VHF 1027 in haven Antwerpen


Vanaf dinsdag 12 december 2023 zal in de regio Antwerpen marifoonkanaal 1027 (simplex) worden ingevoerd ter vervanging van marifoonkanaal 88 (simplex).

In een nautisch bericht van havenbedrijf Antwerpen-Brugge van 20 november 2023 geeft men aan dat voor het gebied (vaarweg) splitsing Deurganckdok noord – Beneden Zeeschelde tot Kieldrechtsluis km 0,6 op dinsdag 12 december a.s. omstreeks 12.00 uur een wisseling van marifoonkanaal zal plaatsvinden van VHF 88 naar VHF 1027.

VHF 1027 (kanaal 27 laag) zal gebruikt gaan worden voor loodsen:

  • alle communicatie tussen loodsen, sleepboten, los- en vastmakers en PAO’s in het
    Deurganckdok.
  • alle communicatie tussen loodsen, sleepboten en sluispersoneel aan de buitenzijde van de
    Kieldrechtsluis.
  • alle berichten van de loodsen aan de kranen in het Deurganckdok – i.h.k.v. de afgesproken
    noodprocedures.

Bron: havenbedrijf Antwerpen-Brugge

Note DSZ: Marifoonkanaal 1027 (simplex) heeft als frequentie: 157.350 MHz

Kanaal 1027, hoe zat dat ook alweer ?
Lees verder via Varen doe je Samen en het RDI (voormalig Agentschap Telecom)

error: Content is protected !!