Ambulancezorg op het water

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant. Kenmerkend bij deze zorgverleningen is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners.

De bijzondere locaties waarin zorgvragers zich kunnen bevinden kunnen inzet van een reddingsactie door een ketenpartner noodzakelijk maken. Zowel meldkamercentralisten als ambulancezorgprofessionals ter plaatse moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden ter plaatse. Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water biedt als sectorale veldnorm randvoorwaarden om op verantwoorde wijze hier invulling aan te geven. In ‘Zorginstellingen met hyperbare geneeskunde’ zijn deze instellingen verdeeld naar gelang zij acute presentaties 24/7 kunnen opvangen én of zij ziekenhuiszorg kunnen leveren. Het overzicht wordt tenminste jaarlijks geüpdatet.

Lees verder via de website van Ambulancezorg.nl

Klik hier voor de nieuwe video (10 min) met uitleg over de nieuwe werkwijze ‘ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water’.

error: Content is protected !!