Life Liner 6 voor IC vluchten

Foto © ANWB

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van de huidige coronacrisis, RAV Fryslân opdracht gegeven om de ambulancehelikopter beschikbaar te stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De zogenaamde Medic01 die normaal op de Friese Waddeneilanden vliegt, gaat met ingang van zondag 5 april uit de reguliere dienst. De helikopter wordt aangepast voor IC-​vervoer en wordt vanaf maandag 6 april ingezet.

Het bestuur van RAV Fryslân begrijpt dat in tijden van deze coronacrisis de prioriteit uitgaat naar de verplaatsing van IC-​patiënten. Ook de reserve-​helikopter wordt al enige tijd ingezet voor het vervoer van IC-​patiënten tussen Nederlandse en soms ook Duitse ziekenhuizen. RAV Fryslân staat echter voor goede ambulancezorg en neemt haar primaire verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg op de Friese Waddeneilanden.

Mogelijkheden vervoer naar vaste wal

Er zijn meerdere mogelijkheden voor vervoer vanaf het eiland naar de vaste wal. Naast het vervoer door de KNRM en de speciale vervoerders voor (mogelijk) besmette coronapatiënten, is nu de traumahelikopter beschikbaar voor spoedtransport. De ambulanceteams nemen samen met de huisartsen en de Meldkamer Noord-​Nederland een besluit over de beste wijze van vervoer voor de patiënt.

Bron: https://www.kijlstra-ambulancezorg.nl/

error: Content is protected !!