‘Uitkijk’ Loodswezen op 158.000 MHz

Vanuit de verkeerscentrale in Vlissingen is dagelijks de ‘uitkijk’ te beluisteren. Het zijn de mensen van het Belgisch- én Nederlands Loodswezen die contact hebben met de redeboten op de Westerschelde.

Vanuit de Koopmanshaven in de binnenstad van Vlissingen varen de Belgische- en Nederlandse redeboten af- en aan om loodsen van- en naar de schepen te brengen die moeten loodswisselen op de rede van Vlissingen.

Zeeloodsen varen mee tussen de loodskruisposten Wandelaar (de West) en de Steenbank (de Noord) naar/van de rede van Vlissingen. Daar wisselen ze met de rivierloodsen die verder varen naar/van de havens van bijvoorbeeld Terneuzen en Antwerpen.

Daarnaast zijn er ook Loodsen die beide disciplines beheren, en dus mogen doorvaren. Als laatste bestaan er ook Kanaalloodsen die bijvoorbeeld tussen de sluizen Terneuzen en de haven Gent varen.

Afhangende van de wind(richting) en golfslag kiest men aan welke kant van het schip de loodsladder hangt om de Loods zo veilig mogelijk te laten klimmen om aan/van boord te gaan.

Meestal zijn er twee Belgische redeboten en één Nederlandse redeboot tegelijkertijd in dienst, overeenkomstig de gemaakte afspraken van verdeling van de loodsen.

Via de frequentie 158.000 MHz (‘kanaal 40’) is de communicatie van de ‘uitkijk rededienst’ met de redeboten op de Westerschelde mee te luisteren.

Frequenties van het Loodswezen

Marifoonkanaal 06 156.300 MHz Pilot Wandelaar
Marifoonkanaal 29 157.450 MHz Roeierswacht Vlissingen
Marifoonkanaal 40 158.000 MHz Uitkijk / rededienst Vlissingen
Marifoonkanaal 69 161.075 MHz Loodswezen Rijnmond
Marifoonkanaal 79 161.575 MHz Pilot Steenbank

error: Content is protected !!