Oostende Radio verhuisd naar VHF 07

Bron afbeelding: folder Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Oostende Radio is voor haar maritieme berichtgeving onlangs overgeschakeld van VHF kanaal 27 naar VHF kanaal 07. Per 1 januari 2023 mogen de frequentiekanalen 24 t/m 28 en 84 t/m 86 niet meer worden gebruikt voor marifoonverkeer. Vanaf dat moment worden de kanalen gebruikt voor dataverkeer.

Dit had o.a. gevolgen voor het marifoonkanaal 85 (haven Antwerpen SID: (Schelde Informatie Dienst) welke zijn overgegaan naar marifoonkanaal 19. Oostende Radio is overgegaan van marifoonkanaal 27 naar marifoonkanaal 07. Andere marifoonkanalen die Oostende Radio kan gebruiken zijn 64, 78 en 81.

VDES

De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.

Bron tekst VDES: https://varendoejesamen.nl/

error: Content is protected !!