Volkeraksluizen Blok Zuid naar VHF 78

Per 27 september 2022 verandert Volkeraksluizen marifoon blokkanaal Zuid VHF 25 naar blokkanaal VHF 78. Ongewijzigd blijft blokkanaal Noord VHF 7, het jachtensluiskanaal op VHF 18 en Volkeraksluizen IVS VHF 64.

Waarom deze wijziging

Het nieuwe VHF kanaal- 78 voor Volkeraksluizen Zuid is vastgesteld in goed overleg met Agentschap Telecom, de BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, Belgische Agentschap Telecom), en Port of Antwerp. Per 1 januari 2023 mogen de frequentiekanalen 24 t/m 28 en 84 t/m 86 niet meer worden gebruikt voor marifoonverkeer. Vanaf dat moment worden de kanalen gebruikt voor dataverkeer.

Klik hier voor de flyer

VDES

De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt. De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten (bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.

Bron tekst en flyer: https://varendoejesamen.nl/

error: Content is protected !!