KRVE: Roeiers haven Rotterdam


Zondag 23 juli 2023 stond in het Algemeen Dagblad (online) een artikel over de Roeiers van de KRVE (Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht ) in de Rotterdamse haven. Het artikel gaf een mooi beeld wat de Roeiers voor werkzaamheden doen.

Het verhalen van zeeschepen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de KRVE. Verhalen is het losmaken van zeeschepen van locatie A en het weer vastmaken op locatie B. Verhalen langs de wal kan ook, hiermee verplaatst een zeeschip zich over een bepaalde afstand langs de kade.

Er wordt vanuit drie posten gewerkt, te weten Waalhaven, Botlek en Europoort/Maasvlakte.  In het havengebied van Rotterdam liggen de werkvletten over dertien locaties verspreid, zodat er overal zonder tijdverlies roeiers en materiaal beschikbaar zijn voor het afmeren, ontmeren en verhalen.

Het gehele jaar door, 24 uur per dag en 7 dagen per week, verzorgt de KRVE het vervoer van loodsen in de Rotterdamse haven. Hiervoor heeft zij bemande snelle vaartuigen en een negental Mercedes taxi’s inclusief chauffeur tot haar beschikking.

Werkverdelers coördineren dit vervoer en zorgen dat de loodsen op tijd aan boord van zeeschepen zijn en ook weer op tijd van boord worden gehaald. De loodsen worden dan naar een nieuwe reis gebracht of terug naar hun posten. Deze vorm van samenwerking bestaat al ruim 45 jaar en is uit praktische overwegingen ontstaan. Beide technisch nautische dienstverleners hebben met scheepsbewegingen te maken en zijn dus vaak tegelijkertijd aanwezig, de roeiers met vervoer, de loods zonder vervoer.

Bovenstaande teksten (taken) en heel veel meer staan op de uitgebreide website van de KRVE.

Het premium artikel over de KRVE is te vinden op de website van het AD.

error: Content is protected !!