Life Liner 6 terug als Medic01

De Ambulancehelikopter kan weer ingezet worden voor het patiëntenvervoer van de Friese Waddeneilanden. Een kleine week nadat het Ministerie van VWS RAV Fryslân de opdracht gaf om de ambulancehelikopter ANWB MAA Medic01 beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wordt de helikopter vanavond om 19.00 uur weer ingezet voor spoedvervoer vanaf de Friese Waddeneilanden.

De afgelopen week is de Medic01 door het LCPS 13 keer ingezet voor IC-​vervoer tussen Nederlandse en soms ook Duitse ziekenhuizen. Nu de druk op de IC-​capaciteit afneemt, heeft het LCPS aangegeven dat de ambulancehelikopter weer ingezet kan worden in zijn oorspronkelijke functie: het vervoer van patiënten vanaf de Friese Waddeneilanden naar ziekenhuizen op de vaste wal. De dienstverlening wordt weer hervat vanaf de eigen standplaats: de luchtmachtbasis Leeuwarden.

Meerdere mogelijkheden vervoer naar vaste wal

Er zijn meerdere mogelijkheden voor vervoer vanaf het eiland naar de vaste wal. De ambulancehelikopter ANWB MAA Medic01 is beschikbaar voor spoedtransport. Daarnaast is er de KNRM en de speciale vervoerders voor (mogelijk) besmette coronapatiënten. De ambulanceteams nemen samen met de huisartsen op de Waddeneilanden en de Meldkamer Noord-​Nederland een besluit over de beste wijze van vervoer voor de patiënt.

Bron: Kijlstra

Life Liner 6 voor IC vluchten

Foto © ANWB

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de huidige coronacrisis, RAV Fryslân opdracht gegeven om de ambulancehelikopter beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De zogenaamde Medic01 die normaal op de Friese Waddeneilanden vliegt, gaat met ingang van zondag 5 april uit de reguliere dienst. De helikopter wordt aangepast voor IC-​vervoer en wordt vanaf maandag 6 april ingezet.

Het bestuur van RAV Fryslân begrijpt dat in tijden van deze coronacrisis de prioriteit uitgaat naar de verplaatsing van IC-​patiënten. Ook de reserve-​helikopter wordt al enige tijd ingezet voor het vervoer van IC-​patiënten tussen Nederlandse en soms ook Duitse ziekenhuizen. RAV Fryslân staat echter voor goede ambulancezorg en neemt haar primaire verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg op de Friese Waddeneilanden.

Mogelijkheden vervoer naar vaste wal

Er zijn meerdere mogelijkheden voor vervoer vanaf het eiland naar de vaste wal. Naast het vervoer door de KNRM en de speciale vervoerders voor (mogelijk) besmette coronapatiënten, is nu de traumahelikopter beschikbaar voor spoedtransport. De ambulanceteams nemen samen met de huisartsen en de Meldkamer Noord-​Nederland een besluit over de beste wijze van vervoer voor de patiënt.

Bron: https://www.kijlstra-ambulancezorg.nl/

error: Content is protected !!