Philipsdam en Krammersluizen

De Philipsdam scheidt het zoete Volkerak-Zoommeer en de zoute Oosterschelde.
De 4 Krammersluizen in de dam zorgen ervoor dat schepen kunnen blijven passeren.

Het scheepvaartverkeer is o.a. te horen op marifoonkanaal 22.

Wat is het doel van de Philipsdam?

Door de aanleg van de Oosterscheldekering kon minder zeewater de Oosterschelde in- en uitstromen en werd het verschil tussen eb en vloed kleiner. Dit was nadelig voor planten en dieren. De oplossing voor dit probleem lag in de Philipsdam: deze maakte, samen met de Oesterdam, de oppervlakte van de Oosterschelde kleiner. Door de omvang van het gebied te verkleinen, is het effect van het getij weer groter.

Doordat de dam het zoete Volkerak-Zoommeer van de zoute Oosterschelde scheidt, blijft het water in het meer bovendien zoet en van goede kwaliteit. Boeren gebruiken dit water voor land- en tuinbouw, een bijkomend voordeel van de afdamming.

Lees verder via website Rijkswaterstaat, klik hier

Bron: Rijkswaterstaat

error: Content is protected !!