonkanaal 16 of Goereessesluis in Stelledam op marifoonkanaal 20.

error: Content is protected !!