AT: Wijziging marifoonkanalen


Binnenkort wordt het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Al eerder hadden we hier aandacht aan gegeven, nu is het ook via het Agentschap Telecom verspreid.

Voor de invoering van VDES worden een aantal marifoonkanalen – die nu voor analoge spraakcommunicatie worden gebruikt – gewijzigd. Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie.

Gevolgen voor walstations

Walstations die bovenstaande marifoonkanalen gebruiken, moeten uiterlijk 1 januari 2023 zijn omgezet naar een ander marifoonkanaal. Bij de meeste walstations is dit inmiddels gebeurd. Controleer voordat u gaat varen of er een wijziging op uw vaarroute heeft plaatsgevonden.

Gevolgen voor het gebruik van uw marifoon

De bovengenoemde kanalen staan nu nog als analoge duplex-kanalen in uw marifoon geprogrammeerd. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze duplexkanalen niet meer gebruiken voor analoge spraak. Wilt u in de toekomst nog steeds gebruikmaken van analoge spraak? Laat dan uiterlijk 31 december 2023 de analoge simplexkanalen 1027 en 1028 in uw marifoon programmeren. Uw installateur kan u hierbij helpen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de nieuwe indeling volledig in gebruik genomen binnen Europa.

Naar het buitenland

Niet overal gelden dezelfde regels voor het gebruik van de marifoon. VDES wordt niet overal gelijk(tijdig) in gebruik genomen. In Europa gelden dezelfde afspraken als in Nederland. Als u de marifoon buiten Europa wilt gebruiken, laat u dan goed informeren over het gebruik van de marifoon(kanalen) in het land of de regio van uw bestemming. 

Klik hier voor de bekendmaking van het AT én de tabel om welke marifoonkanalen het gaat.

error: Content is protected !!