Frequenties auto- en wielersport

Bij wielrenwedstrijden in binnen- en buitenland worden verschillende frequenties gebruikt.

Denk bijvoorbeeld aan communicatie tussen wielrenners en ploegleiders, tussen reporters en regie van radio- en televisie maar ook techniche medewerkers onderweg. Veel linkverbindingen kunnen worden gehoord omdat ze via vliegtuigen en helikopters (op hoogte) worden verzonden, waaronder bijvoorbeeld 164.63125 MHz.

Voor een overzicht van frequenties tijdens wielrenwedstrijden klik hier.

Nieuwe marifoonkanalen haven Antwerpen

Bron: Port of Antwerp

De haven van Antwerpen zal gedurende 2021 ten minste drie nieuwe marifoonkanalen in gebruik nemen t.b.v. navigatie doeleinden op zowel de Linker- als de Rechteroever.

Nieuw dit voorjaar is de sector Waasland (Linkeroever), later dit najaar zullen de nieuwe sectoren Polder en Stad aan de Rechteroever worden toegevoegd.

Marifoonkanaal 87 (157.375 MHz) zal vanaf 3 april 2021 definitief in gebruik worden genomen op de Linkeroever t.b.v. sector Waasland. Een proefperiode is tot 3 april, dit wekelijks van maandag t/m vrijdag van 08 tot 16 uur.

Meer informatie van Port of Antwerp via deze link (procedure)
Meer informatie van Port of Antwerp via deze link (flyer)
Meer informatie via Binnenvaartkennis via deze link

Frequentielijst februari 2021

Wijzigingen Frequentielijst februari 2021

De onderstaande frequentieparen zijn al drie jaar in gebruik, deze zijn nu toegevoegd t.b.v. PMT gebruik voor zowel analoog als DMR gebruik. Deze kunnen landelijk worden toegepast.

421.60625 MHz (ingang 411.60625 MHz)
421.75625 MHz (ingang 411.75625 MHz)
460.38125 MHz (ingang 450.38125 MHz)
460.91875 MHz (ingang 450.91875 MHz)
467.93125 MHz (ingang 457.93125 MHz)
468.04375 MHz (ingang 458.04375 MHz)

Marifoonkanalen West-Brabant toegevoegd

De marifoonkanalen van o.a. de havendienst / Konijnenburgbrug / Burgemeester Peterssluis Bergen op Zoom (VHF 22), de sluis Roodevaart in Moerdijk, de Manderssluis Dinteloord (VHF 20), de Prinseslandsebrug Dinteloord (VHF 22) en de havendienst Moerdijk (VHF 12) zijn toegevoegd.

Klik hier voor de pagina van de frequentielijst.

Tabellen: handig zoeken!

Amazon.in: Buy Whistler TRX-2 Desktop Scanner Online at Low Prices in India  | Whistler Reviews & Ratings
Foto: Whistler TRX-2 Desktop Scanner

Wie kent ze nog: de boeken Frequentietabellen voor scanners boordevol frequenties en achtergrondinformatie voor de scannerluisteraars over o.a. ambulances, brandweer, politie, douane, marechaussee, wegenwacht, bergingsbedrijven, luchtvaart, scheepvaart en heel veel meer.

Jan Völkers begon ermee in 1980, toen de eerste druk uitkwam bij Kluwer Technische Boeken. Tot en met 2004 zou hij 18 edities uitbrengen waarna Johan Beck in 2006 (19e editie) en 2008/2009 (20e editie) de laatste twee edities liet uitbrengen.

Lees verder via deze link.

Veerdiensten op de Noordzee

Vanuit het Deltagebied evenals vanuit Rijnmond, IJmond, Antwerpen als de Belgische- en Franse kuststrook varen veerdiensten met passagiers en vracht heen- en weer tussen het vaste land en Engeland.

Deze veerdiensten zijn te beluisteren via de scanner maar ook live te zien op AIS waar scannerluisteraars kunnen meekijken waar de schepen varen. Passagier- en vrachtschepen zijn op de website van My Ship Tracking donker blauw en groen van kleur waarmee ze gemakkelijker te volgen zijn.

Klik hier om verder te lezen.

Frequentielijst december 2020

De nieuwste frequentielijst (PDF) staat nu weer online. Vanaf heden staan wijzigingen in de nieuwste frequentielijst onderaan de pagina zodat deze geen verkleuringen meer heeft.

Om naar de pagina van de frequentielijst te gaan klik hier

Wijzigingen Frequentielijst december 2020

Privaatkanalen benoemd in frequentielijst

De onderstaande frequenties stonden voorheen als marifoonkanaal te boek, maar zijn van origine privaatkanalen die door het Agentschap Telecom worden uitgegeven aan Nautische bedrijven, overheden en organisaties.

156.000 MHz, 157.450 MHz t/m 157.975 MHz, 160.600 MHz, 160.900 MHz, 160.975 MHz t/m 161.425 MHz, 162.050 MHz t/m 162.125 MHz, 162.175 MHz t/m 162.625 MHz.

In veel scannerboeken en lijsten zijn de privaatkanalen doorgenummerd tussendoor de huidige marifoonkanalen. Onderstaande lijst geeft een weergave van de originele marifoonkanalen (ITU).

Voor overzicht marifoonkanalen en frequenties ITU regio 1 klik hier

Baofeng BF-T1 frequenties toegevoegd

Tegenwoordig zijn er ook portofoons in de handel die worden gebruikt door zowel particulieren als kleine bedrijfjes t.b.v. porto verkeer onderling met laag vermogen. Deze portofoons zoals de Boafeng BF-T1 hebben een frequentie indeling in de UHF band, verspreid tussen 435 MHz en 470 MHz. Hierop zijn o.a. rijscholen en kranen te beluisteren.

dPMR Frequenties toegevoegd

De digitale dPMR frequenties met een 6,25 kHz raster (446 MHz) zijn nu ook toegevoegd aan de frequentielijst.Verkeerspost Wemeldinge

Foto: Joop van Houdt, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Onderstaande informatie geeft weer wat er zoal te beluisteren valt op marifoonkanaal 68 (156.4250 MHz), Verkeerspost Wemeldinge. Daaronder enkele linkjes met aanvullende informatie.

Aan de oostzijde van de kanaalingang van het kanaal door Zuid-Beveland staat de verkeerspost Wemeldinge, het centrale aanspreek- en meldpunt van Rijkswaterstaat in Zeeland. Deze verkeerspost is continu bemand en zendt ieder uur + 15 minuten een scheepvaartbericht uit op VHF 68 met de actuele wind- en getijgegevens en de windverwachting van de komende periode. 

Het scheepvaartverkeer op de hoofdtransportas tussen de Krammersluizen en Hansweert wordt permanent door 13 verkeersleiders in de gaten gehouden met behulp van radaropstellingen. Als u problemen hebt of vragen over de navigatie, dan kunt u altijd via marifoonkanaal 68 de verkeerspost Wemeldinge oproepen. U kunt ook rechtstreeks een verkeersafspraak maken met een ander vaartuig. De verkeerspost Wemeldinge is tevens bereikbaar op: 088-7974 801

De verkeerspost Wemeldinge verzorgt de verkeersbegeleiding op het Kanaal van Zuid-Beveland en de Oosterschelde. De vaarroute loopt door tot aan de Krammersluizen. De klanten zijn vooral binnenvaartschepen, beroepsvisserij en recreatieve vaart. In de zomerperiode geeft dit een wirwar aan schepen die zich over de Oosterschelde begeven. De verkeersleiders zitten er om dit allemaal in goede banen te leiden in het “grootste nationale park van Nederland”
De Oosterschelde is een druk bevaren en economisch zeer belangrijke vaarroute met de status van hoofdtransportas (ca. 45.000 schepen per jaar met een gezamenlijke lading van ca. 25 miljoen ton).

De beroepsscheepvaart maakt vooral gebruik van de route Krammersluizen – Wemeldinge, via Keeten en het centrale deel van de Oosterschelde (Witte Tonnen Vlije, Brabantsch Vaarwater en Engelsche Vaarwater). Het is een verbinding tussen het Rijn-Maas-systeem en de industriegebieden bij Vlissingen en in Zeeuws- en West-Vlaanderen.

De veiligheids- en milieuaspecten worden goed in de gaten gehouden, met name door Rijkswaterstaat. Een belangrijke rol daarbij vervult de Verkeerspost Wemeldinge.

Naast de begeleiding heeft de verkeerspost ook de functie centraal meldpunt voor RWS in Zeeland. Alle meldingen van calamiteiten, incidenten, storingen, etc. worden hier ontvangen. Na de melding verzorgen de medewerkers de doormelding naar het onderdeel dat actie moet ondernemen. Bij ernstige calamiteiten kan de benedenruimte gebruikt worden als calamiteitenruimte.

De medewerkers zijn altijd met 2 personen aan het werk in een 24 uurs bezetting. Één is bezig met de begeleiding en de ander neemt meldingen op en onderneemt daarop de nodige actie. Medewerkers worden voorts ook als nautisch specialist gevraagd adviezen te maken ten behoeve van de veiligheid en klantvriendelijkheid. Iedere verkeersleider voldoet aan wettelijk gestelde eisen en moet ieder jaar opnieuw een toets doen om aan die eisen te blijven voldoen.

In het beheergebied van de verkeerspost Wemeldinge varen drie patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat.

Bron bovenstaande tekst: klik hier

Website Rijkswaterstaat Post Wemeldinge: klik hier

Website Varen Doe Je Samen Knooppunt 2.5 klik hier

Facebookpagina Verkeerspost Wemeldinge: klik hier

Frequentie VHF kanaal 68: 156.4250 MHz

Voor meer maritieme informatie klik hier

Noodcommunicatie

Oefening EPZ Borssele met veiligheidsregio en zendamateurs

In Nederland en Belgie zijn landelijke organisaties welke bij uitval van nutsvoorzieningen ondersteuning kunnen bieden aan regionale overheden, zoals in Nederland aan de Veiligheidsregio’s.

DARES is de landelijke organisatie in Nederland, B-EARS is de landelijke organisatie in Belgie. In Zeeland kennen we ook DRCO wat staat voor Delta Radio Communicatie Ondersteuning.

Op de eigen webpagina’s van DARES en B-EARS staan frequenties vermeld die worden gebruikt bij oefeningen en calamiteiten. Deze zijn nu ook vermeld op de nieuwe frequentielijst van Delta Scanner Zeeland evenals op de nieuwe informatie pagina over noodcommunicatie..

Voor de nieuwe frequentielijst van november 2020 klik hier

Voor verdere informatie en frequenties noodcommunicatie klik hiererror: Content is protected !!