Overzicht Nautische centrales

Er zijn verschillende Nautische verkeerscentrales t.b.v. scheepvaartbegeleiding in het Deltagebied. Daarnaast zijn er ook Nautische centrales die bruggen en sluizen lokaal als op afstand bedienen, dit door zowel Rijkswaterstaat als de provincie Zeeland.

Via deze link een overzicht per Nautische verkeerscentrale van o.a. de locaties, de VHF kanalen die van daaruit worden bediend, het VTS (Vessel Traffic Services) blokgebied van desbetreffend VHF kanaal evenals bijkomende bijzonderheden.

Via deze link een overzicht per Nautische centrale met een opsomming van o.a. de brug- en sluislocaties, de te bedienen objecten met bijhorende VHF kanalen evenals bijkomende bijzonderheden.

error: Content is protected !!